Aplikacja Wniosek o zakup na bazie platformy Office 365.  Możliwość obsługi aplikacji  w Microsoft Teams.

Aplikacja Wniosek o Zakup umożliwia łatwą rejestrację wniosków zakupowych w firmie przez pracowników. Narzędzie usprawnia i automatyzuje proces decyzji o zakupach firmowych i umożliwia lepszą kontrolę kosztów w organizacji. Aplikacja może być stosowana zarówno do jednorazowych zakupów biurowych, administracyjnych jak i do powtarzalnych zakupów na zakład produkcyjny. Nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa wniosków zakupowych realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365.

Najważniejsze zalety

  • Usprawnienie i automatyzacja procesu zakupów firmowych
  • Lepsza kontrola kosztów w organizacji
  • Wyłapywanie podejrzanych zakupów
  • Szybsze podejmowanie decyzji zakupowych
  • Historia wszystkich zakupów
  • Łatwość obsługi narzędzia dla wnioskodawcy, przełożonego i działu zakupów
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach
  • Obsługa w ramach posiadanych licencji Office 365
  • Szybkie wdrożenie narzędzia (około 4 tygodni)
  • Możliwa rozbudowa funkcjonalna

Wniosek o Zakup Office365 powerapps

Dla kogo

Dla działów: administracji, zakupów, finansowych, dla wszystkich pracowników w firmie

Opis

Narzędzie pozwala w intuicyjny sposób rejestrować wnioski zakupowe pracowników w firmie. Wniosek o zakup jest przesyłany do przełożonego z prośbą o akceptację oraz do działu zakupów celem realizacji. Nasza aplikacja posiada wbudowany system uprawnień, który rozróżnia odpowiednie role użytkowników i w zależności od uprawnień mają oni dostęp do różnych danych i funkcji.

Po utworzeniu wniosku zakupowego przez pracownika zostaje on wysłany z prośbą o decyzję przełożonego. Przełożony ma dostęp do wszystkich wniosków swoich podwładnych. Każdy z tych wniosków może zaakceptować lub odrzucić. O każdej decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany. Pracownik natomiast ma możliwość podejrzenia wszystkich swoich wniosków niezleżenie od statusu.

Nasza aplikacja ma wbudowany drugi poziom akceptacji uzależniony na przykład od wartości wniosku.

Zaakceptowane wnioski zostają przesłane do działu zakupów.

Narzędzie pozwala obsłużyć kilka lokalizacji ze swoimi działami zakupów.

W określonym dziale zakupów lider zespołu będzie mógł przydzielić wybraną pozycje z zaakceptowanego wniosku do realizacji konkretnej osobie.

Osoba ta będzie odpowiedzialna za realizacje przydzielonego mu konkretnego zakupu.

Osoba realizująca zakup ma możliwość umieszczenia jednego z 3 statusów realizacji. Status ten pojawi się przy danej pozycji i będzie również widoczny dla wnioskodawcy.

Naszą aplikacje można poszerzyć o dodatkowe raporty i zestawienia.

Użytkownicy mogą także uruchamiać i korzystać z aplikacji z poziomu Microsoft Teams.

Galeria - wniosek o zakup

Wniosek o zakup w MS Teams
Wniosek o zakup w MS Teams
Nowy wniosek
Nowy wniosek
Moje wnioski
Moje wnioski
Akceptacja przelozonego
Akceptacja przelozonego
Akceptacja drugiego poziomu
Akceptacja drugiego poziomu
Przydział wniosku
Przydział wniosku
Realizacja zakupu
Realizacja zakupu

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Aplikacje Systeo 365 dla działu ADMINISTRACJI

Rezerwacja Biurek
2020-09-14

Aplikacja do rezerwacji biurek w firmie. Wsparcie w stopniowym powrocie pracowników do firmy.

Miejsca parkingowe
2020-09-09

Aplikacja Parking na bazie platformy Office 365. Aplikacja umożliwia zarezerwowanie miejsca na...

Obieg Faktur i Korespondencji
Obieg Fakur
2020-08-03

Elektroniczny obieg faktur i dokumentów przychodzących dla platformy Office 365.

Wniosek o zakup
Wniosek o zakup
2019-09-08

  Narzędzie wspierające decyzje o zakupach pracowników przez przełożonych.

Aplikacje Systeo 365 dla działu Personalnego

Ocena 360
2021-01-14

Aplikacja wspiera ocenę pracownika w modelu 360 stopni. Narzędzie jest zintegrowane z MS Teams ...

Nadgodziny
2020-11-15

Aplikacja pozwalająca w prosty sposób na rejestrację nadgodzin pracowników. Możliwość obsługi...

Karta pracy zdalnej
2020-11-11

Aplikacja wspiera rozliczanie pracy w trybie zdalnym (Home Office) bądź w biurze dla przełożonego. Możliwość...

e-Karta Obecności
2020-07-07

Tworzenie grafików obecności pracowników w firmie oraz w trybie zdalnym (Home Office).

Ankiety Satysfakcji Pracowników
2020-06-02

Anonimowe ankiety satysfakcji pracowników z możliwością porównania odpowiedzi w poprzednich latach.

Ocena okresowa pracownika
2020-06-01

Aplikacja Ocena okresowa pracownika na bazie platformy Office 365. Możliwość wyznaczenia nowych...

Planowanie urlopów
2020-05-11

Rejestracja oraz obsługa procesu planowania urlopów na następny rok.

Intranet SharePoint
2019-05-30

Idealnie zbudowany intranet to centrum danych, informacji, platformy e-lerningowe, podłączone...

Aplikacje Systeo 365 dla działu Sprzedaży

Foto Dokumentacja
2019-10-21

Narzędzie wspierające przekazywanie informacji za pomocą fotografii wykonanych przez aparat w...

Aplikacje Systeo 365 dla działu Jakości

Audyty wewnętrzne
2019-10-20

Aplikacja Wewnętrzne Audyty Jakości pozwala na zarządzanie procesem audytów w jednym miejscu, w...