Aplikacja CRM wspiera pracę działu handlowego i dostępna jest z poziomu MS Teams i telefonu.

Nasza aplikacja CRM dla Teams posiada najważniejsze elementy systemu klasy CRM. Za pomocą naszego narzędzia pracownicy działy handlowego mają możliwość rejestracji danych kontrahentów. W formularzu firma oprócz rejestracji podstawowych danych teleadresowych, można wprowadzić dodatkowe informacje jak segmentacja, rodzaje i terminy płatności, grupę i wiele innych.

Oprócz tego w aplikacji możemy rejestrować dane osób z którymi handlowiec ma kontakt. W CRM dla Teams możemy zaplanować oraz zarejestrować działania przyszłe, obecne oraz te które już wydarzyły. Co ważne do każdego z tych zadań szef zespołu może dodać swoje komentarze.

Najważniejsze cechy CRM dla Teams

 • Rejestracja działań pracowników działu handlowego
 • Szybki dostęp do informacji o kontrahentach
 • Dołączanie dokumentów i umów partnerskich
 • Dostępna obsługa z aplikacji mobilnej
 • Obsługa dokumentacji fotograficznej
 • Znacznik wizyty z GPS
 • Planowanie trasy wizyt
 • Głosowa notatka ze spotkania jako zapisany tekst
 • Obsługa szansy sprzedaży
 • Planowanie sprzedaży na handlowców
 • Możliwość dodania nowych funkcjonalności

Dla kogo

Działu handlowgo i marketingu

 CRM 1 800x800

Opis aplikacji

Aplikacji możemy rejestrować dane osób z którymi handlowiec ma kontakt. W CRM dla Teams możemy zaplanować oraz zarejestrować działania przyszłe, obecne oraz te które już wydarzyły. Co ważne do każdego z tych zadań szef zespołu może dodać swoje komentarze.

W aplikacji CRM dla Teams osoby z działu sprzedaży mogą zarejestrować projekty handlowego jako szanse sprzedaży lub nawet precyzyjnie zaprognozować sprzedaż na najbliższy miesiąc lub kwartał.

Cechy aplikacji

 • Rejestracja danych kontrahentów
 • Rejestracja danych kontaktów i osób współpracujących u kontrahentów
 • Rejestracja i planowanie działań z kontrahentami
 • Budowanie szans i projektów sprzedaży
 • Analiza planów sprzedaży
 • Przypominanie o nadchodzących zdarzenia
 • Obsługa przez telefon
 • Pełna integracja z MS Teams/Intranetem/Kalendarzem
 • Szybkie wdrożenie narzędzia
 • Możliwa rozbudowa funkcjonalna

Dla kogo

Aplikacja CRM jest przeznaczona dla działów sprzedaży, handlowych, marketingu

Firma (czyli nasi klienci) 

CRM to narzędzie wspierające prace działu handlowego. Nasze narzędzie pozwala na rejestracje wszelkich działań handlowych. Najważniejszym formularzem jest formularz Firma, za pomocą którego możemy określić nie tylko dane teleadresowe, ale też segmentacje, dane finansowe. Ważnym elementem naszej aplikacji jest możliwość sprawnego dołączania zdjęć bezpośrednio z telefonu.

Za pomocą aplikacji jest też możliwe zarządzanie umowami z kontrahentem. Dodatkowo w formularzu firma możemy rejestrować wyniki z ankiet wysłanych do kontrahentów. Ostatnim elementem obsługi formularza firma w naszym CRM są maile, które automatycznie dodają się do określonego Partnera na podstawie jego domeny.

W formularzu firma mamy też informacje o kontaktach podpiętych do kontrahenta, przeprowadzonych działaniach czy szansach sprzedaży.

Kontakt (osoby po stronie klienta)

Cała aplikacja CRM jest dopasowana do uruchomienia na platformie Teams. Za pomocą formularza Kontakt w naszej aplikacji możemy dodać informacje o osobach będących kontaktami u naszych Partnerów.

Za pomocą formularza Kontakt możemy zarejestrować podstawowe dane kontaktowe, informacje o relacjach. Aplikacja CRM pozwala na rejetrowanie dowolnej liczby osób kontaktowych do danego kontaktu. W ten sposób możemy zerejestrować dowolną liczbę działań przypisanych do wybrango kontaktu. Pracując na szansach sprzedaży, procownik działu handlowego może utworzyć projekty handlowe (szanse sprzedaży).

