Elektroniczna Karta Obecności 365
to przejrzysta ewidencja obecności pracowników
w biurze lub trybie zdalnym

PRACA HYBRYDOWA

Elektroniczna Karta Obecności

Elektroniczna Karta Obecności Pracownika dla Microsoft Teams i Microsoft 365.

Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności 365 umożliwia sprawne raportowanie pracy wykonywanej przez pracowników oraz rejestrację obecności pracowników niezależnie od miejsca pracy. e-Karta Obecności Pracownika pozwala zrezygnować z tradycyjnych, papierowych narzędzi rejestracji obecności pracowników i czasu pracy. Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności 365 pozwala na stworzenie karty ewidencji obecności pracowników. e-Karta Obecności jest częścią Microsoft 365 (Office 365) dlatego można ją uruchomić bezpośrednio w Microsoft Teams. Narzędzie e-Karta Obecności wspiera sporządzanie listy obecności pracowników w organizacji oraz pracy w trybie zdalnym (Home Office), a także umożliwia zgłaszanie lub planowanie absencji jak np. urlop, zwolnienie lekarskie.
Ważnym elementem narzędzia elektroniczna lista obecności pracownika jest możliwość budowy zespołów i tworzenia grafików obecności pracowników na każdy tydzień pracy przez przełożonego oraz sporządzanie indywidualnej karty obecności i czasu pracy dla konkretnego pracownika.
Grafiki obecności pracowników
Ewidencja obecności pracowników w firmie lub pracy trybie zdalnym (Home Office)
Harmonogramy miesięczne
Tworzenie harmonogramów miesięcznych z akceptacją rodzaju pracy przez przełożonego
Bilans godzin
Rejestracja nadgodzin lub ich odbiór wraz z prośbą o akceptację przez przełożonego
Integracja
Możliwość integracji elektronicznej karty obecności pracownika z naszymi aplikacjami do rezerwacji zasobów i wniosków urlopowych

Elektroniczna Karta Obecności 365 - Opis Aplikacji

Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności 365 umożliwia prowadzenie ewidencji obecności pracowników. E-Karta Obecności Pracownika wspiera sporządzanie listy obecności pracowników dla całego zespołu lub pojedynczych pracowników.  Będąc przełożonym użytkownik ma możliwość budowy zespołu, dla którego tworzy grafik pracy na określony przedział czasowy. Elektroniczny grafik pracy pozwala zdefiniować rodzaj obecności lub nieobecności każdego z członków zespołu na określony dzień z przedziału czasowego.

Elektroniczna Karta Obecności 365 pozwala także zautomatyzować codzienny podpis, który poświadcza pojawienie się pracownika w pracy. Tym samym aplikacja e-Karta Obecności Pracownika sprawia, że ewidencja obecności pracowników jest uporządkowana i jeszcze prostsza. Elektroniczna Karta Obecności Pracownika codziennie weryfikuje moment przyjścia i wyjścia z pracy, co jest dużą zaletą w hybrydowym trybie pracy.

Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności 365 może zostać także zintegrowana z innym modułem Systeo 365 – Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365. Umożliwia to automatyczne wyłączanie dni urlopowych z comiesięcznych zestawień obecności.

Cały proces wdrożenia i uruchomienia aplikacji Elektroniczna Karta Obecności 365 jest prowadzony przez Project Managera, który nadzoruje, aby przebiegał on sprawnie i efektywnie. Project Manager pomoże Państwu uruchomić e-Kartę Obecności i przeszkoli opiekunów aplikacji. W przypadku gdy pojawi się potrzeba dodania nowych funkcjonalności do systemu ewidencji obecności pracowników doradzi Państwu także najbardziej optymalne rozwiązania, będzie uczestniczył w konsultacjach, a następnie w uruchomieniu nowych mechanizmów aplikacji e-Karta Obecności.

