Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 to aplikacja w MS Teams wspierająca pracę hybrydową w Twojej firmie.

PRACA HYBRYDOWA

Aplikacja do Rezerwacji

Aplikacja do rezerwacji zasobów firmowych jak biurka, miejsca parkingowe, salki, samochody służbowe dostępna w MS Teams.

Aplikacja Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 wspiera pracę hybrydową, popularną na całym świecie. System rezerwacji online składa się z 5 modułów: rezerwacja biurek (hot desk), rezerwacja miejsc parkingowych, rezerwacja sal konferencyjnych, rezerwacja samochodów służbowych oraz rezerwacja pozostałych zasobów firmowych takich jak sprzęt, narzędzia czy wyposażenie. Całość dostępna jest w narzędziu MS Teams. System rezerwacji online może być wykorzystywany przez użytkowników w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca. Aplikacja Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 umożliwia dokonanie rezerwacji, anulowanie jej bądź sprawdzenie dostępności zasobów, a także statusu swoich rezerwacji. Wypełnij formularz wstępny poprzez naszą stronę internetową, aby uzyskać wycenę.

Dla Ms Teams
Aplikacja Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 dostępna także z poziomu MS Teams
Obsługa QR-code
Rezerwacja biurek, sprawdzanie statusu rezerwacji lub potwierdzanie obecności za pomocą QR-CODE na Twoim telefonie
Rezerwacja zasobów z mapy
Mapa biura z widokiem na rezerwacje, planowane rezerwacje lub biurka sąsiadów z planowanymi rezerwacjami w tygodniu
Wersje językowe
Aplikacja do rezerwacji zasobów w standardzie jest dwujęzyczna (PL/EN). Do aplikacji można dodać obsługę kolejnych języków.

Dla użytkowników

System Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 uwzględnia kilka modułów. W module rezerwacja biurek dostępne są plany biura wraz z informacją o zajętości biurek na dowolny dzień tygodnia. Każdy z pracowników może szybko sprawdzić planowane rezerwacje danego biurka na następne dni. Kalendarz rezerwacji znacząco wpływa na komfort pracy hybrydowej oraz eliminuje niezręczne sytuacje pomiędzy pracownikami.

Interfejs aplikacji Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 jest również dostosowany do telefonów komórkowych, za pomocą których możemy wykonać rezerwację dowolnych zasobów lub ją anulować. Ważnym elementem aplikacji mobilnej jest obsługa kodów QR. Dzięki temu możemy szybko sprawdzić status rezerwacji danego biurka lub zmodyfikować rezerwację, co znacząco usprawnia funkcjonowanie Twojej firmy.

Aplikacja do zarządzania rezerwacjami uwzględnia również moduł rezerwacji miejsc parkingowych. Użytkownik może szybko wykonać rezerwację miejsca parkingowego z poziomu mapy w Teams lub za pomocą aplikacji mobilnej. Ważnym elementem jest zarządzanie miejscami właścicielskimi, które mogą być zwalniane przez właścicieli czasowo, dzięki czemu zasób będzie maksymalnie wykorzystany.

W module rezerwacja sal konferencyjnych naszego systemu rezerwacyjnego użytkownik może wykonać rezerwację salki na spotkanie z poziomu mapy lub listy sal w firmie. Poprzez aplikację mobilną lub aplikację w Teams użytkownik oprócz samej informacji o dostępności salki uzyska informację o pojemności salki czy jej wyposażeniu. Natomiast podczas tworzenia rezerwacji salki konferencyjnej od razu będzie mógł zaplanować spotkanie wraz z zaproszeniem uczestników, podglądem ich dostępności, czy możliwością zamówienia serwisu kawowego.

Dodatkowo system rezerwacji online posiada interfejs na tablety, które umieszczone przed salkami wyświetlają bieżącą agendę spotkań oraz umożliwiają wykonanie rezerwacji na krótkie spotkania.

Kolejny dostępny w aplikacji Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 moduł to rezerwacja samochodów służbowych. Moduł umożliwia rezerwację pojazdów na ustalonych przez administratora zasadach. System rezerwacyjny umożliwia administratorowi określenie maksymalnego czasu rezerwacji pojazdów służbowych przez pracowników.