Działanie (praca działu handlowego)

Za pomocą formularza Działanie rejestrujemy w aplikacji aktywność działań handlowych. W ramach tego formularza handlowiec może zarejestrować swoje działania z klientem. Tymi działaniami mogą być spotkania, przygotowanie materiałów, telefon lub wysłanie oferty. Lista działań może zostać powiększona w ramach usługi wdrożeniowej.
Niektóre działania takie jak np. spotkania mogą być wysyłane do kalendarza handlowca i traktowane podobnie jak inne zdarzenia utworzone w kalendarzu.

Szansa sprzedaży 

Szansa sprzedaży to kolejne narzędzie w systemie w CRM. Za pomocą tego formularza możemy tworzyć bardziej rozbudowane projekty handlowe, które pozwalają na tworzenie listy zadań zdefiniowanych w ramach planów sprzedaży.

Plany sprzedaży

W ramach aplikacji CRM handlowcy razem z przełożonym mogą definiować plany sprzedaży. W ramach tych ustaleń można zdefiniować prognozowaną sprzedaż na wybranych grupach produktowych.

Dodatkowa funkcjonalność.

 • Planowanie trasy wizyt
 • Powiadomienia o braku aktywności u klienta
 • Dodatkowe lokalizacje i oddziały klienta
 • Możliwość dodawania dostawców

Raporty

Aplikacja CRM posiada kilka raportów, które pozwalają na filtrowanie danych jak lista firm, kontaktów czy działań pracowników.

Wersja mobilna

Cała aplikacja CRM ma również swój odpowiednik dopasowany do urządzeń mobilnych. Pracownicy działu handlowego moją uruchomić aplikacje w terenie czy na wizycie u klienta i dodać informacje o kliencie, spotkaniu czy dodać zdjęcia.

Dodatkowo aplikacja mobilna pozwala na dodanie notatki głosowej do spotkania, która zostanie zapisana w formie tekstu. Nasze narzędzie na telefonie pozwala też ustawić znacznik miejsca GPS, co pozwala na dodatkową weryfikacje czy przedstawiciele handlowi dotarli do umówionego miejsca spotkania.

Galeria - CRM

szansa-sprzedazy
szansa-sprzedazy
kontakt
kontakt
CRM-rejestracja-umow-systeo
CRM-rejestracja-umow-systeo
CRM-dzialania-systeo
CRM-dzialania-systeo

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Lista aplikacji dla działu personalnego

Ocena 360 Stopni to aplikacja wspierająca dział personalny w procesie oceny pracowników w modelu 360 lub 180 stopni.
Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika pozwala w łatwy sposób przeprowadzić roczną ocenę pracownika.
Aplikacja Ankiety Satysfakcji Pracowników pozwala przeprowadzić ankiety satysfakcji pracowników w firmie,
Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności pozwala na sprawne raportowanie pracy oraz rejestrowanie obecności pracowników.
Aplikacja Rozliczanie Nadgodzin pozwala w prosty sposób rejestrować nadgodziny przepracowane przez osoby zatrudnione w firmie.
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe pozwala na usprawnienie i zautomatyzowanie procesu obiegu wniosków urlopowych w firmie.
Aplikacja Offboarding ułatwia przeprowadzenie procesu rozstania pracownika z firmą.

Lista aplikacji dla działu administracji

Aplikacja Rezerwacja Biurek umożliwia zarezerwowanie przez pracownika biurka z dostępnego planu piętra biurowca lub listy dostępnych biurek w firmie.
System Rezerwacji Miejsc Parkingowych to aplikacja umożliwiająca zarządzanie parkingiem firmowym dla MS Teams / Office 355 oraz na urządzenia mobilne.
Aplikacja Elektroniczny Obieg Faktur i Dokumentów umożliwia rejestrowanie faktur firmowych, korespondencji oraz innych dokumentów.
Aplikacja Wniosek o Zakup umożliwia łatwą rejestrację wniosków zakupowych w firmie.
Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia rezerwację i zarządzanie salami konferencyjnymi w firmie oraz usprawnia planowanie spotkań w firmie.

Lista aplikacji dla pozostałych obszarów

Intranet SharePoint to platforma komunikacyjna na bazie Office365. Budowa Intranetu SharePoint pozwala na znaczne usprawnienie komunikacji w firmie oraz bezpieczny dostęp do kluczowych informacji z dowolnego miejsca i urządzenia.
Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO to aplikacja wspierająca przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO możesz zautomatyzować proces audytów w Twojej firmie.
Aplikacja wspierająca pracę działu handlowego.