Co nowego w Microsoft Teams? 11 2023

Microsoft Teams  - podsumowanie nowości | Listopad 2023

Witamy w wydaniu specjalnym nowości w aplikacji Teams z listopada 2023 r.! Aktualne wydanie obejmuje nowe funkcje z cyklu Co nowego w aplikacji Teams, a także ogłoszenia z konferencji Microsoft Ignite.

1 listopada Copilot dla Microsoft 365 stał się ogólnie dostępny i firmy już korzystają z jego zalet. 77% osób, które pracowały z Copilotem, stwierdziło, że nie chce z tego rezygnować. 70% stwierdziło, że dzięki Copilot czują się bardziej produktywni; 68% stwierdziło, że poprawiło to jakość ich pracy. W przeprowadzonych przez Microsoft badaniach użytkownicy wykonywali serię zadań ogółem o 29% szybciej, a prawie 4 razy szybciej nadrabiali zaległości w spotkaniach.

Z danych jasno wynika: nadeszła era Copilota. Microsoft planuje nadal uczyć się od Klientów, aby zrozumieć, jak Copilot wpływa na ich codzienną pracę. Rozwiązanie Copilot w aplikacji Teams zapewni najlepsze przykłady zastosowania rozwiązania Copilot do skalowania i podnoszenia poziomu własnej pracy, współpracy z innymi i zwiększania wpływu na całą organizację. Dzisiaj ogłaszamy kilka nowych ulepszeń i funkcjonalności związanych z Copilot w Teams, AI w Teams, Teams Rooms, Mesh, FLW i nową aplikacją Teams. Więcej szczegółów na temat dzisiejszych ogłoszeń znajdziesz w dalszej części artykułu.

Co nowego? Nowości Listopad 2023

Czat osadzony w przeglądarce Microsoft Edge
Po otwarciu łącza do strony internetowej z czatu w usłudze Teams przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge okno czatu zostanie przeniesione do przeglądarki Edge, dzięki czemu można wyświetlić zawartość i czat obok siebie oraz kontynuować rozmowę. Możesz uzyskać dostęp do ostatnich czatów i rozpocząć nowe czaty bezpośrednio z osadzonego panelu czatu na pasku bocznym przeglądarki Edge, eliminując potrzebę przełączania się między aplikacjami.

Sugerowane udostępnienie pliku
Masz tylko tyle czasu w ciągu dnia, aby przebrnąć przez dużą liczbę elementów czatu i działań następczych, takich jak znalezienie i załączenie pliku. Dzięki sugerowanym plikom w czacie Teams, sztuczna inteligencja rozpoznaje w rozmowie zamiar udostępnienia pliku i sugeruje tę czynność, oszczędzając Ci przerywania przepływu pracy w celu zlokalizowania i załączenia pliku.

Nowe skróty dla połączeń w aplikacji Teams
Zmieniono skróty klawiaturowe używane do inicjowania połączeń w aplikacji Teams, aby odróżnić je od innych powszechnie używanych skrótów i ograniczyć przypadkowe połączenia. Nowe skróty dla systemu Windows to: Alt + Shift + A do inicjowania połączeń audio, Alt + Shift + V dla połączeń wideo. Dla MacOs nowe skróty będą następujące: Option + Shift + A do inicjowania połączeń audio, Option + Shift + V dla połączeń wideo.

Panele Teams rozpoznawane i widoczne w aplikacji Teams Rooms Pro Management
Microsoft Teams Rooms Pro Management będzie teraz obsługiwać panele Teams. Panele Teams pojawią się w obszarze Pokoje. Jeśli panel współdzieli konto zasobów z pokojem Teams lub Surface Hub, panel pojawi się na liście zasobów pokoju. Możliwości administratora dla paneli obejmują wyświetlanie stanu zdrowia, wersji aplikacji, wersji oprogramowania układowego i numeru seryjnego urządzenia. Administratorzy mogą również rejestrować problemy, zdalnie uruchamiać ponownie, stosować profile konfiguracji, tworzyć grupy i dodawać pokoje z panelami Teams.

Zarządzanie przestrzeniami spotkań BYOD (Bring your own device) za pomocą Teams Rooms Pro Management
Pokoje BYOD (przynieś własne urządzenie) w portalu Pro Management zapewniają administratorom IT kompleksowy przegląd wykorzystania i działań w ich pokojach BYOD. Dzięki temu nowemu dodatkowi administratorzy IT zyskają cenny wgląd w sposób wykorzystania tych przestrzeni, umożliwiając im podejmowanie decyzji opartych na danych.

Microsoft Teams Rooms Pro Management - ulepszone wyszukiwanie pokoi
Nowa funkcja wyszukiwania pokoi w portalu zarządzania Rooms Pro będzie dostępna w widoku pokoju, aby umożliwić łatwe wyszukiwanie i przechwytywanie danych w małych zestawach pokoi na podstawie określonych kryteriów.

Kod jednorazowy (OTP) do uproszczonej konfiguracji Teams Rooms w systemie Windows
Ta funkcja wprowadza nowy i uproszczony sposób konfigurowania pokoju Teams w systemie Windows. Podczas pierwszego uruchomienia systemu zostanie wyświetlona opcja wprowadzenia kodu OTP w celu automatycznego pobrania poświadczeń konta zasobów i zalogowania się do Teams Rooms. Będziesz potrzebować licencji pro, aby korzystać z tej funkcji i udostępniać OTP w portalu zarządzania Teams Rooms Pro. OTP jest już dostępny.

Obsługa dołączania do wydarzenia na żywo jako uczestnik w aplikacji Teams Rooms w systemie Windows
Teams Rooms w systemie Windows może teraz dołączyć do wydarzenia na żywo jako uczestnik i oglądać transmisję strumieniową. Dzięki tej aktualizacji Teams Rooms on Windows będzie obsługiwać urządzenia typu all-in-one i board, takie jak Surface Hub 3.

Webinaria - analiza zaangażowania
Organizując wydarzenie, możesz wykorzystać analitykę zaangażowania do oceny treści i zrozumienia ogólnego zaangażowania w wydarzenie. Możesz przeglądać szczegółowe raporty dotyczące zaangażowania na poziomie poszczególnych uczestników, w tym reakcje na żywo i podniesione ręce podczas webinaru, a także podsumowanie ogólnych analiz zaangażowania, aby zapewnić odpowiedni poziom działań następczych z uczestnikami. Dane dotyczące zaangażowania są dostępne do przeglądania w zakładce raportowania w ramach konfiguracji i zarządzania webinarem. Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników z licencją Teams Premium.

