Bezpieczny obieg dokumentów i faktur firmowych z różnym poziomem akceptacji dla Teams

PRACA HYBRYDOWA

Elektroniczny Obieg Dokumentacji

Elektroniczny Obieg Dokumentacji firmowej dla Microsoft Teams i Microsoft 365.

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują systemy EOD (elektronicznego obiegu dokumentacji) w celu usprawnienia pracy oraz minimalizacji kosztów związanych z drukowaniem i dystrybucją dokumentów. W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia jest bardzo szybkie, a firmy muszą konkurować ze sobą na rynku, elektroniczny obieg dokumentacji staje się niezbędny. Wdrożenie systemu EOD w firmie pozwala na znaczne usprawnienie procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów. Elektroniczny obieg dokumentacji pozwala na szybkie przetwarzanie i przesyłanie dokumentów między pracownikami, co eliminuje czasochłonne procesy związane z przetwarzaniem dokumentów na papierze. Wdrożenie systemu EOD w firmie pozwala także na zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów oraz na automatyzację wielu procesów.

Elektroniczny Obieg Dokumentacji firmowej dla Microsoft Teams i Office 365.

Nasza oferta składa się z dwóch niezależnych narzędzi wspierających Elektroniczny Obieg Dokumentów. Każde z tych narzędzi kładzie nacisk na inne funkcje oraz rodzaj dokumentów, dlatego wybór jest uzależniony od tego jakie procesy w firmie chcemy obsłużyć.

Pierwsze z tych narzędzi jest bardziej uniwersalne i pozwala na pewnym poziomie obsłużyć wszystkie rodzaje dokumentów w firmie i jest to standardowy Elektronicznych Obieg Dokumentacji. Drugie narzędzie Elektroniczny Obieg Dokumentów Finansowych jest już bardziej złożone funkcjonalnie, pod kątem obsługi takich dokumentów jak zapotrzebowania, zapytania ofertowe, zamówienia, faktury.

Oczywiście jest możliwe abyśmy dopasowali każde z tych narzędzi do indywidualnych potrzeb funkcjonalnych lub dodali kolejne rodzaje dokumentów. Na tym etapie porozmawiajmy o tym, co jest dla Państwa organizacji bardziej istotne i na bazie tych ustaleń wspólnie wybierzemy narzędzie, które będzie bardziej odpowiadało firmowym oczekiwaniom.

Elektroniczny Obieg Dokumentacji - Wariant 1

Kluczowym elementem naszej oferty jest autonomizacja procesu, która pozwala na automatyzację wielu czynności związanych z przetwarzaniem dokumentów. System umożliwia wprowadzenie zaawansowanych reguł biznesowych, które są automatycznie stosowane w procesie przetwarzania dokumentów.

Aplikacja Elektroniczny Obieg Dokumentacji pozwala na rejestrację i obieg dokumentów oraz korespondencji tradycyjnej, która dociera do firmy oraz jest z niej wysyłana. Dzięki aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentacji możesz uporządkować i zautomatyzować obieg korespondencji firmowej, umów z kontrahentami, faktur kosztowych oraz pozostałych dokumentów firmowych. System do obiegu dokumentów wdrażany jest na bazie Twojego środowiska Office 365 (Microsoft 365), dlatego aplikacje możesz używać bez dodatkowej inwestycji w środowisko IT lub bazę danych.

Obsługa skrzynek mailowych
Integracja ze skrzynkami mailowymi obsługującymi odbiór dokumentów od kontrahentów
Zastępstwa
W aplikacji możemy obsłużyć zastępstwa osób decyzyjnych w momencie ich absencji.

Elektroniczny Obieg Dokumentacji - Opis Aplikacji

Aplikacja Elektroniczny Obieg Dokumentacji dla platformy Microsoft Office 365 pozwala na rejestrację całej korespondencji przychodzącej i wychodzącej w firmie. Elektroniczny rejestr dokumentów realizowany jest za pomocą formularza. Osoba odpowiedzialna za rejestrację dokumentu dołącza w systemie zeskanowany dokument w formie pliku, a następnie wypełnia formularz wskazując najważniejsze cechy dokumentu i uzupełnia określone informacje. W ten sposób aplikacja będzie mogła przystosować wszystkie swoje dane do konkretnego kontrahenta.

Aplikacja Elektroniczny Obieg Dokumentacji zawiera moduł Kontrahent, który pozwala na rejestrację nadawców i odbiorców dokumentów, umów, faktur i pozostałej korespondencji. Pozwala to na wybór danych kontrahenta bez konieczności wpisywania ich ponownie. W przypadku zarejestrowanych już kontrahentów istnieje możliwość przesyłania przez nich faktur i innych dokumentów drogą mailową i automatycznego rejestru w aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentów. Po zarejestrowaniu lub zaimportowaniu dokumentu w aplikacji Obieg Dokumentacji zostaje on przekazany do osoby merytorycznej, która uzupełnia dodatkowe dane dotyczące dokumentu, a następnie przekazuje formularz do kolejnej osoby w organizacji w systemie Workflow. Osoba ta kontroluje wcześniej wpisane dane i ma możliwość cofnięcia dokumentu do osoby merytorycznej lub przesłania go dalej wraz z komentarzem. Na każdym etapie w aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentacji istnieje możliwość podglądu dokumentu źródłowego, wypełnionych danych, historii decyzji poprzedników. Użytkownik aplikacji Obieg Dokumentów zawsze ma możliwość cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu lub przekazania go dalej. Aplikacja posiada również system zastępstw, który pozwala na uniknięcie zatorów komunikacyjnych w czasie nieobecności kluczowych osób. Dla dokumentów możemy utworzyć powiązania co pozwala odwzorować pełną historię danej umowy lub dołączanych aneksów.

