Co nowego w Microsoft Teams? 06.2022

Microsoft Teams  - podsumowanie nowości |  Czerwiec 2022

Witamy w czerwcowym wydaniu „Co nowego w Microsoft Teams”.  W dalszym ciągu wkraczamy w świat hybryd.  Spotkania, czaty i wspólne doświadczenia muszą być jak najbardziej integracyjne. W tym miesiącu Microsoft skupił się na „roli współorganizatora” spotkania i pozytywnym wpływie tej roli na Twoje spotkania. Ponadto nowa, ulepszona transkrypcja językowa i zaproszenia na spotkania pozwolą większej liczbie osób poczuć się bardziej komfortowo uczestnicząc w dyskusjach. Jeszcze więcej nowości czeka na Was w artykule.

Co nowego?

 

Kontrola zaproszeń na spotkanie w wielu językach

Wielojęzyczna kontrola zaproszeń na spotkania w usłudze Teams umożliwia administratorom wyświetlanie informacji o dołączaniu w zaproszeniach na spotkania w maksymalnie dwóch językach na wszystkich platformach poczty e-mail.  Dzięki tej funkcji możesz dostosować zaproszenia na spotkania, aby zawierały języki, z którymi Twoi użytkownicy są najbardziej zaznajomieni i najbardziej komfortowi.  Administratorzy mogą zastosować nową zasadę w swoim portalu administracyjnym, włączając parametr MeetingInviteLanguages ​​w CsTeamsMeetingPolicy na poziomie użytkownika, grupy lub całej organizacji.

Spotkanie Chat Bubbles na iOS i Android

Dymki czatu są teraz dostępne dla użytkowników systemów iOS i Android. Gdy dymki czatu są włączone, wiadomości czatu pojawiają się na ekranie telefonu komórkowego, na którym można wyświetlić podgląd dwóch najnowszych wiadomości. Nie musisz już ręcznie otwierać okna czatu w ramach spotkania, aby zobaczyć, co piszą uczestnicy.  Możesz tymczasowo wyłączyć je na bieżącym spotkaniu, dotykając ikony drzemki. W przeciwnym razie możesz również wyłączyć je na stałe, dotykając opcji „Nie pokazuj dymków czatu” w menu „Więcej czynności” (...).

Rola współorganizatora spotkania

Organizatorzy mogą współdzielić kontrolę, przypisując nową rolę „współorganizatora” maksymalnie 10 uczestnikom spotkania. Współorganizatorzy mają prawie takie same możliwości jak organizator, w tym zarządzanie opcjami spotkania. Ograniczenia roli współorganizatora obejmują brak możliwości tworzenia i zarządzania pokojami podgrup, zarządzania nagraniami spotkań oraz przeglądania lub pobierania raportów obecności. Organizatorzy mogą dodawać współorganizatorów za pomocą opcji spotkania. Tylko zaproszeni w ramach tego samego najemcy co organizator mogą pełnić rolę współorganizatora.

Wyłącz dostęp do zapisu na czacie dla anonimowych lub nieuwierzytelnionych użytkowników

Administratorzy IT mogą wyłączyć dostęp do zapisu czatu dla użytkowników niesfederowanych i nieuwierzytelnionych, którzy dołączają do spotkań usługi Teams za pośrednictwem udostępnionego łącza. Zapewnia to dodatkową warstwę bezpieczeństwa, szczególnie w sektorze finansowym, gdzie wiadomości na czacie mogą być wykorzystywane jako element naruszenia bezpieczeństwa danych.  Wyłącz dostęp do zapisu czatu za pomocą programu PowerShell, używając składni [-MeetingChatEnabledType = Enabled, Disabled lub EnabledExceptAnonymous].  Możesz to również zrobić za pośrednictwem portalu administracyjnego w obszarze „Zasady czatu w spotkaniach” > „Włącz to dla wszystkich oprócz anonimowych użytkowników”.  To ustawienie można zastosować do podzbioru lub wszystkich użytkowników dzierżawy. Po ustawieniu tego przez administratora IT organizator spotkania nie może zastąpić tego ustawienia za pomocą opcji spotkania.

Zintegrowane napisy CART na spotkaniach w sieci

Użytkownicy sieci Web mogą wyświetlać podpisy pochodzące od dostawcy CART (Communication Access Realtime Translation) w oknie spotkania Microsoft Teams zamiast w oknie pomocniczym.  Użytkownicy mogą śledzić to, co zostało powiedziane, bez konieczności wybierania między podpisami a prezentacją.  Organizatorzy i uczestnicy spotkań mogą włączyć napisy CART w swoich opcjach spotkania.