Szybkie przechwytywanie zawartości w aplikacji mobilnej Teams
Ta funkcja umożliwia szybkie przechwytywanie zawartości udostępnianej podczas spotkania w usłudze Teams na urządzeniu mobilnym i zapisywanie jej w galerii zdjęć lub udostępnianie w usłudze Teams i innych aplikacjach. Funkcja honoruje opcje prywatności ustawione podczas spotkania.

Rozszerzenie wiadomości przepływów pracy: Nowe domyślne akcje
Rozszerzenie wiadomości przepływów pracy w usłudze Microsoft Teams będzie zawierać nowe domyślne akcje ułatwiające współpracę użytkowników. Akcje te uproszczą współpracę w ramach konwersacji, umożliwiając użytkownikom uruchamianie typowych przepływów pracy i publikowanie kart adaptacyjnych w konwersacjach.

Interfejs API Graph dla nagrań spotkań w usłudze Teams
Interfejs API nagrywania spotkań Microsoft Graph umożliwia deweloperom dostęp do nagrań spotkań Teams po zakończeniu spotkania. Nagrane dane wyjściowe multimediów są w formacie MP4 audio+video.

Zadania pierwszej linii w określonych działach lub obszarach
W aplikacji Planner in Teams, dawniej Tasks in Teams, działy są powszechnym sposobem organizowania zadań w różnych obszarach pracy. Środowisko mobilne aplikacji Planner in Teams zostanie wkrótce zaktualizowane, aby ułatwić filtrowanie do określonych działów lub wielu działów, dzięki czemu pracownicy pierwszej linii będą mogli skupić się na zadaniach w wyznaczonym obszarze. Oczekujemy, że to proste środowisko użytkownika zapewni większe skupienie i większą produktywność, zachowując jednocześnie znajomy wygląd aplikacji Planner.


Środowisko dołączania z pulpitu do przeglądarki internetowej dla uczestników spotkań wirtualnych
Osoby odpowiedzialne za tworzenie harmonogramów mogą włączyć ustawienie "pozwól uczestnikom dołączyć z przeglądarki internetowej", aby uczestnicy dołączający do wirtualnego spotkania na komputerze byli przekierowywani do przeglądarki internetowej Teams. Umożliwia to uczestnikom dostęp do funkcji zaangażowania, w tym podnoszenia ręki i reakcji na żywo.

 

Ogłoszenia z konferencji Microsoft Ignite:

Copilot na spotkaniach w aplikacji Teams bez przechowywania transkrypcji
Z Copilota można teraz korzystać podczas spotkania bez konieczności zachowywania transkrypcji po spotkaniu. Administratorzy mogą dać organizatorom spotkań możliwość ustawienia swoich preferencji przed spotkaniem lub w jego trakcie. Po włączeniu opcji bez transkrypcji możesz zadać Copilotowi dowolne pytanie podczas spotkania, a po zakończeniu spotkania nie zostaną zachowane żadne transkrypcje ani interakcje Copilotem. Ponieważ po spotkaniu nie jest zachowywany żaden zapis, ani inteligentne podsumowanie, ani Copilot nie będą dostępne po spotkaniu. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla użytkowników z licencją Microsoft 365 Copilot.

Copilot komponuje na czacie i w kanałach aplikacji Teams
Lepiej wyrażaj siebie i przekształcaj swoje pomysły w zwięzłe wiadomości dzięki pomocy w pisaniu Copilot w polu tworzenia wiadomości. Wpisz wersję roboczą wiadomości w polu tworzenia wiadomości na czacie, czacie spotkania lub na kanale, a Copilot może Ci pomóc. Zdecyduj się na przepisanie wiadomości, dostosuj ton tak, aby był swobodny, profesjonalny, pewny siebie, entuzjastyczny i zmodyfikuj długość wiadomości przed jej wysłaniem. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla użytkowników z licencją Microsoft 365 Copilot.

Copilot na czacie Teams i nowe podpowiedzi w kanałach
Czat i kanały mogą szybko stać się zajęte, Copilot w Teams pomaga być na bieżąco z informacjami, skupiając się na tym, co ważne, pomagając wyodrębnić kluczowe informacje z wątków czatu i kanałów. Nowe wstępnie zaplanowane podpowiedzi Copilot pomogą Ci szybko zidentyfikować decyzje i otwarte elementy, co pomoże Ci skutecznie nadrobić zaległości w długiej rozmowie. Funkcja ta jest ogólnie dostępna dla użytkowników posiadających licencję Microsoft 365 Copilot.

Copilot w kanałach Teams
Szybko uzyskaj informacje na temat długiej dyskusji. Możesz poprosić Copilot o wyróżnienie kluczowych informacji z konwersacji po kanale, takich jak lista zadań, kluczowe punkty dyskusji lub inne pytania. Copilot wygeneruje zorganizowane podsumowanie żądanych informacji. Podsumowanie informacji zawiera cytaty, aby użytkownicy byli świadomi źródła. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla użytkowników posiadających licencję Microsoft 365 Copilot.

Copilot w aplikacji Teams Phone: środowisko po połączeniu
Copilot w aplikacji Teams Phone wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby pomóc w zajęciu się zajętą pracą poprzez przechwytywanie kluczowych punktów, właścicieli zadań i kolejnych kroków, a także pozwala skupić się na łączeniu i współpracy ze współpracownikami i klientami. Teraz będziesz mógł również korzystać z Copilot z aplikacji Połączenia w Teams, aby łatwo uzyskać wgląd w poprzednio zakończone rozmowy. Copilot w aplikacji Teams Phone obsługuje zarówno połączenia VoIP, jak i PSTN. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla użytkowników z licencją Microsoft 365 Copilot.

