Oprogramowanie dedykowane – dlaczego warto je wdrożyć ?

Na rynku rozwiązań IT dla biznesu znaleźć można szereg różnego rodzaju aplikacji, które mają za zadanie automatyzować poszczególne zadania i procesy, optymalizować pracę oraz wspierać i usprawniać działanie organizacji.

Na rynku rozwiązań IT dla biznesu znaleźć można szereg różnego rodzaju aplikacji, które mają za zadanie automatyzować poszczególne zadania i procesy, optymalizować pracę oraz wspierać i usprawniać działanie organizacji. Szukając narzędzia dla swojej firmy znaleźć możesz zarówno oferty na gotowe oprogramowania pudełkowe oraz oprogramowanie dedykowane. Wybór typu rozwiązania uzależniony jest oczywiście od zapotrzebowania wynikającego z określonego projektu. Gotowa, pudełkowa aplikacja oferuje ogólne funkcje i możliwości i może spełniać potrzeby szerszego spektrum użytkowników. Co jednak w sytuacji, gdy nasze potrzeby wykraczają poza „standardowe” funkcjonalności i potrzebujemy w pełni unikalnego narzędzia? Tutaj właśnie pojawia się zastosowanie oprogramowania dedykowanego, projektowanego i tworzonego pod określone wymagania i specyfikację. W dzisiejszym artykule skupimy się szerzej na możliwościach i zaletach związanych z wdrożeniem oprogramowania dedykowanego.

Zastosowanie oprogramowania dedykowanego

Oprogramowanie dedykowane jest tworzone z myślą o konkretnych potrzebach i wymaganiach użytkownika lub organizacji. Jest to oprogramowanie opracowane na zamówienie, które ma dostarczać dopasowane rozwiązanie dla określonego klienta. Aplikacje dedykowane umożliwiają uzyskanie przewagi biznesowej nad konkurencją z uwagi zarówno na dopasowanie do indywidualnych potrzeb biznesowych jak i możliwości wdrożenia innowacyjnych pomysłów.

Wdrożenie aplikacji dedykowanej sprawdzi się najlepiej w sytuacji jeżeli firma potrzebuje niestandardowych funkcjonalności rozwiązania oraz wymaga spersonalizowanego podejścia do projektu. Ponadto niektóre branże mają unikalne wymagania i regulacje, które nie są obsługiwane przez ogólne oprogramowanie. Oprogramowanie dedykowane może być dostosowane do tych wymagań i zapewnić spełnienie wszystkich branżowych standardów. Jeśli Twoja organizacja ma specyficzne procesy biznesowe, które nie są w stanie być odpowiednio i efektywnie obsługiwane przez istniejące rozwiązania na rynku, oprogramowanie dedykowane będzie wówczas najlepszym kierunkiem.

W jakiej sytuacji znajdzie ono jeszcze zastosowanie? Zdecydowanie gdy proces biznesowy stale ewoluuje. Oprogramowanie dedykowane daje bowiem możliwość wdrożenia go w określonej wersji, która pozwoli na obsłużenie bieżącego procesu z możliwością późniejszego rozwoju czy modyfikacji i dalszej customizacji narzędzia. Wraz ze zmianami wewnętrznymi czy nowymi pomysłami możemy mieć pewność, że aplikacja będzie do nich dostosowywana w ramach dalszego rozwoju systemu

Kolejnym przykładem może być sytuacja w której firma korzysta z innych systemów, które chciałaby zintegrować lub zmodyfikować. Jeśli Twoja organizacja korzysta z wielu systemów i wymaga integracji między nimi, oprogramowanie dedykowane może ułatwić i zoptymalizować te procesy. Może zapewnić spójność danych, automatyzować przepływ informacji i ułatwić pracę w środowisku wielosystemowym.