Napisy na żywo i transkrypcje spotkań aplikacji Teams w sieci Web

Napisy i transkrypcja w czasie rzeczywistym są teraz dostępne dla użytkowników sieci Web na spotkaniach usługi Teams w 27 językach mówionych.  Aby włączyć, kliknij menu „Więcej czynności” […] i wybierz „Włącz napisy na żywo” i/lub „Rozpocznij transkrypcję”.  Internauci widzą, kto mówi, a także to, co zostało powiedziane podczas spotkania i po nim, dzięki czemu spotkania są bardziej otwarte i łatwiejsze do śledzenia.

Ulepszenia obsługi powiadomień na spotkaniach na Androida

Microsoft dodał szufladę powiadomień, którą użytkownicy widzą u góry ekranu w przypadku wiadomości systemowych podczas spotkania.  Użytkownicy mogą wyświetlać podgląd, zwijać i usuwać wszystkie powiadomienia za pomocą jednego dotknięcia za pomocą przycisku „Wyczyść wszystko”. Pomaga to zmniejszyć rozpraszający bałagan na urządzeniu mobilnym podczas spotkania.

Dynamiczny identyfikator dzwoniącego dla agentów kolejki połączeń

Agenci kolejki połączeń mogą teraz nawiązywać połączenia z aplikacji „Połączenia”, używając numeru telefonu kolejki połączeń jako identyfikatora dzwoniącego. Dzięki temu połączenie jest prawidłowo identyfikowane przez odbiorcę, a numer oddzwaniania jest numerem kolejki połączeń, a nie osobistą linią agenta.

Zatwierdzenia podpisów elektronicznych w pełni osadzone w ramach „Zatwierdzeń zespołowych” w celu usprawnienia obsługi

Użytkownicy mogą teraz bezproblemowo tworzyć, przeglądać, przeglądać i zatwierdzać podpisy elektroniczne, które wymagają podpisu bezpośrednio od aplikacji Teams. Ta aktualizacja eliminuje potrzebę logowania się użytkowników do każdej witryny internetowej dostawcy podpisów elektronicznych. Udoskonalono również proces logowania, dzięki czemu użytkownicy nie muszą logować się tylko co 30 dni.

Zatwierdzanie podpisów elektronicznych DocuSign w czatach i kanałach

Użytkownicy mogą teraz tworzyć żądania podpisu elektronicznego DocuSign bezpośrednio z rozszerzenia do tworzenia wiadomości na czacie lub w kanale utrzymującym kontekst żądania.  Gdy użytkownicy przeglądają żądanie, wszelkie aktualizacje będą wyświetlane na karcie adaptacyjnej na czacie lub kanale, co oznacza, że ​​użytkownicy szybciej zareagują, ponieważ rozumieją kontekst żądania.

Otwieraj i edytuj pliki PDF w Teams

Możesz przeglądać i edytować pliki Adobe Acrobat PDF bezpośrednio w aplikacji Teams, eliminując potrzebę otwierania kolejnego okna, które zakłóca przepływ pracy.  To ustawienie jest dostępne w trybie podglądu prywatnego, a administratorzy IT mogą ustawić Adobe jako ustawienie domyślne za pośrednictwem centrum administracyjnego aplikacji Teams.

NOWA aplikacja „Aktualizacje” w Microsoft Teams

Aktualizacje w usłudze Teams to gotowa do użycia aplikacja, która umożliwia użytkownikom tworzenie, przesyłanie i przeglądanie wszystkich aktualizacji, zaewidencjonowania i raportów w toku pracy. Mogą to być powtarzające się procesy, które odbywają się regularnie, takie jak cotygodniowa aktualizacja, otwarcie sklepu lub inspekcja obiektu. Mogą również być natychmiastowe aktualizacje, które mogą być potrzebne w dowolnym momencie, takie jak przekazanie zmiany, żądanie konserwacji lub raport o incydencie.  Aktualizacje ułatwiają ludziom zarządzanie tymi kompleksowymi miejscami.  Użytkownicy mogą również korzystać z szablonów w aplikacji Aktualizacje, aby rozpocząć i skonfigurować je pod kątem określonych potrzeb biznesowych lub zespołowych.  Dowiedz się więcej o aktualizacjach i jak zacząć.

 

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/what-s-new-in-microsoft-teams-june-2022/ba-p/3561846