Nasz system rezerwacji dla MS Teams uwzględnia również moduł rezerwacji online pozostałych zasobów firmowych, w którym pracownicy mogą na godziny bądź dni rezerwować zdefiniowane przez administrację, dowolne zasoby firmowe, takie jak narzędzia, sprzęt firmowy, elementy wyposażenia. Moduł Rezerwacja Zasobów pozwala na wprowadzenie liczby początkowej danego zasobu oraz wyliczaniu ilości aktualnej. Dzięki temu modułowi pracownicy mogą szybko uzyskać informację w czasie rzeczywistym czy interesujący ich zasób jest dostępny lub kiedy będzie dostępny i kto go zarezerwował.

Aplikacja do rezerwacji w standardzie jest dwujęzyczna, może być obsługiwana w wersji polskojęzycznej bądź angielskojęzycznej. Język aplikacji można zmieniać w dowolnym momencie. Ważne jest jednak to, że do aplikacji rezerwacyjnej można dodać obsługę kolejnych języków a ich liczba jest nieograniczona, dzięki czemu aplikacja może być obsługiwana także w oddziałach zagranicznych.

Dla działu administracji

Dział administracji lub administrator aplikacji do rezerwacji zasobów firmowych w rozbudowanym panelu ustawień może zarządzać wszystkimi zasobami dostępnymi w aplikacji. Administrator może definiować, które zasoby będą dostępne dla ustalonych grup pracowników lub poszczególnych pracowników. Ma również możliwość zdefiniowania dowolnej liczby parametrów określających każdy z zasobów. W ustawieniach systemu rezerwacyjnego można definiować zasady rezerwacji, takie jak czas rezerwacji zasobów, długość rezerwacji danego zasobu.
Ważną funkcją systemu rezerwacji jest możliwość szybkiej identyfikacji obecnego użytkownika wybranego zasobu. Użytkownicy mogą otrzymywać automatyczne powiadomienia mailowe dotyczące swoich rezerwacji lub powiadomienia w Teams. Oprócz tego w aplikacji Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 są też dostępne zestawienia i raporty wykorzystania poszczególnych zasobów. Administrator może jednym kliknięciem zyskać możliwość przeanalizowania historii rezerwacji dowolnych zasobów i na bazie tych danych podjąć decyzję o rozbudowie lub redukcji wybranych zasobów.

Dla osób decyzyjnych

Aplikację do rezerwacji zasobów firmowych tworzymy od początku pandemii w 2020 roku. Na bazie naszych doświadczeń zbudowaliśmy narzędzie, które pozwala na skuteczne wdrożenie pracy hybrydowej lub pracy zdalnej. Dodatkowo nasz system rezerwacji zasobów porządkuje cały proces rezerwacji w firmie co przekłada się na oszczędność czasu pracowników. Dzięki naszym narzędziom ograniczamy chaos związany z rezerwacją tradycyjną lub na Twojej stronie www. Szybkie przypisanie zasobów do osób za pomocą aplikacji pozwala nie tylko na chwile, ale docelowo wprowadzić znaczne oszczędności dzięki zmniejszeniu liczby utrzymywanych zasobów firmowych, takich jak powierzchnia biurowa, miejsca parkingowe czy pozostałe zasoby.

System Rezerwacji Zasobów Współpraca

Wsparcie
Oferujemy wsparcie SLA dla każdego wdrożenia aplikacji Rezerwacja Zasobów Firmowych 365. Oferujemy opiekę, rozbudowę aplikacji, konsultacje projektowe, procesowe
Wersja mobilna
Interfejs aplikacji na różne urządzenia jak telefon, tablet, obsługa kodów QRcode lub czytników NFC
Rozbudowa
Zawsze będziesz mógł się do nas zgłosić z zapytaniem o rozbudowę aplikacji do rezerwacji zasobów o dodatkowe funkcje
Gwarancja
Na aplikację Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 udzielamy 12 miesięcy gwarancji

Galeria aplikacji Rezerwacja Zasobów Firmowych 365

Podsumowanie

Nasze rozwiązanie Rezerwacja Zasobów Firmowych 365 może być dostarczone jako jeden z  pojedynczych modułów Rezerwacja Biurek, Rezerwacja Salek Konferencyjnych, Rezerwacja Miejsc Parkingowych, wybrane moduły lub pełen system rezerwacji zasobów.

Sprawdź również

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Rezerwacja Zasobów Firmowych 365