Elektroniczna Karta Obecności 365 - Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia e-Karty Obecności 365 oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie
Rejestr obecności
Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności 365 może zastąpić tradycyjną kartę obecności w organizacji
Koszty
Opłata za aplikację Elektroniczna Karta Obecności 365 jest jednorazowa i uzależniona od liczby użytkowników
Microsoft 365
Aplikacja e-Karta Obecności 365 jest przeznaczona dla środowiska Microsoft Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji
Gwarancja
Na wszystkie nasze rozwiązania dajemy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Microsoft Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji e-Karta Obecności 365

Jak zarządzanie obecnością pracowników wpływa na efektywność pracy

W dobie dynamicznego rozwoju technologii, zarządzanie obecnością pracowników jest kluczowym elementem efektywnej pracy. Utrzymanie dokładnej ewidencji obecności pracowników to niezwykle istotne zadanie, które może znacząco wpłynąć na operacyjną efektywność organizacji. Pracodawcy korzystający z systemów elektronicznych kart obecności zyskują wiele korzyści.

Najważniejszą z nich jest przede wszystkim przejrzystość i kontrola nad pracą zespołu. Dzięki elektronicznej karcie obecności w pracy, możliwe jest dokładne śledzenie czasu pracy, nadgodzin, jak również planowanie urlopów. Takie rozwiązania przynoszą sporo zysków dla pracowników, ale również dla całej firmy. Oferują one bowiem:

  • Zoptymalizowane zarządzanie czasem pracy i lepsze planowanie zasobów,
  • Realistyczniejszą ocenę efektywności pracowników,
  • Sprawne zarządzanie urlopami i absencjami,
  • Automatyczną ewidencję obecności, której wyniki łatwo wykorzystać w analizie i planowaniu.
Kiedy wprowadzasz do zespołu system z elektroniczną kartą obecności w pracy, zyskujesz narzędzie które pomaga utrzymać płynność i efektywność pracy, nawet w obliczu nieprzewidzianych sytuacji. To ważne szczególnie w czasach, kiedy wiele zespołów pracuje w trybie zdalnym. Dlatego też, zaakceptowanie nowoczesnych technologii w codziennej pracy, to inwestycja która zwraca się wielokrotnie.

Nowoczesna lista obecności online – klucz do przejrzystego planowania zasobów

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest jednym z kluczowych czynników sukcesu każdej firmy. Wśród narzędzi, które mogą w tym pomóc, elektroniczna lista obecności miesięczna i karta obecności i czasu pracy stanowią doskonałe rozwiązania. Efektywne ich wykorzystanie może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy i optymalizacji zarządzania kadrowego.

Nowoczesna, elektroniczna lista obecności online pozwala na szybkie i sprawne zarządzanie pracownikami, umożliwia monitorowanie ich obecności, zarówno na miejscu, jak i w pracy zdalnej. Narzędzie to pozwala również na precyzyjne planowanie absencji, co z kolei przyczynia się do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi. Również karta obecności i czasu pracy stanowi kluczowy element zarządzania kadrowego. Pozwala bowiem na dokładne śledzenie czasu pracy każdego pracownika, identyfikowanie nadgodzin i zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy. Kiedy korzystasz z listy obecności miesięcznej i karty obecności, masz pewność, że dysponujesz wszystkimi informacjami, które są niezbędne do efektywnego planowania zasobów.

Optymalizacja procesu ewidencjonowania czasu pracy – praktyczne wskazówki

Optymalizacja procesu ewidencjonowania czasu pracy jest niezbędnym elementem każdej firmy pragnącej poprawić efektywność swojego zespołu. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa indywidualna lista obecności pracownika. Dlaczego jest tak wartościowa? Pozwala na śledzenie czasu pracy poszczególnych pracowników, dzięki czemu możliwe jest ustalenie, czy wszyscy pracują tyle, ile powinni. Wdrażając systemy oparte na liście obecności jednego pracownika, menedżerowie mają pełną kontrolę nad czasem pracy swojego zespołu.

Jedną z praktycznych wskazówek dotyczących optymalizacji procesów związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy jest dobranie odpowiedniego oprogramowania. Dzięki niemu, indywidualna lista obecności pracownika jest łatwo dostępna i aktualizowana na bieżąco. Kolejnym krokiem jest edukacja zespołu. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jak korzystać z systemu, aby umożliwić jego płynne funkcjonowanie. Zrozumienie i poprawne użytkowanie listy obecności jednego pracownika przekłada się na precyzyjne ewidencjonowanie godzin pracy, co pozwala na świadome zarządzanie zespołem. Pamiętaj, optymalizacja to ciągły proces, warto więc regularnie analizować i dostosowywać stosowane rozwiązania.

Galeria aplikacji e-Karta Obecności

Sprawdź również

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Elektroniczna Karta Obecności