Niestandardowe tło ogłoszenia kanału
Kanały łączą ludzi, treści i narzędzia w celu kultywowania wiedzy w miejscu pracy, poprawy pracy zespołowej i współinnowacji w jednym miejscu. Każdy post na kanale jest tak samo ważny jak inne, więc jak go wyróżnić? Teraz możesz stworzyć spersonalizowane tło ogłoszenia, które wykorzystuje kreatywność i angażuje zespoły na nowe sposoby. Dodaj obrazy, wpisz opis lub wykorzystaj moc sztucznej inteligencji, aby wygenerować spersonalizowane tło. Tworzenie obrazu przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji będzie dostępne w usłudze Teams Premium i z licencją Microsoft 365 Copilot. Będzie to dostępne do końca roku.

Integracja inteligentnego podsumowania z Copilot
Inteligentne podsumowanie pomaga nadrobić zaległości w spotkaniach, które przegapiłeś, zapewniając podsumowanie kluczowych punktów, działań i decyzji. Dziś ogłaszamy, że inteligentne podsumowanie zostanie zintegrowane z Copilot, umożliwiając zadawanie konkretnych pytań dotyczących spotkania i uzyskiwanie jasnych odpowiedzi. W ten sposób wszyscy w organizacji mogą pozostać na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy rozpoczynają pracę z AI przy użyciu Teams Premium, czy też korzystają z Copilot. Funkcja ta będzie dostępna do końca roku dla użytkowników posiadających licencję Microsoft 365 Copilot i Teams Premium.

Notatki Copilot we współpracy
Spotkania Copilot w aplikacji Teams umożliwiają sporządzanie notatek w czasie rzeczywistym, udostępnianych wszystkim uczestnikom. Możesz dodawać udostępnione notatki ze spotkań i elementy agendy w notatkach Collaborative. Notatki Collaborative to komponenty Loop, które pozostają zsynchronizowane we wszystkich miejscach, w których zostały udostępnione. Teraz Copilot może sporządzać notatki w czasie rzeczywistym wraz z uczestnikami podczas spotkania Teams. Po włączeniu przed spotkaniem Copilot będzie automatycznie tworzyć notatki na żywo w ramach notatek Collaborative, aby uczestnicy mogli skupić się na dyskusji. Notatki te będą udostępniane wszystkim uczestnikom spotkania, a Ty możesz poprosić o bardziej szczegółowe notatki, takie jak "Przechwyć to, co powiedziała Beth, jako cytat". Funkcja ta będzie dostępna na początku przyszłego roku dla użytkowników posiadających licencję Microsoft 365 Copilot.

Połączenie możliwości Copilot w spotkaniach i Whiteboard
Wizualizuj dyskusje na spotkaniach dzięki połączonej mocy Copilot w Whiteboard i Copilot w spotkaniach Teams. Copilot będzie w stanie wizualizować mówione punkty dyskusji i organizować je w Whiteboard. Copilot może przekształcić pomysły i tematy wypowiadane przez uczestników spotkania w wizualną przestrzeń współpracy w aplikacji Whiteboard, udostępnianą wszystkim uczestnikom spotkania. Copilot może nawet zasugerować więcej pomysłów do dodania do Whiteboard. Treści przechwycone w aplikacji Whiteboard są przechowywane po zakończeniu spotkania jako plik Microsoft Whiteboard, dostępny za pośrednictwem aplikacji Teams, OneDrive dla Firm i bezpośrednio w aplikacji Whiteboard. Użytkownicy posiadający licencję Copilot mogą udostępniać wygenerowane przez Copilot podsumowanie Whiteboard jako element pętli w programach Outlook, Word, Teams i innych. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 r. dla użytkowników posiadających licencję Microsoft 365 Copilot.

AI w Microsoft Teams

Izolacja głosu
Dzięki izolacji głosu aplikacja Teams rozpoznaje Twój głos i tłumi inne dźwięki, aby zapewnić, że jesteś jedyną osobą słyszaną podczas nieplanowanych połączeń i spotkań. Po krótkim procesie rejestracji sztuczna inteligencja w Teams zacznie rozpoznawać Twój głos. Podczas gdy inne rozwiązania maskują hałas w tle, jest to jedyne rozwiązanie, które filtruje również inne głosy, dzięki czemu tylko Twój głos będzie słyszany. Izolacja głosu zostanie dodana do aplikacji Teams Phone i Teams Meetings i będzie dostępna na początku 2024 roku.

Udekoruj swoje tło
Spraw, by spotkania były bardziej zabawne i osobiste dzięki funkcji Udekoruj swoje tło. Uczestnicy spotkań mogą teraz używać generatywnych efektów tła w aplikacji Teams, aby pokazać się z jak najlepszej strony - nawet jeśli przestrzeń, w której pracują, nie jest najlepsza. Dzięki funkcji Udekoruj swoje tło uczestnicy spotkań mogą wykorzystać moc sztucznej inteligencji do wygenerowania tła, które udekoruje i ulepszy ich rzeczywiste pomieszczenie, na przykład poprzez uprzątnięcie bałaganu lub dodanie roślin na ścianie. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 r. dla użytkowników z licencją Teams Premium.

 

Teams Rooms and Devices
Spotkania hybrydowe pozostają jednym z głównych wyzwań elastycznej pracy. Stworzenie doświadczenia, które jest równie udane dla wirtualnych uczestników, jak i dla osób znajdujących się w pomieszczeniu, jest najwyższym priorytetem. Wciąż wprowadzane są innowacje, czyniąc Teams Rooms bardziej inteligentnymi i integracyjnymi.

Rozszerzenie funkcji rozpoznawania mówców
Teams Rooms nadal oferuje nowe sposoby wykorzystania inteligencji biznesowej Copilot i sztucznej inteligencji w wielu różnych środowiskach. Dzięki funkcji rozpoznawania mówców będzie można korzystać z mikrofonów w istniejącym sprzęcie już zainstalowanym w fizycznych przestrzeniach współdzielonych, aby przypisać wypowiedzi ze spotkania do poszczególnych uczestników w transkrypcji. Atrybucja ta pozwala następnie Copilot i Intelligent Recap dostarczać odpowiedzi na zapytania i informacje o spotkaniach, które dokładnie odzwierciedlają to, co mówili różni uczestnicy spotkania. Funkcja rozpoznawania mówcy doskonale współpracuje również z IntelliFrame, która dzieli obraz wideo w pomieszczeniu na poszczególne kafelki przedstawiające uczestników spotkania. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 r. dla klientów z licencją Teams Rooms Pro.

