CRM dla Teams
aplikacja wspierająca pracę działu handlowego

PRACA HYBRYDOWA

System CRM

System CRM dla Microsoft Teams i Microsoft 365

Program CRM to narzędzie wspierające pracę działu handlowego i usprawniające komunikację firmy z obecnymi oraz potencjalnymi klientami. Za pomocą naszego systemu CRM pracownicy działu handlowego mają możliwość rejestracji danych kontrahentów oraz poszczególnych działań handlowych. Dzięki temu dział handlowy posiada pełną, elektroniczną bazę wiedzy o klientach, ich problemach i potrzebach oraz ma dostęp do historii wszystkich kontaktów z klientem w jednym miejscu. Program CRM wdrażany jest na bazie Twojego środowiska Microsoft 365 (Office 365), dlatego nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Aplikacja CRM dostępna jest z poziomu Microsoft Teams oraz w aplikacji mobilnej.
Rejestracja i zarządzanie

System CRM pozwala na rejestrację działań pracowników działu handlowego oraz planowanie sprzedaży

Informacje

System CRM online daje szybki dostęp do informacji o kontrahentach oraz pozwala na obsługę szansy sprzedaży

Rejestr umów

Program CRM umożliwia dołączanie dokumentów, umów partnerskich oraz obsługę dokumentacji fotograficznej

Wizyty
Znacznik GPS i planowanie trasy wizyt oraz głosowa notatka ze spotkania jako zapisany tekst w systemie CRM

System CRM - Opis Aplikacji

W programie CRM dla Microsoft Teams możemy rejestrować dane kontrahentów, z którymi handlowiec ma kontakt. System CRM dla Microsoft Teams pomaga zaplanować oraz zarejestrować zarówno obecne działania firmy, jak i przyszłe oraz te już zrealizowane. Do każdego z poszczególnych zadań przełożony może dodać swoje komentarze. Poprzez dostępny w programie CRM formularz firma oprócz rejestracji podstawowych danych teleadresowych, może wprowadzić dodatkowe informacje, takie jak segmentacja, rodzaje i terminy płatności, grupa oraz wiele innych.

W aplikacji CRM dla Microsoft Teams osoby z działu sprzedaży mogą zarejestrować projekty handlowe jako szanse sprzedaży lub nawet precyzyjnie zaprognozować sprzedaż na najbliższy miesiąc lub kwartał.

System CRM funkcje:

System CRM - Formularz Firma (czyli nasi klienci)
Najważniejszym formularzem w systemie CRM dla Microsoft Teams jest formularz Firma, za pomocą którego możemy określić nie tylko dane teleadresowe, ale też segmentacje i dane finansowe. Ważnym elementem naszego programu CRM online jest możliwość sprawnego dołączania zdjęć bezpośrednio z telefonu.

Za pomocą programu CRM online możliwe jest zarządzanie umowami podpisywanymi z poszczególnymi kontrahentami. Dodatkowo w formularzu Firma w programie CRM możemy rejestrować wyniki z ankiet wysłanych do kontrahentów. Ważną funkcjonalnością naszej aplikacji CRM z pewnością jest też możliwość wyświetlania korespondencji mailowej z kontrahentem.
W formularzu Firma systemu CRM podane są także informacje o kontaktach podpiętych do kontrahenta, przeprowadzonych działaniach czy szansach sprzedaży.

Program CRM - Formularz Kontakt (osoby po stronie klienta)

Za pomocą formularza Kontakt w systemie CRM online możemy dodać informacje o osobach będących kontaktami u naszych partnerów, a także zarejestrować podstawowe dane kontaktowe, informacje o relacjach. Aplikacja CRM pozwala na dodawanie dowolnej liczby osób kontaktowych. W ten sposób możemy zarejestrować także dowolną liczbę działań przypisanych do wybranego kontaktu.

Program CRM - Formularz Działanie (praca działu handlowego)

Za pomocą formularza Działanie w aplikacji CRM dla Microsoft Teams rejestrujemy aktywność działań handlowych. W ramach tego formularza handlowiec może zarejestrować swoje działania z klientem. Mogą być nimi spotkania, przygotowanie materiałów, rozmowa telefoniczna lub wysłanie oferty. Lista działań w programie CRM online może zostać powiększona w ramach usługi wdrożeniowej.

Niektóre działania rejestrowane w naszym systemie CRM takie jak np. spotkania mogą być wysyłane do kalendarza handlowca i traktowane podobnie jak inne zdarzenia utworzone w kalendarzu.

Program CRM - Szansa sprzedaży

Szansa sprzedaży to kolejne narzędzie w systemie w CRM. Pracując na Szansach Sprzedaży w programie CRM dla Teams, pracownik działu handlowego może utworzyć projekty handlowe (szanse sprzedaży). Za pomocą tego formularza w programie CRM online możemy tworzyć bardziej rozbudowane projekty handlowe, które pozwalają na tworzenie listy zadań zdefiniowanych w ramach Planów Sprzedaży.

Program CRM - Plany sprzedaży

W systemie CRM dla Microsoft Teams handlowcy razem z przełożonym mogą definiować plany sprzedaży. W ramach tych ustaleń można zdefiniować prognozowaną sprzedaż na wybranych grupach produktowych w programie CRM.

Dodatkowa funkcjonalność programu CRM dla Microsoft Teams:

- Planowanie trasy wizyt

- Powiadomienia o braku aktywności u klienta

- Dodatkowe lokalizacje i oddziały klienta

- Możliwość dodawania dostawców

- Raporty

Program CRM dla Teams posiada kilka wbudowanych raportów, które pozwalają na filtrowanie danych, takich jak lista firm, kontaktów czy działań pracowników.

Wersja mobilna programu CRM

Nasz program CRM ma również swój odpowiednik dopasowany do urządzeń mobilnych. Pracownicy działu handlowego mogą uruchomić system CRM w terenie i na wizycie u klienta, a także dodać informacje o kliencie, spotkaniu czy dodać zdjęcia.

Dodatkowo aplikacja mobilna CRM dla Microsoft Teams pozwala na dodanie notatki głosowej ze spotkania, która zostanie zapisana w formie tekstu. Program CRM na urządzeniu mobilnym pozwala też ustawić znacznik miejsca GPS. Umożliwia to dodatkową weryfikacje czy przedstawiciele handlowi dotarli do umówionego miejsca spotkania.

Aplikacja CRM - Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia systemu CRM ofertujemy opcjonalnie umowę serwisową, która zapewnia nasze wsparcie
Wersja mobilna
Aplikacja CRM jest dopasowana do układu pionowego dla urządzeń mobilnych
Koszty
Opłata za aplikację CRM jest jednorazowa i jest uzależniona od liczby użytkowników
Microsoft 365

System CRM jest przeznaczony dla środowiska Microsoft Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji

Gwarancja
Na nasz system CRM udzielamy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Microsoft Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji CRM

Galeria aplikacji CRM

Sprawdź również

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji CRM dla Teams