Co nowego w Microsoft Teams? 02.2021 i 03.2021

Microsoft Teams  - podsumowanie nowości |  Luty / Marzec 2021

Witamy w kolejnej odsłonie z cyklu „Co nowego w Microsoft Teams”! W tym artykule opisujemy najciekawsze nowości, które pojawiły się w ostatnich miesiącach – w lutym i marcu 2021.

Co nowego?
Transkrypcja na żywo z przypisaniem prelegenta

Transkrypcja na żywo z przypisaniem prelegenta jest teraz dostępna na spotkaniach Teams w języku angielskim. W przypadkach gdy późno dołączyliśmy do spotkania lub je opuściliśmy, hałas otoczenia uniemożliwia nam pełne śledzenie i zrozumienie rozmowy lub mamy różny poziom znajomości języka, możemy łatwo nadrobić zaległości, czytając omawiane tematy i przeszukując transkrypcję według mówcy. Transkrypcja na żywo to pisemne zapisy mówionego tekstu, które pojawiają się podczas spotkania. Identyfikuje każdego mówcę, jest automatycznie przechwytywany w czasie zbliżonym do rzeczywistego i jest dostępny w trakcie spotkania i po jego zakończeniu.

Administratorzy usługi muszą włączyć zasadę Zezwalaj na transkrypcję, aby włączyć tę funkcję

Podsumowanie spotkania

Podsumowanie spotkania pomaga zespołom pozostać na bieżąco i kontynuować pracę po zakończeniu spotkania. Obejmuje nagranie spotkania, transkrypcję, czat, załączone pliki i nie tylko. Podsumowanie jest udostępniane uczestnikom na karcie Czat spotkania i widoczne na karcie Szczegóły. Ci, którzy opuścili spotkanie, dołączyli późno lub chcą powrócić do omawianego tematu, mogą odpowiednio odtworzyć nagranie lub przejrzeć transkrypcje.

Spotkanie teraz w kliencie programu Outlook dla systemu Windows

Możesz teraz rozpocząć natychmiastowe spotkanie aplikacji Teams z karty Kalendarz w programie Outlook dla systemu Windows, klikając opcję Spotkaj się teraz. Aby włączyć tę funkcję, administratorzy usługi muszą zatwierdzić w konsoli administracyjnej opcję Zezwalaj na prywatne spotkanie teraz.

Pobierz link do spotkania Meet Now z Kalendarza

Użytkownicy mogą teraz skopiować link do spotkania Meet Now (Rozpocznij spotkanie teraz) i udostępnić go innym bez rozpoczynania spotkania. Jeśli jesteś w e-mailu, czacie lub rozmowie na kanale i zgodziłeś się spotkać w określonym czasie, jest to łatwy sposób na skopiowanie linku do spotkania i wklejenie go do konwersacji.

Maskowanie numerów telefonów uczestników spotkań

Aby zapewnić dodatkową prywatność administratorzy mają teraz możliwość definiowania sposobu wyświetlania numerów telefonów uczestników w widoku listy spotkań zaplanowanych w organizacji – dostępne opcje obejmują maskowanie numerów dla użytkowników zewnętrznych, maskowanie dla wszystkich użytkowników lub widoczne dla wszystkich. Zapewnia to elastyczność w zabezpieczaniu numerów telefonów uczestników PSTN. Ta funkcja jest obecnie dostępna za pośrednictwem polecenia cmdlet programu PowerShell.

Nowa opcja pomijania poczekalni

Zasady spotkań aplikacji Teams mają ustawienie, które umożliwia niektórym grupom użytkowników ominięcie poczekalni spotkania i bezpośrednie dołączenie do spotkania. Aktualizacja z marca 2021 zawiera dwie dodatkowe opcje: „Osoby w mojej organizacji” (z wyłączeniem gości) i „Osoby w mojej organizacji, zaufane organizacje i goście”. Zapewnia to kolejny poziom bezpieczeństwa i elastyczności użytkownikom aplikacji Teams.

Dynamiczne środowisko spotkań w systemie Android

Nowe środowisko spotkań na urządzeniach z systemem Android umożliwia uczestnikom przeglądanie zawartości, mówców i uczestników na jednym ekranie. Uczestnicy mogą teraz zobaczyć do 20 uczestników na urządzeniach mobilnych i do 30 uczestników na tabletach. Ponadto uczestnicy mogą jednocześnie wyświetlać udostępnioną zawartość i wyróżnionego uczestnika i nie muszą już wybierać między prezentowaną treścią a przypiętymi mówcami.

Połączenia
Kolejki połączeń

Kolejki połączeń to metoda kierowania rozmówców do osób w organizacji, które mogą pomóc w rozwiązaniu określonego problemu lub pytania. Połączenia są przekazywane pojedynczo do osób w kolejce (zwanych agentami ). Użytkownicy mogą współpracować i udostępniać informacje w kanale podczas odbierania połączeń w kolejce. Ta funkcja jest idealna w scenariuszach, takich jak help desk lub infolinia HR. Administratorzy IT mogą szybko łączyć kolejki połączeń z określonymi kanałami, a właściciele zespołów mogą zarządzać ustawieniami.