Niezależnie od roli w procesie każdy z użytkowników systemu do obiegu dokumentacji ma przypisane do siebie zadania związane z dokumentami widoczne w menu Moje Zadania.

Elektroniczny Obieg Dokumentacji Finansowej -Wariant 2

Aplikacja Elektroniczny Obieg Dokumentacji Finansowej pozwala na rejestrację i obieg dokumentów związanych głównie z kosztami firmy. Dzięki aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentacji Finansowej możesz uporządkować i zautomatyzować obieg dokumentów finansowych zaczynając od samego zapotrzebowania poprzez zapytanie ofertowe wraz z wyborem dostawcy. Następnie w aplikacji możesz utworzyć zamówienie, które zostanie przesłane do wybranego kontrahenta. W ostatnim kroku użytkownik ma możliwość zaimportowania faktury kosztowej i powiązania jej z poprzednimi dokumentami. System do obiegu dokumentów finansowych wdrażany jest na bazie Twojego środowiska Office 365 (Microsoft 365), w oparciu o wewnętrzną bazę danych DataVerse.

 
Workflow
Elektroniczny obieg dokumentów firmowych z możliwością przypisywania cech oraz podejmowania decyzji na poszczególnych poziomach
GUS i OCR
Integracja systemu do obiegu dokumentacji z bazami GUS oraz opcjonalnie z systemami OCR z możliwością odczytania zawartości dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentacji Finansowej - Opis Aplikacji

Aplikacja Elektroniczny Obieg Dokumentacji Finansowych dla platformy Microsoft Office 365 pozwala na rejestrację i obieg dokumentów finansowych jak zapotrzebowanie, zamówienie, faktura kosztowa. Elektroniczny rejestr dokumentów finansowych realizowany jest za pomocą formularza połączonego z możliwością odczytu danych z narzędzi OCR lub bezpośrednio z formatu XML (KSeF). Nasi klienci dostają wszystko w jednym miejscu, dzięki tej aplikacji, mogą wykonać każdą czynność z dowolnego miejsca i nie martwić się o błędy.

Aplikacja Elektroniczny Obieg Dokumentacji zawiera moduł Kontrahent, który pozwala na rejestrację zapytań ofertowych, zamówień czy faktur. Pozwala to na wybór danych kontrahenta bez konieczności wpisywania ich ponownie. W przypadku zarejestrowanych już kontrahentów istnieje możliwość przesyłania przez nich faktur i drogą mailową i automatycznego rejestru w aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentów Finansowych. Aplikacja posiada mechanizm budowy ścieżek akceptacji dokumentów na bazie centrów kosztowych (MPK) oraz kwot w zapotrzebowaniu czy fakturze. W aplikacji formularz z zarejestrowanym dokumentem jest przekazywany do kolejnej osoby w organizacji zgodnie z zdefiniowaną ścieżką w systemie Workflow. Oprócz tego narzędzie posiada wbudowany system uprawnień, który pozwala precyzyjnie ustalić zasady dla formularzy oraz dokumentów. Na każdym etapie w aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentacji Finansowych istnieje możliwość podglądu dokumentu źródłowego, wypełnionych danych, historii decyzji poprzedników. Użytkownik aplikacji Obieg Dokumentów zawsze ma możliwość cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu lub przekazania go dalej. Dzięki temu ma o wiele większą swobodę korzystania z aplikacji Obieg Dokumentów.

Do ważnych funkcji Elektronicznego Obiegu Dokumentacji Finansowych należy możliwość wysyłki zapytania ofertowego do kontrahentów, tworzenie zamówienia, eksport danych z zarejestrowanej faktury kosztowej do zewnętrznych systemów finansowo księgowych. Zachęcamy do wypełnienia formularz, dzięki któremu dostaniecie Państwo pełen opis aplikacji wraz z prognozowaną ceną dla wersji standard.

Obieg Dokumentacji Firmowej - Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentacji oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie
Integracja
W ramach dopasowania aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentów, istnieje możliwość integracji narzędzia z innymi systemami lub webserwisami
Koszty
Opłata za aplikację Elektroniczny Obieg Dokumentacji jest jednorazowa i uzależniona od liczby użytkowników
Microsoft 365
Aplikacja Obieg Dokumentacji Firmowej jest przeznaczona dla środowiska Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji
Gwarancja
Na nasz system do elektronicznego obiegu dokumentów udzielamy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentacji

Główne korzyści wynikające z korzystania z naszej oferty:

Lepsza kontrola

Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia lepszą kontrolę nad całością procesu, co przekłada się na większą przejrzystość i efektywność pracy biurowej.

Oszczędność czasu

Automatyzacja procesu przetwarzania faktur pozwala na zaoszczędzenie czasu, który można przeznaczyć na inne zadania.

Uniknięcie błędów

Przetwarzanie faktur w sposób tradycyjny może skutkować błędami, które są kosztowne dla firmy. Korzystanie z naszych usług minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

Dostępność

Korzystanie z naszej oferty umożliwia dostęp do faktur z każdego miejsca i o każdej porze, co ułatwia pracę osobom pracującym zdalnie lub mobilnie.

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Obieg Faktur i Dokumentów.