Power BI - analiza i wizualizacja danych Twojej firmy

Power BI - analiza i wizualizacja danych Twojej firmy

W obecnych czasach firmom coraz trudniej jest skutecznie korzystać ze zgromadzonych danych. Na dokładną analizę brakuje czasu, Excel przestaje wystarczać, a danych jest coraz więcej. Stworzenie jednolitego rozwiązania jest niemożliwe, ponieważ każda firma ma odmienne potrzeby, budżet i realizuje inne cele. Receptą na powyższe problemy jest właśnie system Business Inteligence oraz wdrożony przez firmę Microsoft Power BI.

Czym jest SSBI?

Self-Service Business Intelligence (SSBI) to samoobsługowa analiza biznesowa, która zamienia dane we właściwe procesy decyzyjne. SSBI to podejście do analizy danych umożliwiające użytkownikom biznesowym uzyskanie dostęp do danych biznesowych oraz pracę z informacjami korporacyjnymi bez angażowania działów IT. Obejmuje zarówno hurtownie danych, jak i narzędzia business inteligence oraz systemy business inteligence. SSBI może również pomóc w ukierunkowaniu biznesowym firmy oraz poprawie jej wydajności.

Głównym celem samoobsługowej analizy biznesowej jest zapewnienie pełnych uprawnień użytkownikom końcowym, którzy na podstawie własnej analizy mogą podejmować lepsze decyzje dla firmy.

Power BI

Microsoft Power BI to zestaw narzędzi, który analizuje i wizualizuje dane całej firmy. Pozwala na łączenie informacji z wielu źródeł – plików, baz danych oraz usług sieciowych.

Microsoft Power BI jest kompatybilny z innymi programami pakietu Office 365 (Microsoft 365), takimi jak Excel czy PowerPoint oraz integruje się z innymi środowiskami Microsoft np. SharePointem. Tym samym Power BI umożliwia szybkie pobieranie i analizowanie danych z różnych źródeł: Excela, złożonych baz danych czy systemów online. Każda osoba posiadająca licencję Microsoft 365 może łatwo połączyć zapytania, modele danych i raporty programu Excel z pulpitami nawigacyjnymi Power BI – przyspieszając gromadzenie, analizowanie, publikowanie i udostępnianie danych biznesowych programu Excel na nowe sposoby. Interaktywna i świetnie zwizualizowana forma raportów pomaga sprawnie przeanalizować dane oraz wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

Wygenerowane raporty dzięki szeregom standardowych i dodatkowych wykresów są więc nie tylko atrakcyjne, ale także efektywne. Duże ilości danych, z których do tej pory niewiele dało się „wyciągnąć” stają się cennymi informacjami biznesowymi. Microsoft Power BI ułatwi ci m.in. wyliczenie poziomu sprzedaży, przeprowadzenie analizy kampanii marketingowych czy oszacowanie kosztów.

Elementy Power BI:

Power BI Desktop – bezpłatna aplikacja na komputery z systemem Windows, która umożliwia połączenie z danymi, budowę raportu, zapis do pliku oraz publikację wygenerowanego raportu.

Power BI Online- serwer raportowy, który jest dostępny zarówno przez przeglądarkę, jak i aplikację na urządzeniach mobilnych. Łączy w sobie funkcjonalności Power BI Desktop z możliwością udostępniania raportów, dzielenia się nimi, czy odświeżania danych.

Analizy Power BI w Systeo

Brak czasu na dokładne analizy, wizualizacje danych oraz ich interpretacje jest powszechne nie tylko w przypadku szeroko rozwijających się przedsiębiorstw, które dążą do bycia liderem na rynku, ale także wśród firm nowopowstałych, dla których priorytetem jest widoczne zaistnienie w branży.

Aby odciążyć przedsiębiorstwa firma Systeo oferuje zarówno konsultację, jak i zaawansowaną analizę danych za pomocą Microsoft Power BI. Zaprojektowane przez Systeo raporty pokażą dokładnie to, czego potrzebuje Pańska firma – od wyciągania wniosków po sprawne, właściwe dla organizacji decyzje. Dostarczone przez naszą firmę raporty na temat zysków, finansów czy klientów firmy łatwo zauważyć, które działania przynoszą firmie zysk, a które stanowią niepotrzebne koszty.

Jakie korzyści przyniosą Twojej firmie analizy Power BI?

  • efektywna i sprawna analiza danych
  • wsparcie w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych
  • monitorowanie postępów w realizacji wyznaczonych celów biznesowych
  • możliwość analizowania szerokiego wachlarzu danych
  • bezpieczne udostępnianie danych
  • dostęp do raportów z poziomu sieci Web oraz aplikacji dla urządzeń mobilnych
  • możliwość eksportu informacji do innych usług Microsoft
  • automatyczne pobieranie i aktualizacja danych w czasie rzeczywistym
  • porównanie danych pochodzących z różnych źródeł prezentowanie raportów na jednym pulpicie nawigacyjnym

Poniżej przedstawiamy przykłady raportów utworzonych przez Systeo, jakie mogą powstać przy wykorzystaniu firmowych danych. Są to raporty powiązane ze strukturą geograficzną, które pomagają w przeprowadzeniu analizy sprzedaży firmy, skupiając się na jej poszczególnych oddziałach.

Raport 1. Pokazuje przychód firmy, klientów detalicznych oraz strategicznych w wybranym okresie czasu, marże wybranych usług z możliwością wytyczenia określonego celu oraz ostateczny zysk firmy.

 

Raport 2. Skupia się na wartości sprzedaży, koszcie sprzedaży oraz zysku firmy z poszczególnych usług w porównaniu z wybranym okresem czasu.

Firma Systeo może wykonać podobne raporty w oparciu o dane pochodzące z różnych źródeł. Microsoft Power BI w standardzie może obecnie połączyć się z ponad stu źródłami danych, m.in. wszystkie popularne i powszechnie używane bazy danych SQL, IBM, SAP. Źródłem danych mogą być także pliki zlokalizowane w chmurze bądź na lokalnym dysku. Więcej szczegółów dotyczących dostępnych źródeł danych znajdziesz na:

https://docs.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/power-bi-data-sources