System CRM

CRM dla Microsoft Teams i Office 365

System CRM to narzędzie wspierające prace działu handlowego i usprawniające komunikację firmy z obecnymi oraz potencjalnymi klientami. Za pomocą naszego systemu CRM pracownicy działu handlowego mają możliwość rejestracji danych kontrahentów oraz poszczególnych działań handlowych. Dzięki temu dział handlowy posiada pełną, elektroniczną bazę wiedzy o klientach, ich problemach i potrzebach oraz ma dostęp do historii wszystkich kontaktów z klientem w jednym miejscu. System CRM wdrażany jest na bazie Twojego środowiska Microsoft 365 (Office 365), dlatego nie musisz inwestować w dodatkowe licencje.Aplikacja CRM dostępna jest z poziomu Microsoft Teams oraz w aplikacji mobilnej.

Najważniejsze cechy systemu CRM dla Teams:

 • Rejestracja działań pracowników działu handlowego
 • Szybki dostęp do informacji o kontrahentach
 • Dołączanie dokumentów i umów partnerskich
 • Dostępna obsługa z aplikacji mobilnej
 • Obsługa dokumentacji fotograficznej
 • Znacznik wizyty z GPS
 • Planowanie trasy wizyt
 • Głosowa notatka ze spotkania jako zapisany tekst
 • Obsługa szansy sprzedaży
 • Planowanie sprzedaży na handlowców
 • Możliwość rozbudowania aplikacji CRM dla Teams oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb firmy

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja CRM dla Teams?

System CRM dla Teams jest przeznaczony dla działu handlowego i marketingu.

 CRM 1 800x800

System CRM dla Teams - opis:

W aplikacji CRM dla Teams możemy rejestrować dane kontrahentów, z którymi handlowiec ma kontakt. CRM dla Teams pomaga zaplanować oraz zarejestrować zarówno obecne działania firmy, jak i przyszłe oraz te już zrealizowane. Do każdego z poszczególnych zadań przełożony może dodać swoje komentarze. Poprzez dostępny w systemie CRM formularz firma oprócz rejestracji podstawowych danych teleadresowych, może wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak segmentacja, rodzaje i terminy płatności, grupa oraz wiele innych.

W aplikacji CRM dla Teams osoby z działu sprzedaży mogą zarejestrować projekty handlowe jako szanse sprzedaży lub nawet precyzyjnie zaprognozować sprzedaż na najbliższy miesiąc lub kwartał.

System CRM dla Teams - funcje:

Firma (czyli nasi klienci) 

Najważniejszym formularzem w aplikacji CRM dla Teams jest formularz Firma, za pomocą którego możemy określić nie tylko dane teleadresowe, ale też segmentacje i dane finansowe. Ważnym elementem naszej aplikacji CRM jest możliwość sprawnego dołączania zdjęć bezpośrednio z telefonu.

Za pomocą aplikacji CRM możliwe jest zarządzanie umowami podpisywanymi z poszczególnymi kontrahentami. Dodatkowo w formularzu Firma możemy rejestrować wyniki z ankiet wysłanych do kontrahentów. Ważną funkcjonalnością z pewnością jest też możliwość wyświetlania korespondencji mailowej z kontrahentem. 

W formularzu Firma podane są także informacje o kontaktach podpiętych do kontrahenta, przeprowadzonych działaniach czy szansach sprzedaży.

Kontakt (osoby po stronie klienta)

Za pomocą formularza Kontakt w systemie CRM możemy dodać informacje o osobach będących kontaktami u naszych partnerów, a także zarejestrować podstawowe dane kontaktowe, informacje o relacjach. Aplikacja CRM pozwala na dodawanie dowolnej liczby osób kontaktowych. W ten sposób możemy zarejestrować także dowolną liczbę działań przypisanych do wybranego kontaktu.

Działanie (praca działu handlowego)

Za pomocą formularza Działanie w aplikacji CRM dla Teams rejestrujemy aktywność działań handlowych. W ramach tego formularza handlowiec może zarejestrować swoje działania z klientem. Mogą być nimi spotkania, przygotowanie materiałów, rozmowa telefoniczna lub wysłanie oferty. Lista działań w systemie CRM może zostać powiększona w ramach usługi wdrożeniowej.
Niektóre działania takie jak np. spotkania mogą być wysyłane do kalendarza handlowca i traktowane podobnie jak inne zdarzenia utworzone w kalendarzu.

