Low-code

Aplikacje low-code dla Microsoft 365 i MS Teams

Nasze aplikacje low-code są oparte o Microsoft Power Platform. Technologia ta pozwala nam na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań w krótszym czasie i przy zachowaniu niższych kosztów niż przy tworzeniu tradycyjnie budowanych aplikacji.
Image
wszystko w jednym miejscu

Aplikacje Power Apps w MS Teams

Kilka zrzutów ekranu dla aplikacji low-code w MS Teams

Dużą zaletą aplikacji low-code Systeo jest ich dostępność dla użytkownika z poziomu Microsoft Teams. Dzięki temu, użytkownicy naszych aplikacji low-code nie muszą logować się do innych systemów, aby skorzystać z kolejnych narzędzi. Co więcej, mają oni dostęp do aplikacji low-code z dowolnego miejsca po zalogowaniu się na firmowe konto Microsoft 365. Jest to także ułatwienie dla administratora infrastruktury IT, który przechowuje wszystkie narzędzia w jednym środowisku. 

Technologia low-code sprawia, że budowanie, utrzymywanie i modyfikacja nowych aplikacji niskokodowych jest proste i szybkie, co pozwala oszczędzić mnóstwo czasu i sprawić, że efekty naszych działań są widoczne natychmiast. Na dodatek możliwe jest dostosowanie naszych rozwiązań low-code do indywidualnych potrzeb firmy i szybka reakcja na zmiany poprzez łatwą modyfikację narzędzi.

O funkcjach aplikacji low-code w dużej mierze decyduje sam klient. Aplikacje niskokodowe mogą być stosunkowo proste, jak i bardzo zaawansowane. Niezależnie od tego, czy wybierzesz wersję podstawową aplikacji low-code, czy zechcesz ją rozbudować, wdrożenie aplikacji będzie szybkie, a narzędzie łatwe w obsłudze. Nasze aplikacje low-code są zintegrowane z platformą Microsoft Office 365 (Microsoft 365) i mogą być osadzone w komunikatorze Microsoft Teams. Zgodnie z „filozofią” low-code aplikacje Systeo365 wyróżniają szybki czas wdrożenia i atrakcyjne koszty.

Rozwój aplikacji niskokodowych Systeo 365 wiąże się ze stałym nadzorem nad kierunkiem rozwoju aplikacji przez klienta, który otrzymuje spersonalizowane narzędzie utworzone przy pomocy Microsoft Power Apps.
Jedno miejsce

Wszystkie nasze aplikacje low-code są dostępne z poziomu MS Teams

 
Integracje

Aplikacje low-code Systeo365 można integrować z innymi systemami

 
Dane

Dane mogą być utrzymywane w większości baz danych

 
Możliwości

Aplikacje Low-Code mają coraz więcej możliwości i funkcji  

 

Low-Code dla Microsoft to Power Platform

więcej informacji o technologii power platform od firmy Microsoft

Integracje

Istnieje możliwość integracji aplikacji low-code Systeo z systemami używanymi w twojej firmie, jak i zewnętrznymi narzędziami rozszerzającymi możliwości. Możemy m.in. przesyłać dane z aplikacji niskokodowych do popularnych internetowych systemów wspierających księgowość, łączyć się z bazą GUS, pobierać aktualne kursy walut z serwisu NBP czy przetwarzać dokumenty przy użyciu OCR.
Technologia low-code i środowisko Microsoft 365 umożliwiają nam budowę aplikacji niskokodowych, które swoją funkcjonalnością nie odbiegają od tradycyjnych rozwiązań.

Przechowywanie danych

Dane w aplikacjach low-code tworzonych za pomocą Power Platform (Low-Code dla Microsoft 365) są domyślnie przechowywane w listach SharePoint online, w środowisku użytkownika. Usługa ta nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku bardziej zaawansowanych narzędzi zachęcamy, żeby nasi klienci skorzystali z alternatywnych rozwiązań np. z wewnętrznej bazy danych Microsoft 365 – DataVerse lub z całkowicie zewnętrznych baz danych np. MS SQL czy Oracle. W ostatnim przypadku oprócz samego zakupu licencji do bazy danych konieczne jest jednak dołączenie do kosztów zakupu licencji PowerApps per app plan dla każdego użytkownika.