"Bring your own device" (BYOD)
Wcześniej w 2023 r. podczas wydarzenia Enterprise Connect ogłoszonych zostało kilka ekscytujących urządzeń od partnerów, które umożliwiają użytkownikom przynoszenie własnych urządzeń do małych, współdzielonych miejsc pracy lub spotkań oraz łatwiejsze podłączanie i korzystanie z urządzeń peryferyjnych w pomieszczeniu, a także monitory Teams, które można zarezerwować za pomocą kodów QR, aby wspierać dzisiejsze hybrydowe środowiska pracy. Microsoft dąży do poprawy doświadczeń w przestrzeniach współdzielonych powszechnie określanych jako BYOD (Bring Your Own Device). Zobowiązanie to obejmuje szereg nowych funkcji zaprojektowanych w celu zwiększenia produktywności użytkowników końcowych i umożliwienia administratorom IT lepszego zarządzania przestrzeniami BYOD.

Microsoft Mesh
Teams pomaga łatwo współpracować i wzmacniać więzi zespołowe bez względu na to, gdzie znajduje się Twój zespół. Wyobraź sobie teraz możliwość spotykania się ze współpracownikami w wirtualnej przestrzeni, która sprawia wrażenie przebywania w tym samym pomieszczeniu, nawet jeśli dzieli was wiele kilometrów. Wyobraź sobie, że możesz chodzić, rozmawiać z różnymi grupami i wchodzić w interakcje w naturalny i wciągający sposób, wirtualnie. Dobra wiadomość - technologia jest już dostępna, a pracownicy są gotowi. Cieszymy się, że możemy podzielić się Microsoft Mesh, nowym trójwymiarowym (3D) wciągającym doświadczeniem w miejscu pracy. Mamy dwa ogłoszenia związane z Mesh w Teams:

Przestrzenie immersyjne w aplikacji Teams
Przestrzenie immersyjne w aplikacji Teams przenoszą moc technologii Mesh do miejsca, w którym ludzie pracują na co dzień - aplikacji Microsoft Teams. Z menu Widok na spotkaniu w aplikacji Teams można wybrać opcję przestrzeni immersyjnej. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przekształcić dwuwymiarowe (2D) spotkanie w wciągające doświadczenie 3D. Kluczowe funkcje obejmują:

  • Awatary: Po wejściu do przestrzeni immersyjnej można wybrać awatar, który został już utworzony dla standardowych spotkań 2D Teams lub utworzyć nowy. Awatara można łatwo dostosować, aby odzwierciedlał wygląd, styl lub nastrój w danym dniu.
  • Środowiska 3D: Wybierz jedno z gotowych środowisk 3D, które pasuje do potrzeb spotkania, niezależnie od tego, czy jest to duże spotkanie towarzyskie zespołu, czy mała dyskusja przy okrągłym stole.
  • Przydział miejsc: Wybierz miejsce, w którym usiądziesz na spotkaniu lub wydarzeniu, aby nawiązać kontakty ze współpracownikami. Możesz także swobodnie przechodzić od jednej rozmowy do drugiej.
  • Dźwięk przestrzenny i strefy audio: Prowadź wiele jednoczesnych rozmów i skutecznie komunikuj się w podgrupach, nie rozmawiając ze sobą nawzajem.
  • Interaktywne aktywności: Graj we wbudowane interaktywne gry, aby zacieśniać więzi zespołowe w immersyjnych przestrzeniach. Aby rozpocząć, możesz zobaczyć kilka wyznaczonych obszarów do pieczenia pianek, rzucania woreczkami z fasolą, odpowiadania na zabawne pytania przełamujące lody i nie tylko.
  • Reakcje na żywo: Używaj reakcji na żywo, takich jak serduszka, kciuki w górę, klaskanie i inne, aby wyrazić siebie podczas dyskusji.

Dostosuj immersyjne przestrzenie w Microsoft Mesh
Usługa Microsoft Mesh będzie ogólnie dostępna w styczniu 2024 roku. Dzięki usłudze Mesh można tworzyć niestandardowe przestrzenie immersyjne w usłudze Microsoft Mesh, które są dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych, takich jak wydarzenia dla pracowników, szkolenia, wycieczki z przewodnikiem lub wewnętrzne prezentacje produktów. Użyj edytora bez kodu, aby łatwo dostosować wydarzenie lub zestaw narzędzi Mesh, aby wykorzystać moc Unity do w pełni konfigurowalnych immersyjnych doświadczeń.

Za pomocą edytora Mesh na pasku menu można dostosować immersyjne doświadczenia do unikalnych potrzeb wydarzenia - bez pisania wiersza kodu. Twórcy wydarzeń mogą wybierać z zestawu gotowych do użycia immersyjnych przestrzeni, dostosowywać je poprzez dodawanie obrazów, filmów i udostępnianie ekranu we współdzielonej kanwie 3D, a następnie wyświetlać je w wydarzeniu w zaaranżowany sposób. Po dodaniu tych obiektów można zmienić ich rozmiar i położenie lub umieścić wideo w pętli, aby pasowało do wydarzenia. Dostosowania te można następnie zapisać jako szablon do ponownego wykorzystania przez dowolną osobę w organizacji.

W momencie ogólnej dostępności udostępniamy również dodatkowe funkcje, które ułatwią prelegentom interakcję z uczestnikami podczas organizowania wciągających wydarzeń w Mesh. Organizatorzy wydarzeń będą mogli ułatwić sesję pytań i odpowiedzi, umożliwiając uczestnikom podnoszenie rąk. Organizatorzy zobaczą listę podniesionych rąk w kolejności i będą mogli wezwać uczestników, angażując ich bezpośrednio. Po wywołaniu uczestnicy będą skutecznie widziani i słyszani przez wszystkich uczestników wydarzenia. Sprawia to, że wydarzenia immersyjne są bardziej efektywne i angażujące, a także wprowadzają elementy prawdziwych doświadczeń ratuszowych, w których organizatorzy mogą ułatwiać pytania i odpowiedzi podczas wydarzenia.

W usłudze Teams Premium można tworzyć niestandardowe wydarzenia immersyjne i dołączać do nich.

Pracownicy pierwszej linii

Wszystkie licencje Microsoft 365 F3 zawierają usługę Microsoft Copilot
Z radością informujemy, że od grudnia wszystkie licencje Microsoft 365 F3 będą teraz zawierać funkcję Copilot, dzięki czemu pracownicy pierwszej linii będą mogli bezpiecznie i inteligentnie wyszukiwać informacje. Na przykład pracownicy sklepów mogą pomagać klientom w złożonych zapytaniach o porównanie produktów podczas zakupów, korzystając z Copilot do tworzenia tabeli w celu porównania potencjalnych produktów ze sobą lub mogą podsumowywać długie instrukcje i dokumenty onboardingowe w kilku strawnych punktach do szybkiego czytania.

Wtyczka Microsoft 365 Copilot Shifts
Aby zmniejszyć obciążenie powtarzalnymi i nieistotnymi zadaniami, które zabierają czas pracownikom pierwszej linii, menedżerowie pierwszej linii mogą teraz korzystać z wtyczki Microsoft 365 Copilot Shifts, aby szybko uzyskać listę ważnych elementów specyficznych dla ich zespołu i lokalizacji, aby przyspieszyć czasochłonne zadania, takie jak obejmowanie zmian i wdrażanie nowych pracowników. Funkcja ta jest ogólnie dostępna dla użytkowników posiadających licencję Microsoft 365 Copilot.

 

Dynamics 365 Field Service Copilot w Outlooku i Teams
Dla menedżerów pierwszej linii, aby usprawnić tworzenie zleceń pracy bezpośrednio z Outlooka i Teams za pomocą inteligentnych rekomendacji. Copilot wstępnie wypełnia odpowiednie dane, w tym podsumowania eskalacji klientów, w projektach zleceń pracy, które menedżerowie mogą przeglądać w trakcie pracy. Ponadto Copilot usprawni planowanie techników, oferując rekomendacje oparte na danych w oparciu o czas podróży, dostępność, umiejętności i inne czynniki, a także przyspieszy odpowiedzi na wiadomości od klientów, podsumowując kluczowe szczegóły i kolejne kroki w wersjach roboczych wiadomości e-mail. Funkcja ta jest ogólnie dostępna dla użytkowników posiadających licencję Microsoft 365 Copilot.

Nowa aplikacja Teams
W zeszłym miesiącu ogłoszono, że nowa aplikacja Teams jest już ogólnie dostępna dla systemów Windows i Mac. Dziś z radością informujemy, że nowa aplikacja Teams jest również ogólnie dostępna w sieci dla przeglądarek Edge i Chrome.

Komponenty Loop w kanałach
Zachowaj płynność pracy i synchronizację treści dzięki komponentom Loop w kanałach. Teraz, gdy tworzysz post w kanale, możesz łatwo współtworzyć i współpracować z komponentami Loop, takimi jak tabele, listy, śledzenie postępów i inne. Ta funkcja będzie dostępna jeszcze w tym roku.

Uproszczone powiadomienia
Szybkie tempo rozmów i powiadomień może utrudniać nadążanie za nimi. Teraz będziesz mógł wyczyścić powiadomienia jednym kliknięciem w aktywności, pomagając "oznaczyć jako przeczytane" wszystkie powiadomienia naraz. Ponadto wprowadzone zostaną uproszczone i intuicyjne ustawienia powiadomień z szczegółowymi elementami sterującymi, które są dostosowane do Twoich potrzeb i pomagają szybko zidentyfikować to, co najważniejsze. Funkcja ta będzie dostępna w styczniu 2024 roku.

Ulepszenia bloków kodu
Ułatwiono wysyłanie kodu w aplikacji Teams. Możesz rozpocząć blok kodu, korzystając z punktu wejścia w opcjach formatu lub używając markdown. Możesz wybrać język kodu do podświetlania składni podczas wklejania lub pisania kodu. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 roku.

Nowe skróty klawiszowe w aplikacji Teams
Oszczędzaj czas podczas tworzenia wiadomości, nawigacji w usłudze Teams, podejmowania działań na czacie i kanałach lub zmiany ustawień. Nowe skróty obejmują Alt+Shift+D, aby ustawić status na Nie przeszkadzać i Alt+Shift+R, aby szybko odpowiedzieć na ostatnio otrzymaną wiadomość. Nowe skróty będą dostępne na początku 2024 roku.

Dostosowywanie domyślnych reakcji
Będziesz mieć możliwość zmiany i wyboru domyślnych reakcji emoji w czacie Teams, a także zmniejszenia liczby reakcji w ich interfejsie. Gdy liczy się szybkość, na przykład na czacie, wystarczy kliknąć reakcję lub emoji ustawione jako domyślne i wysłać. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 roku.

Przekazywanie czatu
Przekazywanie czatu ułatwia wykonywanie pracy przy mniejszej liczbie kliknięć. Aby udostępnić wiadomość innemu współpracownikowi, wystarczy kliknąć menu wiadomości prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Prześlij dalej". Do wiadomości można dodać dodatkowe treści, aby zapewnić odbiorcy kontekst i przejrzystość. Wiadomości można przekazywać do czatów 1:1 i czatów grupowych. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 roku.

Zdjęcie profilowe czatu grupowego
Będziesz mieć lepszy sposób na odzwierciedlenie swojego zespołu i tematu czatu grupowego dzięki niestandardowym zdjęciom. Członkowie czatu grupowego mogą przesłać obraz lub użyć wstępnie wybranych ilustracji i emotikonów, dodając warstwę integracji i ekspresji do swojego czatu. Funkcja ta będzie dostępna na początku 2024 roku.

Zarządzanie zespołami i kanałami
Możesz łatwo zarządzać listą kanałów w aplikacji Teams, aby skupić się na tym, co najważniejsze. Podczas uruchamiania nowej przestrzeni współpracy zostanie wyświetlony monit o utworzenie kanału, a podczas dołączania do nowego zespołu można wybrać tylko kanały, które mają być wyświetlane na liście kanałów. Gdy kanał nie jest już aktywny lub istotny, można go zarchiwizować, a zostanie on ukryty i zamknięty do dalszych działań, ale dostęp do informacji będzie nadal możliwy. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 roku.

Wykrywanie zespołów prywatnych
Administratorzy mogą sprawić, że zespoły prywatne będą wykrywalne w ich organizacji. Użytkownicy mogą wyświetlać i wyszukiwać te prywatne zespoły za pomocą funkcji "Dołącz do galerii zespołów" w aplikacji Teams. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 roku.

Ulepszenia kanałów udostępnionych
Aby ułatwić współpracę z zewnętrznymi interesariuszami, administratorzy mogą skonfigurować formularz, który przechwytuje prośbę użytkownika o dodanie zewnętrznego członka, który nie pochodzi z zatwierdzonej organizacji. Jeśli właściciel kanału na to zezwoli, członkowie zespołu mogą również tworzyć kanały udostępnione. Użytkownicy mogą udostępniać bezpośrednie linki do kanału, postu lub odpowiedzi. Te ulepszenia będą dostępne na początku 2024 roku.

Organizacja z wieloma dzierżawcami (MTO)
Użytkownicy, którzy są częścią MTO, będą mieli bardziej płynne środowisko podczas współpracy ze współpracownikami w grupie MTO i uzyskiwania dostępu do zasobów w innych dzierżawach grupy, niezależnie od sposobu zarządzania infrastrukturą tożsamości. Te nowe funkcje MTO pomagają zapewnić bogate doświadczenia współpracy wielu dzierżawców w zakresie wyszukiwania, czatu, połączeń, spotkań i udostępniania treści, jednocześnie eliminując silosy i łącząc użytkowników ponad granicami dzierżawców. Jest to teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej.

Dostosowywanie sposobu wyświetlania znaku wodnego
Organizatorzy spotkań Teams Premium mają teraz możliwość dostosowania sposobu wyświetlania znaku wodnego po jego włączeniu. Organizatorzy mogą wybrać między powtarzającym się znakiem wodnym lub pojedynczym wystąpieniem znaku wodnego. Pojedynczy znak wodny będzie wyświetlał adres e-mail widza nad udostępnianą zawartością i/lub kanałem wideo w czysty i dyskretny sposób. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 r. dla użytkowników z licencją Teams Premium.

Obsługa znaków wodnych dla nagrywania i odtwarzania spotkań
Gdy znak wodny w usłudze Teams Premium jest włączony, można teraz włączyć nagrywanie spotkań ze znakiem wodnym. Identyfikator e-mail widza będzie wyświetlany jako znak wodny podczas odtwarzania nagrania spotkania. Po zakończeniu spotkania można uzyskać dostęp do nagranej zawartości zarówno na platformie internetowej, jak i mobilnej, aby obejrzeć nagranie ze znakiem wodnym. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 r. dla użytkowników z licencją Teams Premium.

Nowa opcja spotkania "Wyłącz kopiowanie lub przekazywanie czatu spotkania"
"Wyłącz kopiowanie lub przekazywanie czatu spotkania" to nowa opcja spotkania, która umożliwia organizatorowi spotkania z licencją Teams Premium wyłączenie funkcji kopiowania i udostępniania wiadomości czatu spotkania w celu zmniejszenia ryzyka wycieku danych. Gdy ta opcja spotkania zostanie włączona, uczestnicy czatu spotkania nie będą mogli kopiować wiadomości czatu za pomocą opcji menu, nie będą mogli kopiować za pomocą skrótu klawiaturowego i nie będą mogli przekazywać wiadomości ani udostępniać wiadomości w programie Outlook. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 r. dla użytkowników z licencją Teams Premium.

Połączenia współdzielone
Połączenia współdzielone, nowa funkcja Teams Phone, pomagają administratorom zaoszczędzić czas, umożliwiając grupom użytkowników wykonywanie i odbieranie połączeń PSTN przy użyciu współdzielonego numeru telefonu i planu połączeń. Połączenia współdzielone są teraz ogólnie dostępne w przypadku licencji E5 lub Teams Phone Standard i można je skonfigurować za pomocą planów taryfowych Teams Calling Pay-As-You-Go lub planów taryfowych operatora. Klienci usługi Teams Phone mogą teraz wdrażać ją za pomocą programu PowerShell, a środowisko centrum administracyjnego usługi Teams będzie dostępne wkrótce. Ta funkcja jest już ogólnie dostępna.

Chroniona poczta głosowa
Dzięki tej funkcji nie przegapisz ważnych powiadomień dotyczących chronionej komunikacji. Nowe powiadomienie informuje użytkownika o otrzymaniu chronionej poczty głosowej, dzięki czemu nigdy nie przegapi ważnej wiadomości głosowej zawierającej poufne informacje. Możesz łatwo uzyskać bezpieczny dostęp do poczty głosowej w aplikacji internetowej Microsoft Outlook, klikając łącza w samym powiadomieniu. Funkcja ta jest już ogólnie dostępna.

Kliknij, aby zadzwonić
Dzięki funkcji click-to-call w aplikacji Teams Phone możesz umożliwić klientom łatwe połączenie się z zespołami sprzedaży i pomocy technicznej bezpośrednio z Twojej strony internetowej lub aplikacji za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając bardziej zintegrowaną i spersonalizowaną obsługę klienta. Deweloperzy mogą dodawać, dostosowywać i programować widżet, aby łączyć klientów z określonym użytkownikiem usługi Teams, kolejką połączeń lub automatycznym asystentem. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 roku.

Ulepszenia interfejsu użytkownika, kontaktów i zarządzania połączeniami dla urządzeń telefonicznych Teams
Ogłaszamy dalszą optymalizację interfejsu użytkownika dla urządzeń telefonicznych z certyfikatem Teams. Ulepszenia te ułatwiają zarządzanie połączeniami przychodzącymi, przekazywanie i przekierowywanie połączeń, wysyłanie połączeń przychodzących do poczty głosowej i konfigurowanie ustawień zajętości bezpośrednio z urządzenia. Twój unikalny zestaw poświadczeń to wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę, unikając opóźnień lub nieporozumień związanych z przełączaniem kontekstu i umożliwiając większą wydajność i produktywność. Ulepszenia interfejsu użytkownika na urządzeniach telefonicznych Teams będą dostępne na początku 2024 roku.

Linia prywatna
Linia prywatna to nowa funkcja aplikacji Teams Phone, która umożliwia włączenie prywatnego drugiego numeru telefonu dla wybranej grupy dzwoniących, dzięki czemu mogą oni wykonywać połączenia bezpośrednio do określonego kontaktu, z pominięciem delegatów, administratorów lub asystentów. Połączenia przychodzące na linię prywatną wyróżniają się unikalnym powiadomieniem i dzwonkiem. Linia prywatna będzie obsługiwać wyłącznie połączenia przychodzące. Funkcja ta będzie dostępna na początku 2024 roku.

Usprawnione wdrażanie dzięki Windows Autopilot i automatycznemu logowaniu do Teams Rooms
Czas potrzebny administratorom IT na wdrożenie Teams Rooms w systemie Windows zostanie skrócony z dni do godzin dzięki nowej integracji z Windows Autopilot i automatycznym logowaniem Teams Rooms w systemie Windows. Ta łatwa aprowizacja umożliwi urządzeniom płynne logowanie się do konta powiązanego z urządzeniem Autopilot. Wystarczy podłączyć urządzenie Teams, włączyć je, a w ciągu kilku godzin urządzenie zostanie aprowizowane, zalogowane i gotowe do użycia. Prywatna wersja zapoznawcza usługi Windows Autopilot i automatyczne logowanie do Teams Rooms w systemie Windows zostaną uruchomione przed końcem tego roku kalendarzowego.

Ukrywanie nazwisk uczestników
Organizatorzy mogą ukrywać nazwiska uczestników przed innymi uczestnikami podczas webinarów i spotkań. Pomaga to zachować prywatność uczestników i pomaga im skupić się na treści. Gdy funkcja ukrywania nazwisk uczestników jest włączona, ukrywa ona imię i nazwisko uczestnika, zdjęcie profilowe i informacje z karty profilowej. Gdy uczestnicy przeglądają listę osób, widzą każdego uczestnika wymienionego jako "Uczestnik". Gdy uczestnicy korzystają z czatu, ich imiona będą ukryte. Gdy uczestnicy korzystają z Q&A, organizator będzie musiał włączyć opcję anonimowego publikowania w Q&A, aby upewnić się, że nazwiska uczestników pozostaną ukryte podczas przesyłania pytań. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 r. dla użytkowników z licencją Teams Premium.

Wykresy webinaru Teams
Interfejsy API Teams Webinar Graph umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie danych dotyczących webinarów, takich jak imiona i nazwiska uczestników, czas trwania, rejestracja i anulowanie rejestracji. Dane te mogą być eksportowane do systemów innych firm, w tym CRM, narzędzi do automatyzacji marketingu, aplikacji LOB i Workflow. Te interfejsy API zostały zaprojektowane do obsługi przepływów pracy między firmami. Funkcja ta będzie dostępna na początku 2024 roku.

Zaawansowane narzędzia do współpracy (ACT)
Advanced Collaboration Tools to zestaw funkcji, które są wprowadzane w celu zaspokojenia krytycznych potrzeb, które obejmują zwiększoną widoczność współpracy oraz większą szczegółowość i elastyczność kontroli administracyjnej. Narzędzia te umożliwiają administratorom IT zapewnienie bezpiecznego i samoregulującego się środowiska dla użytkowników i ekosystemu organizacji. Wprowadzamy dwie nowe funkcje:

  • Kontrola czatów na kontach priorytetowych daje użytkownikom możliwość kontrolowania niechcianej komunikacji wewnętrznej za pomocą ustawień zasad. Użytkownicy są powiadamiani o czatach od nowych kontaktów, dając im możliwość zaakceptowania lub zablokowania konwersacji. Ta funkcja będzie dostępna do końca listopada 2023 r. dla użytkowników z licencją Teams Premium.
  • Zaawansowana analityka współpracy oferuje dogłębny wgląd w zachowania związane ze współpracą zewnętrzną. Umożliwia administratorom usługi Teams ułatwianie udanej współpracy i ograniczanie potencjalnych zagrożeń związanych ze współpracą zewnętrzną. Ta funkcja będzie dostępna do końca listopada 2023 r. dla użytkowników z licencją Teams Premium.

Większa pojemność dla kompleksowo szyfrowanych spotkań
Dzięki usłudze Teams Premium klienci mogą korzystać z opcji szyfrowania typu end-to-end (E2EE) dla spotkań w usłudze Teams. Zwiększono pojemność uczestników kompleksowo szyfrowanych spotkań w usłudze Teams z 50 uczestników, aby umożliwić udział w spotkaniu nawet 200 uczestnikom. Ta funkcja będzie dostępna na początku 2024 r. dla użytkowników z licencją Teams Premium.

Dodatkowe analizy i spostrzeżenia na poziomie dzierżawcy
W aplikacji wirtualnych spotkań dostępne są nowe analizy na poziomie najemcy. Obejmują one średni czas oczekiwania w lobby dla spotkań zaplanowanych i na żądanie, odsetek spotkań zakończonych po zaplanowanym czasie zakończenia oraz odsetek spotkań z opóźnionym rozpoczęciem. Dane te zapewniają administratorom IT punkty danych do oceny aktualnego stanu ich programu wirtualnych spotkań i planowania przyszłych ulepszeń na poziomie najemcy. Jest to obecnie ogólnie dostępne dla użytkowników z licencją Teams Premium.

Interfejs API Graph dla powiadomień SMS o wirtualnych spotkaniach
Interfejs API Microsoft Graph dla powiadomień SMS o wirtualnych spotkaniach umożliwia programistom programowe wysyłanie klientom powiadomień SMS o potwierdzeniu, aktualizacji, przypomnieniu i anulowaniu. Deweloperzy wysyłają właściwości "typ powiadomienia", "numer telefonu klienta" i "przypomnienie z wyprzedzeniem", aby skonfigurować powiadomienia SMS. Obsługa API dla powiadomień SMS jest obecnie dostępna w Stanach Zjednoczonych, a powiadomienia mogą być wysyłane na amerykańskie numery telefonów. Należy pamiętać, że chociaż interfejs API nie jest częścią usługi Teams Premium, korzystanie z powiadomień SMS wymaga od organizatora spotkań posiadania licencji Teams Premium. Ta funkcja jest już ogólnie dostępna.

