Audyty Wewnętrzne to narzędzie dla Office 365 wspierające Dział Jakości.

Dział Jakości

Audyty Wewnętrzne ISO

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO dla Microsoft Teams i Office 365

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO to narzędzie wspierające przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO możesz zautomatyzować proces audytów wewnętrznych w Twojej firmie. Aby korzystać z aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa audytów wewnętrznych realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365 (Microsoft 365). Obsługa systemu do audytów ISO jest także możliwa w aplikacji Microsoft Teams.
Jedno miejsce
Cały proces audytów wewnętrznych ISO obsługiwany w jednym narzędziu
Zarządzanie audytami

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO koordynuje poszczególne audyty wewnętrzne niezależnie od stopnia ich zaawansowania

Dopasowanie

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO może zostać rozbudowana i dostosowana do potrzeb firmy

Dokumentacja

Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące audytów wewnętrznych ISO w jednej przejrzystej aplikacji

Audyty Wewnętrzne ISO - Opis Aplikacji

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO pozwala na zarządzanie procesem audytów wewnętrznych ISO w jednym miejscu, w przejrzysty sposób, krok po kroku. Aplikacja do audytów pozwala na działanie etapowe, obsługując kolejne audyty wewnętrzne niezależnie od stopnia ich wykonania. Osoba koordynująca działania związane z audytami wewnętrznymi, tworzy listę audytów do przeprowadzenia w firmie w systemie do audytów wewnętrznych. Opisuje cel audytu, obszar wykonania oraz to kiedy audyt ISO ma zostać przeprowadzony. Do przeprowadzenia audytu wewnętrznego ISO mogą zgłosić się potencjalni audytorzy. Domyślnie do jednego audytu wewnętrznego może być przypisany tylko jeden audytor. W ten sposób całą listę audytów możemy koordynować z poziomu aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO, a nie jak wcześniej z poziomu maila.
W następnym kroku w systemie do audytów wewnętrznych audytor tworzy plan przeprowadzenia audytu. Aplikacja Audyty wewnętrzne ISO pozwala również na przesłanie planu audytu do koordynatora działań ds. jakości celem akceptacji jego poprawności. Po zaakceptowaniu planu audytor przystępuje do utworzenia listy pytań, wspierających przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Po akceptacji listy pytań w aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO przez koordynatora ds. jakości, audytor może rozpocząć audyt wewnętrzny, wpierając się kartami niezgodności, w których opisuje wszystkie zaobserwowane nieprawidłowości. Kierownik audytowanej komórki określa w każdej karcie niezgodności przyczyny powstałych nieprawidłowości oraz opis planowanych działań korygujących. Działania te podlegają ostatecznej ocenie przez koordynatora ds. jakości.
Po zakończeniu audytu wewnętrznego, audytor tworzy raport z audytu ISO. Określa w nim ilość zaobserwowanych niegodności, opisuje obserwacje z audytu wewnętrznego oraz funkcjonowanie wdrożonych działań korygujących. Raport z audytu zawiera również ocenę audytowanej komórki. Ostatnim elementem aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO jest ocena audytora przez kierownika komórki audytowanej. Ocenę tą kierownik wykonuje odpowiadając na wcześniej przygotowane pytania. Średnia z ocen jest przesyłana do koordynatora ds. działań jakościowych.
Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO może zostać dostosowana do Państwa wymogów funkcjonalnych dla procesu zarządzania jakością w firmie.

Aplikacja Audyty Wewnętrzne - Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie
Proces audytów ISO

Przejrzyste przeprowadzenie audytów ISO w systemie do audytów wewnętrznych dla wszystkich audytorów

Koszty
Opłata za aplikację Audyty Wewnętrzne ISO jest jednorazowa i uzależniona od wielkości firmy
Office365
Aplikacja do audytów wewnętrznych ISO jest przeznaczona dla środowiska Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji
Gwarancja
Na nasz system do audytów wewnętrznych udzielamy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO

Galeria aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO