Wniosek o Zakup

Wniosek o Zakup aplikacja dla Microsoft Teams i Office 365.

Aplikacja Wniosek o Zakup umożliwia łatwą rejestrację wniosków zakupowych w firmie przez pracowników. Aplikacja usprawnia i automatyzuje proces decyzji o zakupach firmowych i umożliwia lepszą kontrolę kosztów w organizacji. Aplikacja Wniosek o Zakup może być stosowana zarówno do jednorazowych zakupów biurowych, administracyjnych, jak i do powtarzalnych zakupów na zakład produkcyjny. Rejestracja wniosków zakupowych realizowana jest na bazie Twojego środowiska Microsoft Office 365, więc nie musisz inwestować w dodatkowe licencje.

Najważniejsze cechy i zalety:

 • Usprawnienie i automatyzacja procesu zakupów firmowych
 • Lepsza kontrola kosztów w organizacji
 • Rejestr zakupów firmowych
 • Rejestracja wniosków zakupowych
 • Wyłapywanie podejrzanych zakupów w firmie
 • Szybsze podejmowanie decyzji zakupowych
 • Wgląd do historii wszystkich zakupów firmowych
 • Łatwość obsługi aplikacji Wniosek o Zakup dla wnioskodawcy, przełożonego i działu zakupów
 • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach
 • Obsługa aplikacji Wniosek o Zakup w ramach posiadanych licencji Microsoft Office 365
 • Łatwość obsługi aplikacji, znajome środowisko MS Teams / Office 365
 • Szybkie wdrożenie aplikacji (około 4 tygodni)
 • Możliwość rozbudowania aplikacji Wniosek o Zakup oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb firmy

Dla kogo?

Aplikacja Wniosek o Zakup jest przeznaczona dla administracji, zakupów, finansowych oraz dla wszystkich pracowników w firmie.

Wniosek o Zakup Office365 powerapps

Aplikacja Wniosek o Zakup - Opis

Aplikacja Wniosek o Zakup pozwala na intuicyjne rejestrowanie wniosków zakupowych pracowników w firmie. Wniosek o zakup jest przesyłany do przełożonego z prośbą o akceptację oraz do działu zakupów celem realizacji wniosku. Aplikacja Wniosek o Zakup posiada wbudowany system uprawnień, który rozróżnia odpowiednie role użytkowników, w zależności od których pracownicy mają dostęp do różnych danych i funkcji.Po utworzeniu wniosku zakupowego przez pracownika zostaje on wysłany z prośbą o decyzję przełożonego. Przełożony ma dostęp do wszystkich wniosków zakupowych swoich podwładnych. Każdy z tych wniosków może zostać przez niego zaakceptowany lub odrzucony. O każdej decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany. Pracownik ma natomiast dostęp do historii wszystkich swoich wniosków zakupowych niezleżenie od statusu.Aplikacja Wniosek o Zakup ma wbudowany drugi poziom akceptacji uzależniony na przykład od wartości wniosku zakupowego.Zaakceptowane wnioski zostają przesłane do działu zakupów.

Aplikacja Wniosek o Zakup pozwala obsłużyć kilka lokalizacji firmy ze swoimi działami zakupów.W określonym dziale zakupów lider zespołu będzie mógł przydzielić wybraną pozycję z zaakceptowanego wniosku do realizacji konkretnej osobie. Osoba ta będzie odpowiedzialna za realizację przydzielonego mu konkretnego zakupu. Osoba realizująca zakup ma możliwość umieszczenia jednego z trzech statusów realizacji. Status ten pojawi się przy danej pozycji i będzie również widoczny dla wnioskodawcy.Aplikację Wniosek o Zakup można poszerzyć o dodatkowe raporty i zestawienia.Użytkownicy mogą także uruchamiać i korzystać z aplikacji z poziomu Microsoft Teams.

Galeria - wniosek o zakup

Wniosek o zakup w MS Teams
Wniosek o zakup w MS Teams
Moje wnioski
Moje wnioski
Akceptacja przelozonego
Akceptacja przelozonego
Przydział wniosku
Przydział wniosku

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Lista aplikacji dla działu personalnego

Ocena 360 Stopni to aplikacja wspierająca dział personalny w procesie oceny pracowników w modelu 360 lub 180 stopni.
Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika pozwala w łatwy sposób przeprowadzić roczną ocenę pracownika.
Aplikacja Ankiety Satysfakcji Pracowników pozwala przeprowadzić ankiety satysfakcji pracowników w firmie,
Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności pozwala na sprawne raportowanie pracy oraz rejestrowanie obecności pracowników.
Aplikacja Rozliczanie Nadgodzin pozwala w prosty sposób rejestrować nadgodziny przepracowane przez osoby zatrudnione w firmie.
Aplikacja Elektroniczne Wnioski Urlopowe pozwala na usprawnienie i zautomatyzowanie procesu obiegu wniosków urlopowych w firmie.
Aplikacja Offboarding ułatwia przeprowadzenie procesu rozstania pracownika z firmą.
Aplikacja Onboarding usprawnia proces wprowadzenia nowego pracownika w struktury firmy.

Lista aplikacji dla działu administracji

Aplikacja Rezerwacja Biurek umożliwia zarezerwowanie przez pracownika biurka z dostępnego planu piętra biurowca lub listy dostępnych biurek w firmie.
System Rezerwacji Miejsc Parkingowych to aplikacja umożliwiająca zarządzanie parkingiem firmowym dla MS Teams / Office 355 oraz na urządzenia mobilne.
Aplikacja Elektroniczny Obieg Faktur i Dokumentów umożliwia rejestrowanie faktur firmowych, korespondencji oraz innych dokumentów.
Aplikacja Wniosek o Zakup umożliwia łatwą rejestrację wniosków zakupowych w firmie.
Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia rezerwację i zarządzanie salami konferencyjnymi w firmie oraz usprawnia planowanie spotkań w firmie.

Lista aplikacji dla pozostałych obszarów

Intranet SharePoint to platforma komunikacyjna na bazie Office365. Budowa Intranetu SharePoint pozwala na znaczne usprawnienie komunikacji w firmie oraz bezpieczny dostęp do kluczowych informacji z dowolnego miejsca i urządzenia.
Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO to aplikacja wspierająca przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO możesz zautomatyzować proces audytów w Twojej firmie.
Aplikacja wspierająca pracę działu handlowego.
Aplikacja Inwentaryzacja Magazynowa usprawnia przeprowadzenie inwentaryzacji oraz upraszcza zliczanie stanów magazynowych.