Ocena okresowa pracownika - dlaczego warto?

Ocena okresowa pracownika - korzyści dla Twojej firmy

Odpowiedni feedback w firmie jest potrzebny nawet wtedy, kiedy w organizacji nie formalizuje się tego typu działań. Większość firm decyduje się na wprowadzenie systemu oceniania pracowników, ale najczęściej ograniczają się do oceny bezpośrednio z punktu widzenia przełożonego. Ocena jest więc w pewien sposób ograniczona do tego, na ile dany pracownik spełnia oczekiwania pracodawcy. Nie zdoła więc pokazać wszystkich zalet czy słabych stron osoby zatrudnionej ani zwiększyć efektywności organizacji.

Dlaczego warto wprowadzić w firmie okresową ocenę pracownika?

Obecnie mamy do czynienia z „rynkiem pracownika”, gdyż w niektórych branżach trudno jest znaleźć wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Wymaga to od pracodawców zmianę podejścia do zarządzania firmą. Przełożeni zauważają, że pracownicy także mają swoje oczekiwania wobec pracy i jej warunków.

Coraz większym standardem w firmach staje się przeprowadzanie okresowej oceny pracowników. Dzięki niej pracodawca ma szansę zweryfikować efektywność wykonywania zadań przez podwładnych oraz ich wpływ na rozwój firmy.

Jakie korzyści daje okresowa ocena pracownika?

Bez względu na to, na jaki rodzaj oceny zdecyduje się firma, warto pamiętać o tym, że jej celem nie jest tylko kontrolowanie pracowników oraz rozliczanie ich za każde, nawet najmniejsze niedociągnięcie. Nie powinna być także pretekstem do zwolnień. Jakie są więc jej cele? Przede wszystkim pomaga analizować osiągnięcia pracowników oraz postępy jakich dokonali. Pracodawca otrzymuje feedback dotyczący tego, czy dana osoba wywiązuje się ze swoich obowiązków i w jaki sposób to robi. Informacje te mogą być świetnym powodem do przyznania pracownikowi premii lub awansu. Z drugiej strony, złe wyniki mogą zostać przeanalizowane w rozmowie pracownika z przełożonym. Ocena pracowników pomoże firmom wyrównać luki kompetencyjne pomiędzy osobami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. Jednocześnie proces ten wspiera udrażnianie komunikacji oraz pozwala pracownikom bardziej identyfikować się z miejsce pracy.

Poddawani ocenie pracownicy otrzymują tym samym szansę na rozwiązanie swoich trudności zawodowych oraz poznanie możliwości i sposobów na udoskonalenie efektów swojej pracy. Ocena pozwala im także zmienić relacje z przełożonymi na lepsze i uzgodnić własne potrzeby związane z pracą. Ocena okresowa jest więc korzystna także dla samych pracowników, którzy zyskują okazję do weryfikacji swoich umiejętności oraz przemyślenia dalszego kierunku rozwoju.

Ilość zalet, jaka wynika z wprowadzenia oceny pracowniczej jest jednoznaczna i dowodzi, że warto wdrożyć podobny proces w każdej firmie. Aby ocena pracowników przyniosła oczekiwane efekty, trzeba jednak posiadać odpowiednie narzędzia do jej przeprowadzenia. Proponujemy wdrożenia aplikacji automatyzujących proces oceny pracowników zakładając przy tym elastyczność rozwiązań - możliwość dostosowania ich do procesu obowiązującego w danej organizacji, szybkie wdrożenie i łatwość obsługi. Ponieważ aplikacje zbudowane są na bazie środowiska Microsoft 365 - można uruchamiać je z poziomu znanego już doskonale wszystkim Microsoft Teams.

Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika Systeo 365

Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika Systeo365 pozwala w łatwy sposób przeprowadzić ocenę pracownika. Aplikacja może zostać wdrożona jako niezależne narzędzie bądź - aby ocena została zrealizowana kompleksowo, istnieje również możliwość integracji z inną aplikacją Systeo – Ocena 360 Stopni.