AI SDK
Conversational AI SDK to potężne narzędzie dla deweloperów do wykorzystywania przetwarzania języka naturalnego i tworzenia rozbudowanych aplikacji konwersacyjnych dla Microsoft Teams. Ten zestaw SDK obsługuje JavaScript dla //Build 2023, a teraz obejmuje obsługę języka C#. Został zaprojektowany w celu uproszczenia procesu tworzenia botów, które mogą wchodzić w interakcje z Microsoft Teams, i ułatwia migrację istniejących botów. Zestaw SDK obsługuje migrację funkcji przesyłania wiadomości, funkcji rozszerzenia wiadomości (ME) i funkcji kart adaptacyjnych do nowego formatu. Możliwe jest również uaktualnienie istniejących aplikacji Teams o te funkcje. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla użytkowników z licencją Microsoft 365 Copilot.

“Skills Discovery Service”
Microsoft 365 Copilot dokładnie wie, które wtyczki należy wywołać, aby wykonać zadania, które zostały mu zlecone. Ta funkcja jest ogólnie dostępna dla użytkowników z licencją Microsoft 365 Copilot.

Graph Connectors dostępne dla administratorów na platformie Centrum administracyjne Microsoft 365  / Centrum administracyjne usługi Teams
Administratorzy mogą wykrywać i włączać/wyłączać Graph Connectors. Ta funkcja jest już ogólnie dostępna.

Administracja wtyczkami za pośrednictwem Microsoft 365 Admin Center
Administratorzy M365 mogą szybko i łatwo identyfikować dostępne wtyczki, ustawiać odpowiednie zasady dostępu do aktywacji użytkowników oraz monitorować przyjęcie i aktywność wtyczek. Użytkownicy będą mieli intuicyjny dostęp do odpowiednich wtyczek z intuicyjnymi opcjami instalacji i akceptacji. Ta funkcja jest już ogólnie dostępna.

Wdrażaj dynamiczne zespoły pierwszej linii na dużą skalę w Centrum administracyjnym usługi Teams
Dzięki mocy zespołów dynamicznych członkostwo w zespole jest zawsze aktualne i obejmuje właściwych użytkowników. To narzędzie do wdrażania ułatwia również skonfigurowanie spójnej struktury kanałów, aby zoptymalizować współpracę na pierwszej linii frontu już pierwszego dnia. Ta funkcja jest już ogólnie dostępna.

Nowy Planner w aplikacji Teams
Wiosną 2024 r. uruchomiona zostanie nowa aplikacja Planner, która łączy w sobie prostotę aplikacji Microsoft To Do, pracę zespołową aplikacji Microsoft Planner i możliwości aplikacji Microsoft Project dla sieci Web w jednym prostym, znanym środowisku. Nowy Planner będzie nadal będzie oferować nasze funkcje zarządzania zadaniami dla organizacji pierwszej linii. Dzięki takim funkcjom, jak publikowanie zadań, liderzy mogą przydzielać pracę do i śledzić postępy. Te funkcje były częścią aplikacji Zadania w Teams i przenoszone zostają do nowego Planera. Nowa aplikacja Planner jest już dostępna.

Ulepszone ustawienia prywatności zmian
Menedżerowie pierwszej linii mogą kontrolować, ile informacji o zmianie jest widocznych dla ich pracowników pierwszej linii, zwiększając prywatność danych i kontrolę (np. powód i notatki dotyczące czasu wolnego, notatki dotyczące zmiany, czas trwania przerwy, działania i jak daleko wstecz FLW może przeglądać harmonogramy swoich współpracowników). Funkcja ta będzie dostępna jeszcze w tym roku.

Nowa obsługa trybu urządzenia współdzielonego Entra ID w systemach iOS i Android
Ogłaszamy ogólną dostępność bezdotykowego aprowizowania Entra ID w trybie urządzenia współdzielonego (SDM) w usłudze Intune w systemach iOS i iPadOS. W przypadku aplikacji iOS obsługa SDM, Microsoft Teams, Power BI i Viva Engage będzie ogólnie dostępna, a Microsoft 365 będzie w publicznej wersji zapoznawczej. W przypadku aplikacji na Androida obsługa SDM, Power BI będzie ogólnie dostępna, a Microsoft 365 będzie w publicznej wersji zapoznawczej od grudnia, dołączając do portfolio aplikacji na Androida w GA, w tym Teams, Outlook, Viva Engage i innych. Ta funkcja będzie dostępna jeszcze w tym roku.

Napisy
Dodano możliwość zastosowania nowych dostosowań do napisów w rozmowach i spotkaniach. Można skonfigurować kolor i rozmiar czcionki, a także określić liczbę widocznych wierszy i umieścić napisy na górze lub na dole okna spotkania. Można również przewijać najnowsze napisy, aby szybko nadrobić zaległości. Dostęp do panelu ustawień napisów można uzyskać za pomocą przycisku ustawień w prawym górnym rogu okna napisów. Ta funkcja jest już dostępna.

Interakcje na klawiaturze
Zaktualizowane interakcje klawiatury obejmują bardziej uproszczony przepływ klawiatury w Aktywności, Czatach i Kanałach, umożliwiając przejście z listy do treści poprzez naciśnięcie spacji; możesz szybko wrócić do listy, naciskając klawisz escape. Dzięki temu poruszanie się między czatami i uzyskiwanie dostępu do wiadomości jest prostsze i bardziej wydajne. Aby pomóc Ci dowiedzieć się więcej o tych i innych czynnościach wykonywanych za pomocą klawiatury, nowa aplikacja Teams zawiera teraz pomoc kontekstową, do której można uzyskać dostęp za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + . (w aplikacji Teams dla systemu Windows) lub CMD + . (Mac) lub CTRL + SHIFT + . (Internet). Ta funkcja jest już dostępna.

Motywy Windows 11 Contrast
Motywy Windows 11 Contrast są teraz w pełni obsługiwane w nowej aplikacji Teams. Możesz wybrać kolory, które najlepiej pasują do Ciebie w motywach Windows 11 Contrast, a aplikacja Teams automatycznie dostosuje się do tych preferencji. Ta funkcja jest już dostępna.

Tryb poziomy na urządzeniach telefonicznych
Tryb poziomy jest teraz w pełni obsługiwany w kanale aktywności, czatach, kanałach i scenie spotkania, aby pomóc Ci efektywniej pracować na telefonie zarówno w trybie pionowym, jak i poziomym. Ta funkcja jest dostępna w nowej aplikacji Teams.

 

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/what-s-new-in-microsoft-teams-microsoft-ignite-2023/ba-p/3976670