Elektroniczna Karta Obecności – od teraz jeszcze więcej korzyści

Elektroniczna Karta Obecności – od teraz jeszcze więcej korzyści 

Planowanie hybrydowego trybu pracy w Twojej firmie jeszcze nigdy nie było tak proste. Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności Systeo365 daje teraz jeszcze więcej możliwości. Automatyzacja codziennego podpisu, miesięczne zestawienia pracy dla poszczególnych pracowników, integracja z aplikacją Elektroniczne Wnioski Urlopowe to tylko niektóre z nowych funkcjonalności naszego rozwiązania.  

 Myśląc o idealnym modelu pracy, aż 77% pracowników wskazuje na tryb hybrydowy, który łączy ze sobą sposoby świadczenia pracy w biurze z pracą zdalną. Celem trybu hybrydowego jest znalezienie równowagi pomiędzy potrzebami poszczególnych pracowników, a ich zdolnością do współpracy oraz efektywnością. Jako że coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie hybrydowego trybu pracy, w Systeo staramy się wciąż uaktualniać nasze rozwiązania i dostosowywać je do pracy hybrydowej. Niedawno wdrożyliśmy nową wersję Elektronicznych Wniosków Urlopowych. Teraz czas, na E-Kartę Obecności, która jest jednym z kluczowych narzędzi dla trybu hybrydowego.  

Co nowego w Elektronicznej Karcie Obecności? 

- Automatyzacja codziennego podpisu 

Podpis na karcie obecności to jedna z pierwszych czynności, jaką pracownicy wykonują po pojawieniu się w firmie. W pośpiechu i natłoku obowiązków zdarza się jednak, że zapominamy o potwierdzeniu swojej obecności w pracy lub wyjścia z niej. Podobne problemy pojawiają się w przypadku wykonywania swoich obowiązków w trybie home office. Kiedy nasz mózg nie rejestruje wejścia do konkretnego budynku organizacji, na dalszy plan spycha poświadczenie obecności. Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności umożliwia teraz zautomatyzowanie podpisu codziennego poświadczającego pojawienie się w firmie oraz opuszczenie stanowiska przez pracownika i jednoczesne wyeliminowanie papierowego odpowiednika kart obecności.  Jest to najbardziej komfortowy sposób na rejestrację obecności, który w najmniejszym stopniu absorbuje pracowników. Co więcej, Elektroniczna Karta Obecności codziennie dwukrotnie weryfikuje moment przyjścia i wyjścia z pracy. Gdziekolwiek jesteś możesz poświadczyć pojawienie się w pracy, co niezwykle pomaga w hybrydowym trybie pracy. 

- Integracja z aplikacją Elektroniczne Wnioski Urlopowe 

Integracja narzędzi zawsze sprzyja oszczędzaniu czasu i uniwersalności rozwiązań. Użytkownicy aplikacji zyskują dane ze wszystkich modułów w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i aplikacji, której obecnie używają. Elektroniczna Karta Obecności jest teraz zintegrowana z innym modułem Systeo365Elektroniczne Wnioski Urlopowe. Umożliwia to automatyczne wyłączanie dni urlopowych z comiesięcznych zestawień obecności. Dzięki temu przełożony oraz kadry nie muszą obawiać się o niewłaściwe podliczenie dni urlopowych, a ryzyko błędu przy zestawieniach obecności jest ograniczone do minimum. 

- Comiesięczne zestawienia obecności 

Zestawienia obecności pracowników i czasu ich pracy są niezwykle ważne z perspektywy rodzaju umowy, w oparciu o którą są zatrudnieni. Dzięki podobnym zestawieniom przełożeni wiedzą, czy pracownik należycie wypełnił swoje obowiązki, nie ma nadgodzin czy niedogodzin. Aplikacja Elektroniczna Karta Obecności tworzy zestawienia w formacie pdf z dopasowanym do firmy layoutem. Zestawienia te mogą być archiwizowanie w chmurze lub drukowane. Aby pracownik miał kontrolę nad swoimi obecnościami, E-Karta Obecności umożliwia ostateczną weryfikację zestawienia przez pracowników i potwierdzenia przez nich miesięcznego planu. Dzięki integracji z aplikacją Elektroniczne Wnioski Urlopowe narzędzie automatycznie wyłącza z zestawienia dni, których pracownik jest na urlopie. 

- Harmonogramy obecności 

Kiedy firma decyduje się na wprowadzenie hybrydowego trybu pracy, bardzo ważne jest, aby zachować równowagę między pracą w biurze, a obowiązkami wykonywanymi w trybie home office. Pomocne w tym są harmonogramy obecności, które dzięki E-Karcie Obecności mogą być sprawnie wypełniane i weryfikowane zarówno przez przełożonych, jak i pracowników. Harmonogramy w aplikacji Systeo uwzględniają tryb pracy w poszczególnych dniach. System kontroluje, ile razy pracownik był w biurze, a ile pracował zdalnie. Ograniczenie określone przez przełożonego mogą być w każdej chwili modyfikowane i uszczegóławiane. Pracodawcy mogą przystać na wnioski pracowników odnośnie zmiany trybu pracy, wyjścia wcześniej lub prośby o nadgodziny. System zlicza bilans godzin oraz opcjonalnie nadgodzin i niedogodzin. Pracodawca może także definiować etaty i godziny pracy dla grup lub poszczególnych pracowników. 

- Platforma Systeo365 

Jesteś Klientem Systeo i wdrożyliśmy w Twojej firmie minimum 3 nasze aplikacje? Teraz możesz mieć bez dodatkowych kosztów naszą nową Platformę Systeo365, w której dostępne są informacje także z aplikacji Elektroniczna Karta Obecności. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz wypełnienia formularza kontaktowego.