Najważniejsze cechy i zalety aplikacji Ocena Okresowa Pracownika:

 • Ocena wyników pracownika z poprzedniego okresu
 • Możliwość dołączania komentarzy i ocen dla pracownika oraz przełożonego
 • Ocena kompetencji dla pracownika i przełożonego
 • Integracja i pobranie wyników z aplikacji Ocena 360 Stopni
 • Tworzenie celów i zadań dla pracownika na następny okres
 • Określanie planów rozwoju pracownika na najbliższy rok lub dłuższy przedział czasowy
 • Generowanie raportów i powiadomienia o statusach przeprowadzanych rozmów dla zarządu oraz działu HR, administracji i kadr
 • Ankieta umożliwiająca pracownikowi ocenę pracodawcy i miejsca pracy
 • Możliwość definiowania ścieżek rozwoju dla pracowników
 • Zdalne przeprowadzanie ocen pracowniczych
 • Dostęp do aplikacji Ocena Pracownika z poziomu MS Teams
 • Możliwość analizy danych z przeprowadzonych rozmów z pracownikami
 • Obsługa w ramach posiadanych licencji Microsoft Office 365
 • Łatwość obsługi narzędzia, znajome środowisko MS Teams / Office 365
 • Szybkie wdrożenie narzędzia (około 4 tygodni)
 • Możliwość rozbudowania aplikacji Ocena Pracownika i dostosowania jej do potrzeb firmy

Ocena 360 stopni – korzyści i wdrożenie

O krok dalej idzie ocena 360 stopni, dzięki której pracownik dostaje feedback nie tylko od przełożonego, ale także współpracowników i swoich podwładnych. Ocena obejmie wówczas nie tylko wypełnienie codziennych obowiązków, ale także relacje ze współpracownikami czy kierowanie zespołem. Największą zaletą oceny 360 jest więc jej kompleksowość. Daje ona organizacji pełny obraz kompetencji pracownika oraz pokazuje jego słabsze strony we wszystkich obszarach. Ocena 360 stopni pomaga wzmocnić pozytywne cechy pracowników oraz wskazać sposoby na poprawienie słabszych stron. Wiedza, którą zyskuje pracodawca może pomóc mu w doborze i organizacji odpowiednich szkoleń dla pracowników.

Ocena 180 stopni – korzyści i wdrożenie

Jako że przeprowadzenie oceny 360 stopni jest pracochłonne, wiele firm decyduje się na wdrożenie oceny 180 stopni. Składa się ona z samooceny pracownika oraz oceny przełożonego. Szybsza realizacja takiego badania sprawia, że jest ono wykonywane częściej. Dzięki temu pozwala na bieżąco monitorować postępy pracownika oraz pomagać mu w rozwoju. W ocenie 180 stopni pracownik dokonuje ewaluacji na tym samym wzorze formularza co jego przełożony. Różnice w ocenie obu stron mogą być więc tematem do podjęcia rozmowy na etapie analizy wyników.

Aplikacja Ocena 360 Stopni w Systeo 365

Aplikacja Ocena 360 Stopni wspiera dział personalny firmy w przeprowadzeniu oceny w modelu 180 lub 360 stopni. Z pomocą tego narzędzia ocena może zostać przeprowadzona zarówno na miejscu w biurze, jak i podczas pracy zdalnej w trybie Home Office. Ocena 360 stopni może być traktowana jako osobny moduł lub część rozbudowanej platformy komunikacyjnej Intranet, a także współpracować z innym narzędziem Systeo365 – Ocena Okresowa Pracownika, gdzie przełożony może zaimportować wyniki.

Najważniejsze cechy i zalety aplikacji Ocena 360 Stopni:

 • Ocena pracownika w modelu 180 / 360 stopni
 • Tworzenie grup współpracowników firmy
 • Wyniki ocen pracowników prezentowane w formie wykresów
 • Tworzenie własnych ankiet do przeprowadzenia oceny pracowników
 • System powiadomień przypominających o zdarzeniach
 • Obsługa w ramach posiadanych licencji Microsoft Office 365
 • Łatwość obsługi narzędzia, znajome środowisko MS Teams / Office 365
 • Pełna integracja aplikacji Ocena 360 z MS Teams
 • Szybkie wdrożenie aplikacji
 • Możliwość rozbudowy aplikacji Ocena 360 stopni oraz dostosowania jej do potrzeb firmy

Przedstawione powyżej aplikacje sprawią, że przeprowadzenie oceny pracowniczej w Twojej firmie będzie profesjonalne, a organizacja wyniesie z procesu wiele korzyści.

Wszystkie aplikacje Systeo365 są obsługiwane na bazie Twojego środowiska Microsoft 365 (Office 365) oraz w aplikacji Microsoft Teams. Nie musisz więc inwestować w dodatkowe licencje. Co więcej, każda aplikacja może być rozbudowana o dodatkowe funkcje i dostosowana do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.