Audyty / 365
narzędzie
wspierające Dział Jakości
dla Microsoft 365

Dział Jakości

Audyty Wewnętrzne ISO

Aplikacja Audyty Wewnętrzne 365 dla Microsoft Teams i Microsoft 365

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO 365 to narzędzie wspierające przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO 365 możesz zautomatyzować proces audytów wewnętrznych w Twojej firmie. Aby korzystać z aplikacji Audyty Wewnętrzne 365 nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa audytów wewnętrznych realizowana jest na bazie twojego środowiska Microsoft 365 (Office 365). Obsługa systemu do audytów ISO jest także możliwa w aplikacji Microsoft Teams.
Jedno miejsce
Cały proces audytów wewnętrznych ISO obsługiwany w jednym narzędziu
Zarządzanie audytami

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO koordynuje poszczególne audyty wewnętrzne niezależnie od stopnia ich zaawansowania

Dopasowanie

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO może zostać rozbudowana i dostosowana do potrzeb firmy

Dokumentacja

Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące audytów wewnętrznych ISO w jednej przejrzystej aplikacji

Audyty Wewnętrzne 365 - Opis Aplikacji

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO 365 pozwala na zarządzanie procesem audytów wewnętrznych ISO w jednym miejscu, w przejrzysty sposób, krok po kroku. Aplikacja do audytów pozwala na działanie etapowe, obsługując kolejne audyty wewnętrzne niezależnie od stopnia ich wykonania. Narzędzie umożliwia tworzenie listy audytów oraz planu ich przeprowadzenia. Osoba zarządzająca audytem ma możliwość akceptacji poprawności planu audytu w systemie. Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO 365 pozwala na tworzenie szablonów audytów zawierających konkretne sekcje, podsekcje i pytania. Audytorzy mogą tworzyć audyty na podstawie utworzonych w aplikacji przez osobę uprawnioną szablonów.
Dla każdego audytu użytkownik przypisuje w systemie audytowym nazwę, rodzaj – zapowiedziany lub nie, miejsce wykonania audytu, datę, osobę odpowiedzialną oraz rodzaj kalkulacji. Do każdej sekcji przypisywana jest osoba odpowiedzialna. Po utworzeniu audytu w aplikacji audytor może rozpocząć audyt wewnętrzny, odpowiadając na kolejne pytania, dopisując komentarz audytora oraz dołączając pliki takie jak np. zdjęcia. Odpowiedzi mogą zostać zapisane, każda sekcja zakończona, a audyt uzyskuje status roboczy. Zarządca audytu w audycie roboczym dodaje swoje komentarze i akceptuje audyt, przesyłając go do osób odpowiedzialnych. Osoby przeprowadzające audyt mają jeszcze możliwość odnieść się do komentarzy zarządcy lub na tej podstawie zmienić ocenę i ponownie zapisać i zakończyć każdą z sekcji.
Na podstawie przeprowadzonego audytu w aplikacji Audyty Wewnętrzne zostaje wygenerowane podsumowanie audytu wraz z niezgodnościami. System do audytów wewnętrznych pozwala na utworzenie planu działania tzw. Action plan przypisując przydzielone zadania do osób odpowiedzialnych wraz z opisem działania do wykonania, planowaną datą usunięcia niegodności oraz osobą odpowiedzialną za długofalowe działanie. Po tym procesie audyt w aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO 365 zostaje zakończony. Aplikacja pozwala na generowanie raportów z przeprowadzonych audytów.
Ponadto mobilna wersja aplikacji do audytów wewnętrznych na tablet ułatwia przeprowadzanie audytów w terenie. Aplikacja mobilna wspiera proces przeprowadzania audytów poprzez swoją funkcjonalność i prostotę. W swojej funkcjonalności użytkownik będąc w terenie ma możliwość rozpoczęcia audytu odpowiadając na kolejne pytania, dodając zdjęcia, zapisując i kończąc sekcje.
Aplikacja Audyty Wewnętrzne 365 może zostać dostosowana do Państwa wymogów funkcjonalnych dla procesu przeprowadzania audytu w przedsiębiorstwie.

Aplikacja Audyty Wewnętrzne 365 - Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie
Proces audytów ISO

Przejrzyste przeprowadzenie audytów ISO w systemie do audytów wewnętrznych dla wszystkich audytorów

Koszty
Opłata za aplikację Audyty Wewnętrzne ISO jest jednorazowa i uzależniona od wielkości firmy
Microsoft 365
Aplikacja do audytów wewnętrznych ISO jest przeznaczona dla środowiska Microsoft Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji
Gwarancja
Na nasz system do audytów wewnętrznych udzielamy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Microsoft Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO

Galeria aplikacji Audyty Wewnętrzne 365

Sprawdź również

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO