Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365
to narzędzie zintegrowane ze środowiskiem
Microsoft 365
PRACA HYBRYDOWA

Elektroniczne Wnioski Urlopowe

Elektroniczne Wnioski Urlopowe dla Microsoft Teams i Microsoft 365.

Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 umożliwia zautomatyzowanie obiegu wniosków urlopowych w firmie. System elektronicznych wniosków urlopowych jest narzędziem wspierającym wnioskowanie i akceptowanie wszelkich rodzajów nieobecności pracowników w organizacji. Nasze rozwiązanie e-Wniosek o Urlop jest częścią Microsoft 365 (Office 365) dlatego może być obsługiwane bezpośrednio przez komunikator Microsoft Teams. System do wniosków urlopowych pozwala zrezygnować z tradycyjnego długotrwałego wypełniania wniosków o urlop na rzecz intuicyjnego obiegu wniosków urlopowych w trybie on-line oraz sprawnej rejestracji urlopów. Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 umożliwia dopasowanie e-wniosku do rodzaju planowanego urlopu. Nasz system urlopowy obsługuje także zwolnienia lekarskie, skierowania na badania lekarskie dla pracowników, skierowania na szkolenia pracownicze, a także daje możliwość odnowienia certyfikatów i uprawnień pracowników. Rejestracja urlopów jest także możliwa poprzez wersję mobilną aplikacji e-Wnioski o Urlop
Ponadto aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 posiada funkcję planowania urlopów, dzięki czemu pracownicy mogą bezkolizyjnie zagwarantować sobie terminy wakacyjnych urlopów bez pokrycia się ich nieobecności z innym osobami z tych samych działów
Dla Ms Teams
Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 dostępne również z poziomu aplikacji MS Teams
Wsparcie dla HR
Łatwa aktualizacja salda urlopu, pełna historia wszystkich urlopów, obsługa zwolnień lekarskich
Integracja z kalendarzem
Synchronizacja wniosków urlopowych z kalendarzem Microsoft Outlook
No-Office
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 wspiera także obsługę wniosków urlopowych pracowników produkcyjnych nieposiadających konta w Office 365

Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 - Opis Aplikacji

Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 usprawnia proces obiegu wniosków urlopowych w firmie i ułatwia rejestrację urlopów. Nasz system wniosków urlopowych w standardzie zapewnia obsługę różnych rodzajów umów o pracę lub współpracę oraz obsługuje wiele rodzajów nieobecności występujących w polskich firmach. Każdy pracownik ma możliwość wyboru odpowiedniego wniosku o urlop spośród dostępnych wariantów w aplikacji, takich jak np. urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, bezpłatny, opieka nad dzieckiem, urlop szkoleniowy, poratowanie zdrowia, poszukiwanie pracy, wolne za oddanie krwi czy też odbiór urlopu za święto przypadające w sobotę oraz urlop na żądanie.
Użytkownicy aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 mają dostęp do bieżących informacji dotyczących puli dni urlopowych (dni wykorzystane, dni do wykorzystania, dostępny urlop „na żądanie”), które są automatycznie wyliczane z uwzględnieniem weekendów oraz dni wolnych od pracy. Karty pracowników natomiast zawierające najważniejsze informacje na temat dostępnych sald dni urlopowych, zatrudnienia, szkoleń i badań znacznie ułatwiają pracę działu personalnego.
Po utworzeniu e-wniosku o urlop przez pracownika przełożony ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia wniosku urlopowego. W obu tych przypadkach pracownik zostanie powiadomiony o podjętej decyzji. Pracownik w każdej chwili może wycofać złożony w aplikacji wniosek o urlop także po akceptacji wniosku przez pracodawcę. Istnieje również możliwość podania powodu wycofania wniosku o urlop oraz dodania załączników do wniosku (skany dokumentów, zdjęcia).
Każdy użytkownik aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 ma dostęp do kalendarza urlopów z podglądem dla działu, zespołu lub określonej grupy pracowników. Pomaga to przełożonemu podjąć decyzję o zaakceptowaniu e-wniosku urlopowego. Ponadto w aplikacji e-Urlopy dostępne są graficzne raporty i zestawienia absencji pracowników w danym dziale, zespole lub w ujęciu całej firmy. Dodatkowo dział personalny, do którego trafiają wnioski o urlop ma możliwość importowania dostępnych dni urlopu z poziomu Microsoft Excel do aplikacji e-Wnioski Urlopowe.
Mimo, że rozwiązanie Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 jest wdrożone w Państwa środowisku Microsoft Office 365, istnieje możliwość integracji lub przekazywania danych o nieobecnościach do systemów HR, będących poza środowiskiem Office lub do firm trzecich wspierających Państwa procesy kadrowe. W przypadku wdrożenia aplikacji e-Wnioski Urlopowe w środku roku, wdrożenie i uruchomienia systemu do elektronicznych wniosków urlopowych może uwzględniać również import historii wniosków z całego roku.
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 jest częścią naszych innych rozwiązań wspierających procesy kadrowe w firmach. e-Wnioski Urlopowe mogą działać i wymieniać dane np. z modułem Elektroniczna Karta Obecności. Taka integracja umożliwia automatyczne pojawienie się wszystkich zaakceptowanych wniosków urlopowych i innych nieobecności w e-karcie obecności pracownika.
Cały proces wdrożenia i uruchomienia aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 jest prowadzony przez Project Managera, który nadzoruje proces wdrożenia, aby przebiegł sprawnie i efektywnie. Project Manager pomoże Państwu uruchomić aplikację e-Wnioski Urlopowe, przypilnuje proces importu danych i przeszkoli opiekunów aplikacji. W przypadku dodania nowych funkcjonalności do systemu elektronicznych wniosków urlopowych doradzi Państwu także najbardziej optymalne rozwiązania, będzie uczestniczył w konsultacjach, a następnie w uruchomieniu nowych mechanizmów systemu elektronicznych wniosków urlopowych.

Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365 - Nasza Propozycja

Zgodność z KP 2023
Rodzaju i limity urlopu zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy 2023
Wersja mobilna
Aplikacja e-Wnioski Urlopowe również w wersji na telefon bez dodatkowych kosztów
Kalendarz
Integracja z kalendarzem Exchange online i automatyczna generacja autoreposndera
Microsoft Teams
Pełna integracja i możliwość pracy z poziomu aplikacji Teams bez dodatkowego logowania dla użytkowników
Panel HR i systemy kadrowe
Łatwe zarządzanie parametrami i limitami urlopów przez dział personalny. Możliwość importów limitów i eksportu listy wniosków do systemów kadrowych.
e-Karta Obecności
Integracja z aplikacją e-Karta Obecności 365 i wsparcie dla pracy hybrydowej

Galeria aplikacji e-Wnioski Urlopowe

Sprawdź również

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Elektroniczne Wnioski Urlopowe 365