Ocena Okresowa Pracownika 365 to kompleksowy system oceny kompetencji pracowników dla Microsoft 365

PRACA HYBRYDOWA

Ocena Okresowa Pracownika

Ocena pracownicza dla MS Teams i Microsoft 365.
Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika 365 pozwala w łatwy sposób przeprowadzić roczną lub okresową ocenę pracowniczą oraz ocenę w modelu 360 stopni lub 180 stopni. Narzędzie wspiera dział personalny w przeprowadzaniu rozmowy ewaluacyjnej pracownika, ocenie kompetencji oraz wyznaczaniu celów. Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika 365 obsługuje więc kompleksowo proces oceny pracowniczej w organizacji. Aby korzystać z systemu ocen pracowników, nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Ocena Okresowa Pracownika 365 to aplikacja wdrażana na bazie twojego firmowego środowiska Microsoft 365, dlatego może być obsługiwana bezpośrednio przez komunikator Microsoft Teams.
Dla MS Teams

Ocena pracownika może zostać przeprowadzona w biurze lub trybie home office

Rozwój zespołu

W aplikacji Ocena Okresowa Pracownika możesz określać plany rozwoju pracownika na najbliższy rok lub dłuższy przedział czasowy

Zarządzanie przez cele

Ocena Okresowa Pracownika 365 umożliwia tworzenie celów i zadań dla pracownika na dowolny przedział czasowy

Analiza danych

Wyniki ocen prezentowane w formie wykresów. Możliwość analizy danych z przeprowadzonych ocen pracowniczych w MS Power BI

Ocena Okresowa Pracownika 365 - Opis Aplikacji

Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika 365 umożliwia dokonanie procesu oceny pracowniczej przez przełożonego za pomocą dedykowanego formularza. Proces oceny pracownika rozpoczyna się w momencie wygenerowania formularzy ocen pracowniczych przez dział personalny. Nasza aplikacja do oceny okresowej daje możliwość dowolnej konfiguracji arkuszy ocen, tworzenia szablonów oraz generowania ich dla wskazanej grupy pracowników przez dział HR.
Przełożony wraz z pracownikiem dokonują oceny kompetencji pracownika oraz oceny realizacji celów wyznaczonych podczas poprzedniej oceny rocznej. Za pomocą formularza systemu do oceny pracowników przełożony może wyznaczyć cele wraz z określeniem wag, miernika realizacji oraz terminu realizacji. Aplikacja umożliwia określenie w łatwy sposób celów pracownika dotyczących zwiększenia kompetencji i uprawnień na przyszły okres oraz zaplanowanie działań rozwojowych pracownika.
W formularzu oceny pracowniczej można realizować także badania Ocena 360 stopni lub Ocena 180 stopni. Pracownik dokonuje samooceny kompetencji oraz wypełnia ankietę, w której może ocenić swojego pracodawcę i miejsce pracy.
Dział personalny po przeprowadzonym procesie ocen okresowych otrzymuje w aplikacji wyniki ocen w formie wykresów ze średnią z ocen kompetencji oraz % realizacji celów w podziale na dział, zespoły, stanowiska. Nasz system ocen okresowych pozwala ponadto na automatyczne generowanie statystyk pracownika na bazie aktualnych oraz przeszłych ocen okresowych.  Dane z aplikacji Ocena Okresowa Pracownika 365 mogą być wyświetlane także w Microsoft Power BI - zestawie narzędzi do przeprowadzenia analizy danych oraz sporządzania raportów, które firma Systeo pomaga przygotować.
Narzędzie Ocena Okresowa Pracownika 365 bardzo dobrze komponuje się też z Intranetem firmowym opartym o platformę SharePoint Online. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Ocena Okresowa Pracownika 365 bezpośrednio z poziomu komunikatora Microsoft Teams.
Cały proces wdrożenia i uruchomienia aplikacji Ocena Okresowa Pracownika 365 jest prowadzony przez Project Managera, który nadzoruje proces wdrożenia, aby przebiegł sprawnie i efektywnie. W przypadku dodania nowych funkcjonalności do systemu doradzi Państwu także najbardziej optymalne rozwiązania, będzie uczestniczył w konsultacjach, a następnie w uruchomieniu nowych mechanizmów aplikacji do oceny okresowej.

Ocena Pracownicza - Nasza Propozycja

Gwarancja

Na aplikację Ocena Okresowa Pracownika 365 udzielamy 12 miesięcy gwarancji.

Ankiety pracownicze

Za pomocą aplikacji do oceny pracowniczej można obsłużyć ankiety zbierające dane od pracowników.

Koszty

Opłata za aplikację Ocena Okresowa Pracownika 365 jest jednorazowa i uzależniona od liczby użytkowników.

Microsoft 365

Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika 365 jest przeznaczona dla środowiska Microsoft 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji.

Integracja

Możliwość integracji systemu oceny pracowników z innymi modułami Systeo 365.

Bezpieczeństwo

Państwa środowisko Microsoft 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji Ocena Okresowa Pracownika 365.

Eksport danych

Możliwość eksportu danych z systemu oceny pracownika do innych narzędzi wspierających dział personalny.

Wsparcie

Do każdego wdrożenia oceny pracowniczej oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie.

Galeria aplikacji Ocena Okresowa Pracownika

Sprawdź również

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Ocena Okresowa Pracownika