Survivable Branch Appliance

W celu obsługi najbardziej krytycznych rozmów w przypadku awarii, Survivable Branch Appliance (SBA) umożliwia użytkownikom nawiązywanie i odbieranie połączeń PSTN nawet w przypadku awarii sieci. Podczas przestoju klient Teams automatycznie przełącza się na SBA, a trwające połączenia są kontynuowane bez zakłóceń i nie są wymagane żadne działania użytkownika. Gdy klient Teams zidentyfikuje, że łączność sieciowa została przywrócona, normalne funkcje połączeń są wznawiane, a wszelkie rekordy danych połączeń są przesyłane do chmury. Organizacje mogą teraz korzystać z możliwości Survivable Branch Appliance, postępując zgodnie ze wskazówkami krok po kroku dotyczącymi konfiguracji dostarczonymi przez dostawcę SBC.

Czat i współpraca
Tłumaczenie czatu na żądanie w systemie Android

Tłumaczenie wiadomości w tekście ułatwia globalną współpracę użytkowników. Jednym kliknięciem osoby, które mówią różnymi językami, mogą płynnie komunikować się ze sobą, tłumacząc posty na kanałach i czacie.

Dodatkowe ustawienia dla wielu kont i organizacji
Możesz teraz dodać konto osobiste wraz z jednym kontem służbowym / szkolnym w aplikacji Teams, zmienić zdjęcie profilowe i przełączać się między kontami i organizacjami za pomocą Ustawień.

Obsługa rozmiaru pliku 250 GB w zespołach Microsoft
Limit rozmiaru przesyłanego pliku dla Microsoft Teams został zwiększony ze 100 GB do 250 GB. Dotyczy to również wszystkich innych usług platformy Microsoft 365, w tym SharePoint i OneDrive.

Zarządzanie szablonami zespołu za pomocą zasad szablonów
Administratorzy mogą teraz wybierać szablony zespołów, które mają być wyświetlane użytkownikowi końcowemu. W centrum administracyjnym zespołów administratorzy mogą tworzyć zasady szablonów zespołów i wyznaczać szablony zespołów do ukrycia lub pokazania. Po utworzeniu polityki przypisz do niej użytkowników, aby każdy użytkownik widział tylko szablony zespołu dostosowane do jego roli.

Usprawnione udostępniania plików
Udostępnianie plików w usłudze Microsoft Teams zostało dodatkowo usprawnione. Możesz teraz utworzyć łącze do udostępniania dla dowolnego pliku przechowywanego w aplikacji Teams i bezpośrednio ustawić odpowiednie uprawnienia. Ponadto możesz także ustawić uprawnienia do plików przechowywanych w SharePoint lub OneDrive podczas tworzenia prywatnego czatu lub rozpoczynania konwersacji na kanale.

Dodawanie Microsoft Teams do swojej witryny zespołu SharePoint

Dodaj czat w czasie rzeczywistym, możliwości spotkań wirtualnych i rozszerzone funkcje współpracy do witryny zespołu programu SharePoint, dodając Microsoft Teams . Łącząc SharePoint z Teams, wybierasz, które listy, biblioteki i strony chcesz przenieść do aplikacji Teams jako karty w nowym, domyślnym kanale Ogólne.

Do 10 000 użytkowników w zespole

Teraz możesz utworzyć zespół obejmujący całą organizację, aby promować współpracę i komunikację w całej organizacji. Administratorzy, którzy zarządzają usługą, która ma liczbę równą lub mniejszą niż 10 000 członków, mogą teraz utworzyć zespół obejmujący całą organizację, który automatycznie synchronizuje wszystkich członków z zespołem.


25 000 zespołów osobowych
Limit członkostwa zespołu wzrasta do 25 000 na pojedynczy zespół. Ponieważ miliony pracowników pracują zdalnie lub w środowiskach hybrydowych, poczucie łączności jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Usługa Teams ułatwia współpracę z innymi osobami, czatowanie, wirtualne spotkania i integrację rozwiązań biznesowych - wszystko na jednej platformie. Zwiększony limit członków umożliwia łatwą komunikację i współpracę z większymi zespołami.


Poza biurem
Poinformuj innych, że nie jesteś dostępny, planując komunikat Poza biurem w aplikacji Teams. W tym czasie stan Twojej obecności jest zmieniany na „Poza biurem”, a komunikat o stanie jest wyświetlany, gdy ktoś skontaktuje się z Tobą za pośrednictwem czatu.

Zarządzanie
Przypisywanie pakietu polityk do grupy

Została dodana możliwość przypisywania pakietów polityk do grup. Administratorzy mogą teraz łatwo przypisać pakiet zasad dla danej grupy.

Zaktualizowana strona usługi Teams w witrynie docs.microsoft.com

Aby ułatwić administratorom znajdowanie właściwej zawartości we właściwym czasie, strona usługi Teams pod adresem docs.microsoft.com została zaktualizowana. Pojawił się podział na dedykowane treści dla klientów rządowych i biznesowych.

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/what-s-new-in-microsoft-teams-february-and-march-2021/ba-p/2245944