Co nowego w Microsoft Teams? 11 2022

Microsoft Teams  - podsumowanie nowości | Listopad 2022

Microsoft wprowadził kolejne innowacje, które umożliwią jeszcze łatwiejszą współpracę. Dowiedz się więcej o tym jakie nowości pojawiły się w aplikacji Teams w listopadzie.

Co nowego?

Użyj ankiety błyskawicznej jednym kliknięciem, aby szybko zarejestrować się podczas spotkań Teams

Zdefiniowane odpowiedzi binarne, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na pytania ankiety mówionej (tak/nie, kciuk w górę/dół, serce/złamane serce). Prezenterzy mogą uruchamiać te ankiety bez wcześniejszego przygotowania — wypowiedz swoje pytanie na głos, a następnie kliknij odpowiednią ikonę odpowiedzi. Microsoft Polls to jedyna aplikacja oferująca natychmiastową ankietę binarną jednym kliknięciem. W przypadku innych konkurencyjnych rozwiązań prezenterzy muszą poświęcić trochę czasu na przygotowanie ankiety z wyprzedzeniem.

Automatyczne wyświetlanie do 49 klipów video (7x7) na spotkaniu w aplikacji Teams

Microsoft Teams Meetings obsługuje obecnie domyślnie maksymalnie 9 filmów (3x3) na ekranie (tj. Widok galerii). Aby zobaczyć więcej niż 9 filmów, użytkownik musi ręcznie wybrać widok dużej galerii. Dzięki tej aktualizacji użytkownicy będą mogli domyślnie automatycznie wyświetlać do 49 filmów (7x7) na ekranie bez wyraźnego działania. Rzeczywista liczba filmów obejrzanych przez użytkownika będzie zależała od możliwości sprzętu/urządzenia.

Nowoczesne środowisko spotkań w sieci

Nowoczesne środowisko spotkań i rozmów będzie dostępne dla aplikacji Teams w sieci Web w przeglądarkach Chrome i Edge — w tym ulepszone wstępne łączenie, widok dynamiczny i zaktualizowany pasek sterowania.

Wyskakujący ekran dla przychodzących połączeń PSTN

Administratorzy mogą włączyć tę zasadę w Centrum Administracyjnym Teams, aby przy odbiorze połączenia PSTN mogło nastąpić automatyczne uruchomienie przeglądarki wraz z Teams, wyświetlając użytkownikowi odpowiednie informacje (dane CRM, dane sprawy itp.). Funkcję tę można teraz również wyłączyć w ustawieniach użytkownika.

Transkrypcja rozmów w aplikacji Microsoft Teams dla systemu Android

Transkrypcja rozmów 1:1 i rozmów grupowych jest teraz dostępna w aplikacji Teams dla systemu Android, gdy jesteś w podróży lub po prostu nie masz pod ręką notatnika.

Ulepszenie obsługi urządzeń towarzyszących Microsoft Teams Rooms

Wykorzystując łączenie zbliżeniowe, Microsoft Teams Rooms w systemie Windows będzie teraz tłumić strumienie wideo uczestników w pokoju na wyświetlaczu z przodu pokoju, aby zoptymalizować wrażenia ze spotkania. W przypadku dołączania do istniejącego spotkania w Teams Rooms z osobistym laptopem galerie wideo zarówno w Teams Room, jak i na laptopach w pokoju zostaną zoptymalizowane tak, aby wyświetlały tylko strumienie wideo uczestników zdalnych.

Aktualizacje licencji

Istniejąca licencja Common Area Phone (CAP) została przemianowana na licencję Teams Shared Devices, aby udostępnić szersze funkcje dla urządzeń współdzielonych, w tym wyświetlaczy Teams.

Certified Devices - Poly G7500

Poly G7500 to modułowy system łączący kamery, mikrofony i dodatkowe komponenty, który jest teraz certyfikowany dla dużych sal konferencyjnych dla Microsoft Teams na Androida. System można łatwo skonfigurować zgodnie ze specyfikacjami, zapewniając bogate możliwości współpracy.

Możliwość akceptacji lub blokady zaproszenia do czatu grupowego przez użytkownika

Możliwość akceptowania lub blokowania czatu jeden na jednego od niezarządzanego użytkownika jest już dostępna dla użytkowników Teams. Rozszerzona została dodatkowa warstwa bezpieczeństwa dla użytkowników Teams, aby mogli również akceptować lub blokować zaproszenia do czatu grupowego od niezarządzanego  użytkownika.

Zaplanuj wysyłanie

W przypadku większej liczby osób pracujących zdalnie lub z elastycznymi godzinami pracy w różnych strefach czasowych koordynacja harmonogramu pracy współpracownika podczas wysyłania wiadomości bez zakłócania jego godzin wolnych od pracy może okazać się trudna. Podobnie jak w przypadku opóźniania dostarczania wiadomości e-mail w programie Outlook, możesz teraz ręcznie wybrać przyszłą datę i godzinę dostarczenia wiadomości na czacie. Użytkownicy mogą po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk wysyłania, aby zaplanować wysyłanie i mieć pewność, że ich wiadomość zostanie dostarczona zgodnie z planem.

Rozpocznij czat w usłudze Teams z grupami dystrybucyjnymi, grupami zabezpieczeń obsługującymi pocztę i grupami usługi Office 365

Teraz będzie można rozpocząć czat zespołowy z grupami dystrybucyjnymi, grupami zabezpieczeń obsługującymi pocztę i grupami O365. Ta funkcja będzie respektować limity członków na czacie grupowym, obecnie ustawione na 250 członków.

Kliknij wyniki wyszukiwania wiadomości, aby wyświetlić całą historię rozmowy na czacie

Użytkownicy, którzy klikną wynik wyszukiwania wiadomości na czacie, zobaczą teraz cały wątek wiadomości, niezależnie od wieku wiadomości. Ta aktualizacja zapewnia wydajność, ponieważ zapewnia użytkownikowi pełny kontekst konwersacji.


Przełącznik nieprzeczytanych wiadomości

Użytkownicy będą teraz mogli łatwiej przeglądać, segregować i nadrabiać zaległości w nieprzeczytanych powiadomieniach na czacie, łatwo włączając przycisk przełączania nieprzeczytanych wiadomości w panelu kanału aktywności. Alternatywnie użytkownicy będą mogli również wyłączyć przełącznik nieprzeczytanych, aby wyświetlić zarówno przeczytane, jak i nieprzeczytane powiadomienia.

Przesyłanie dokumentów z usługi OneDrive dla Firm w Zatwierdzeniach podpisu elektronicznego

Podczas tworzenia prośby o podpis elektroniczny w Zatwierdzeniach użytkownicy mogą teraz przesyłać dokument do podpisania bezpośrednio z usługi OneDrive dla Firm. Umożliwia to dostęp do dokumentu z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Zarządzaj Surface Hubs jako urządzeniami Teams z centrum administracyjnego Teams

Administratorzy mogą zarządzać całym cyklem życia Surface Hubs jako urządzeń Teams z centrum administracyjnego Teams. Dostępne funkcje obejmują zdalny restart, pobieranie logów, konfigurację ustawień oraz szczegółowe informacje o urządzeniu.

 

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/what-s-new-in-microsoft-teams-november-2022/ba-p/3686698