Image
Baza danych Oracle

ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION

Specjalizujemy się w doborze baz danych Oracle do środowiska klienta. Dostarczamy licencje dla środowisk On-Premises na preferencyjnych warunkach. Stawiamy na profesjonalną obsługę procesu sprzedażowego i sprawną realizację zamówienia.

Baza danych Oracle Database Enterprise Edition

Oracle Database Enterprise Edition to flagowa edycja bazy danych Oracle bez ograniczeń procesora zapewniająca wydajność, dostępność, skalowalność i bezpieczeństwo wymagane w aplikacjach o znaczeniu krytycznym, takich jak aplikacje do przetwarzania transakcji online o dużym wolumenie (OLTP), hurtownie danych intensywnie korzystające z zapytań i wymagające aplikacje internetowe. Oracle Database Enterprise Edition zawiera wszystkie składniki Oracle Database i można ją rozszerzyć o dodatkowe opcje i pakiety takie jak np.:
- Oracle RAC
- Partitioning
- Performance Tuning Pack
- Diagnostics Pack

*Należy zauważyć, że niektóre opcjonalne funkcje wymagają dodatkowych licencji.

Oracle Database Enterprise Edition podobnie jak Oracle Database Standard Edition 2 oferuje dwie metryki licencjonowania swoich produktów: metrykę Processor oraz Named User Plus (NUP). Metodę dobieramy w zależności od wielkości środowiska oraz od liczby użytkowników mających dostęp do oprogramowania. Wszystkie środowiska, dla których oprogramowanie jest zainstalowane i/lub uruchomione, muszą zostać objęte określoną liczbą jednostek licencji.

Licencja Oracle Enterprise na procesor ( per processor)

Limit obsługiwanych procesorów na maszynę – bez limitu

Metryka wykorzystywana do licencjonowania wszystkich procesorów, na których są zainstalowane i/lub uruchomione bazy danych Oracle. W tym przypadku nie mamy ograniczenia co do liczby użytkowników posiadających dostęp do oprogramowania. Jest to metryka stosowana najczęściej w przypadku dużych środowisk, dla których problematyczne byłoby precyzyjne określenie liczby użytkowników oraz ich identyfikacja. Metryka Processor jest stosowana także w przypadku, gdy jej wykorzystanie jest bardziej efektywne kosztowo od opcji NUP.

Licencjami muszą zostać objęte wszystkie rdzenie w środowisku fizycznym. Ich liczba jest określana w oparciu o dokument „Oracle Processor Core Factor”, w którym przypisuje się wartość każdemu konkretnemu procesorowi. Współczynnik rdzenia procesora powinien zostać pomnożony przez liczbę procesorów oraz rdzeni dla każdej maszyny, a wynik zaokrąglony w górę do liczby całkowitej:

OCPU* = liczba procesorów x liczba core x core factor**

*OCPU – procesor obliczeniowy według Oracle dla licencji typu Enterprise

**Core factor – przyjmuje wartości: 0.25, 0.5, 0.75, 1 w zależności od producenta procesora

Źródło:www.oracle.com/us/corporate/contracts/processor-core-factor-table-070634.pdf

Licencja Oracle Enterprise na użytkownika (Named User Plus Licensing - NUP)

Minimalna liczba użytkowników na zainstalowany procesor - 25

Metryka wykorzystywana do licencjonowania programów według liczby użytkowników – wszyscy użytkownicy mający dostęp do bazy danych Oracle, zarówno ludzie, jak i maszyny/urządzenia wymagają licencji – „Użytkownik zdefiniowany jest jako każdy zewnętrzny interfejs, który pobiera lub wysyła dane z lub do bazy danych Oracle”.

Związana jest też z liczbą procesorów, na których działa oprogramowanie. Wszystkie rdzenie fizyczne muszą być objęte licencjami użytkowników, których minimalna liczba jest obliczana w oparciu o warunki licencyjne. Dla wersji Enterprise jest to łączna liczba rzeczywistych użytkowników lub liczba wymaganych licencji Processor w środowisku (przy czym liczba zainstalowanych procesorów jest równa wartości procesorów obliczanej z uwzględnieniem współczynnika rdzenia) pomnożona razy *25. Większa z tych wartości stanowi minimalną wymaganą liczbę licencji NUP.

*25 - minimalna liczba użytkowników na OCPU

Wybór odpowiedniej metody licencjonowania powinien być podejmowany na podstawie informacji o liczbie użytkowników, przeznaczeniu i strukturze środowiska a także rodzaju i liczbie procesorów operujących w jego ramach.

Jesteśmy autoryzowanym Partnerem

ORACLE

License and Hardware Track
Image
Posiadamy wszelkie uprawnienia, kompetencje oraz umowy dystrybucyjne do realizacji zamówień dla Klientów biznesowych oraz Klientów z sektora publicznego.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie doboru i wyceny licencji Oracle:

Magdalena Englisz

tel. +48 783 472 777

mail: magdalena.englisz@systeo.pl
mail: info@systeo.pl
Link: Formularz kontaktowy

Oferta Oracle

0+
Projektów Oracle

Wybrani Klienci

Image
Image
Image
Image
Image

Wybrane Referencje

Doradztwo, szybka realizacja, najlepsze ceny

Wypełnij nasz formularz, zaproponujemy dogodną ofertę dla Twojej firmy