Co jest ważne przy wdrożeniu oprogramowania dedykowanego

Proces tworzenia oprogramowania dedykowanego obejmuje zrozumienie biznesu klienta, identyfikację problemów, opracowanie specyfikacji, projektowanie, implementację, testowanie i wdrożenie. Podczas wdrażania oprogramowania dedykowanego istnieje wiele czynników, na które warto zwrócić uwagę, aby proces przebiegł pomyślnie. Do istotnych aspektów należy przede wszystkim określenie celów i wymagań dotyczących aplikacji. Przed rozpoczęciem wdrażania oprogramowania dedykowanego, ważne jest jasne zdefiniowanie celów projektu oraz określenie szczegółowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Współpraca z zespołem projektowym w celu zrozumienia możliwości i ograniczeń oprogramowania na etapie analizy przedwdrożeniowej jest kluczowa. Istotne dla efektywnego wdrożenia oprogramowania jest opracowanie dokładnego planu projektu, w tym ustalenie terminów, etapów i odpowiedzialności. Warto uwzględnić również ewentualne ryzyka i strategie zarządzania nimi. Ważne jest utrzymanie regularnej i otwartej komunikacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami projektu. Ponadto w trakcie wdrożenia istotne jest przeprowadzanie kompleksowego testowania oprogramowania dedykowanego. Testy funkcjonalne, wydajnościowe i użytkowości powinny być przeprowadzane w różnych fazach procesu wdrażania. Kolejnym istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest kwestia skalowalności i przyszły rozwój narzędzia. Podczas wdrażania oprogramowania dedykowanego warto uwzględnić przyszłe potrzeby rozwoju i skalowania systemu. Oprogramowanie powinno być projektowane z myślą o elastyczności i łatwości wprowadzania zmian, aby można było dostosować je do ewentualnych nowych wymagań i rozszerzeń. Wprowadzenie nowego oprogramowania dedykowanego może wpływać na pracę i procesy w organizacji ,dlatego warto skupić się na zarządzaniu zmianą, komunikować jej korzyści, dostarczać szkolenia i wspierać użytkowników podczas przejścia na nowy system.

Zalety wdrożenia oprogramowania dedykowanego

Jak już pisaliśmy oprogramowanie dedykowane pozwala w pełni spełnić oczekiwania zamawiającego. Mając na uwadze powyżej opisane założenia dotyczące tego typu wdrożeń podsumujmy zalety oprogramowania dedykowanego:

  • Dostosowanie: Oprogramowanie jest tworzone tak, aby idealnie pasowało do potrzeb i wymagań klienta, dostarczając spersonalizowane rozwiązania
  • Efektywność i optymalizacja procesów: Oprogramowanie dedykowane jest zoptymalizowane pod kątem efektywności i wydajności, ponieważ jest projektowane z myślą o konkretnych procesach biznesowych
  • Skalowalność i integracja: Może być łatwo skalowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb i rozwoju organizacji a także integrowane z innymi systemami zewnętrznymi
  • Bezpieczeństwo: Oprogramowanie dedykowane może być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie danych i prywatności, uwzględniając odpowiednie zabezpieczenia
  • Wsparcie specjalistów: wdrożenie oprogramowania dedykowanego gwarantuje doradztwo i wsparcie techniczne specjalistów na każdym etapie projektu
  • Prawo własności: Posiadanie prawa własności do aplikacji przez klienta

Oprogramowanie dedykowane dla Microsoft 365

Oprogramowanie dedykowane może być tworzone w różnych technologiach, jeżeli jednak twoja firma korzysta już z platformy Microsoft 365 do codziennej pracy warto rozważyć wdrożenie dodatkowych aplikacji usprawniających procesy właśnie w środowisku Microsoft.

Microsoft Power Platform zapewnia elastyczność i możliwości tworzenia niestandardowych rozwiązań, które dostosowują się do potrzeb biznesowych organizacji. Technologia ta pozwala na tworzenie zarówno prostych, jak i zaawansowanych rozwiązań automatyzujących dowolne procesy biznesowe. W Systeo dostarczamy zarówno gotowe do wdrożenia aplikacje Systeo 365 jak i tworzymy oprogramowanie dedykowane w oparciu właśnie o Microsoft Power Platform. Aplikacje te są dostępne do obsługi w środowisku Microsoft 365 klienta  i możliwe do uruchomienia bezpośrednio z poziomu komunikatora Teams a także w wersjach mobilnych z interfejsem dopasowanym na ekrany telefonów. Dzięki takiemu podejściu tworzymy jedno rozbudowane środowisko pracy dla użytkownika, który nie musi przelogować się do zewnętrznych systemów, a firma nie musi inwestować wówczas w dodatkowe licencje czy środowisko informatyczne. Technologia Power Platform pozwala zbudować dedykowane aplikacje dużo szybciej niż tradycyjne programowanie z uwzględnieniem niższych nakładów finansowych na wdrożenie. Jaką przewagę daje jeszcze Power Platform i tworzenie aplikacji w low-code? Aplikacje stworzone w low-code są łatwiejsze do skalowania. Dzięki temu aplikacje mogą rosnąć wraz z rozwojem biznesu klienta czy być modyfikowane w ramach jego dodatkowych pomysłów i potrzeb, a proces skalowania jest znacznie prostszy i również mniej kosztowny niż przy tradycyjnym programowaniu. Daje to zdecydowanie większy komfort Klientowi, kiedy wdraża rozwiązanie początkowo w uproszczonej wersji a później chce je rozwijać i rozbudowywać na postawie kolejnych założeń i ustaleń.

Potrzebujesz oprogramowania dedykowanego dla Twojej firmy?

Umów się na konsultację, na której porozmawiamy o Twoich potrzebach i oczekiwaniach

Wypełnij formularz