Szansa sprzedaży 

Szansa sprzedaży to kolejne narzędzie w systemie w CRM. Pracując na Szansach Sprzedaży w aplikacji CRM dla Teams, pracownik działu handlowego może utworzyć projekty handlowe (szanse sprzedaży). Za pomocą tego formularza możemy tworzyć bardziej rozbudowane projekty handlowe, które pozwalają na tworzenie listy zadań zdefiniowanych w ramach Planów Sprzedaży.

Plany sprzedaży

W aplikacji CRM dla Teams handlowcy razem z przełożonym mogą definiować plany sprzedaży. W ramach tych ustaleń można zdefiniować prognozowaną sprzedaż na wybranych grupach produktowych.

Dodatkowa funkcjonalność systemu CRM dla Teams:

 • Planowanie trasy wizyt
 • Powiadomienia o braku aktywności u klienta
 • Dodatkowe lokalizacje i oddziały klienta
 • Możliwość dodawania dostawców

Raporty

System CRM dla Teams posiada kilka wbudowanych raportów, które pozwalają na filtrowanie danych, takich jak lista firm, kontaktów czy działań pracowników.

Wersja mobilna systemu CRM

Nasze narzędzie CRM ma również swój odpowiednik dopasowany do urządzeń mobilnych. Pracownicy działu handlowego mogą uruchomić aplikację w terenie i na wizycie u klienta, a także dodać informacje o kliencie, spotkaniu czy dodać zdjęcia.

Dodatkowo aplikacja mobilna CRM dla Teams pozwala na dodanie notatki głosowej do spotkania, która zostanie zapisana w formie tekstu. System CRM na urządzeniu mobilnym pozwala też ustawić znacznik miejsca GPS. Umożliwia to dodatkową weryfikacje czy przedstawiciele handlowi dotarli do umówionego miejsca spotkania.

Galeria - CRM

szansa-sprzedazy
szansa-sprzedazy
kontakt
kontakt
CRM-rejestracja-umow-systeo
CRM-rejestracja-umow-systeo
CRM-dzialania-systeo
CRM-dzialania-systeo

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Lista aplikacji dla działu personalnego

Ocena 360 Stopni to aplikacja wspierająca dział personalny w procesie oceny pracowników w modelu 360 lub 180 stopni.
Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika pozwala w łatwy sposób przeprowadzić roczną ocenę pracownika.
Aplikacja Ankiety Satysfakcji Pracowników pozwala przeprowadzić ankiety satysfakcji pracowników w firmie,
Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności pozwala na sprawne raportowanie pracy oraz rejestrowanie obecności pracowników.
Aplikacja Rozliczanie Nadgodzin pozwala w prosty sposób rejestrować nadgodziny przepracowane przez osoby zatrudnione w firmie.
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe pozwala na usprawnienie i zautomatyzowanie procesu obiegu wniosków urlopowych w firmie.
Aplikacja Offboarding ułatwia przeprowadzenie procesu rozstania pracownika z firmą.
Aplikacja Onboarding usprawnia proces wprowadzenia nowego pracownika w struktury firmy.

Lista aplikacji dla działu administracji

Aplikacja Rezerwacja Biurek umożliwia zarezerwowanie przez pracownika biurka z dostępnego planu piętra biurowca lub listy dostępnych biurek w firmie.
System Rezerwacji Miejsc Parkingowych to aplikacja umożliwiająca zarządzanie parkingiem firmowym dla MS Teams / Office 355 oraz na urządzenia mobilne.
Aplikacja Elektroniczny Obieg Faktur i Dokumentów umożliwia rejestrowanie faktur firmowych, korespondencji oraz innych dokumentów.
Aplikacja Wniosek o Zakup umożliwia łatwą rejestrację wniosków zakupowych w firmie.
Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia rezerwację i zarządzanie salami konferencyjnymi w firmie oraz usprawnia planowanie spotkań w firmie.

Lista aplikacji dla pozostałych obszarów

Intranet SharePoint to platforma komunikacyjna na bazie Office365. Budowa Intranetu SharePoint pozwala na znaczne usprawnienie komunikacji w firmie oraz bezpieczny dostęp do kluczowych informacji z dowolnego miejsca i urządzenia.
Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO to aplikacja wspierająca przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO możesz zautomatyzować proces audytów w Twojej firmie.
Aplikacja wspierająca pracę działu handlowego.
Aplikacja Inwentaryzacja Magazynowa usprawnia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz upraszcza zliczanie stanów magazynowych.