Microsoft liderem platform low-code klasy Enterprise

Microsoft został liderem w Gartner Magic Quadrant 2021.  Jego oferta LCAP  (low-code application platform) to Microsoft Power Apps, która obejmuje uprawnienia do usług Power Automate i Dataverse.  Razem tworzą one część platformy Power Platform.  Zróżnicowanie rynkowe firmy Microsoft opiera się na jej kompletnej ofercie Power Platform, która wraz z usługą Power BI do analiz biznesowych i Power Virtual Agents dla chatbotów uzupełnia Power Apps o usługi Microsoft Office 365, Dynamics 365 i Azure. Power apps początkowo jako narzędzie używane przez developerów wyewoluował do takiej formy, która umożliwiłaby współpracę między jednostką biznesową i działem IT.

Liderzy LCAP w przedsiębiorstwach wykazują zarówno dobre wyniki (szczególnie w zakresie wyników biznesowych), jak i silną wizję (w zakresie strategii produktowych i wprowadzania na rynek).  Dostawcy ci wyróżniają się na wysoce konkurencyjnym rynku globalnym i obsługują szeroką gamę organizacji i zastosowań aplikacji dzięki swojej solidnej ofercie LCAP.  Tegorocznym liderem według Gartner Digital został Microsoft.

Ankieta Gartner Reimagining Technology Work Survey z 2021 r. została przeprowadzona za pośrednictwem platformy internetowej w marcu 2021 r. wśród ponad 6000 pracowników reprezentujących różne funkcje, poziomy, branże i regiony.  Ankieta została opracowana wspólnie przez zespół badaczy Gartnera i została zrecenzowana, przetestowana i administrowana przez zespół Gartner’s Quantitative Analytics and Data Science. W ankiecie zbadano, w jakim stopniu pracownicy spoza działu IT byli zaangażowani w dostosowywanie i budowanie rozwiązań analitycznych lub technologicznych, rodzaje wykonywanych czynności, zespoły i struktury, w których pracowali, oraz rodzaje otrzymywanego wsparcia.