Co nowego w Microsoft Teams? 05 2023

Microsoft Teams  - podsumowanie nowości | Maj 2023

Kolejny artykuł z cyklu "Co nowego w Microsoft Teams?". Zapraszamy do zapoznania się z nowościami, które pojawiły się w aplikacji Teams w maju 2023r.

Co nowego?

Aktywny widok mówcy na spotkaniach
Widok prelegenta dla spotkań w aplikacji Teams umożliwia bezproblemowe śledzenie bieżącego aktywnego mówcy. Wideo aktywnego mówcy będzie renderowane w wyższej rozdzielczości, zapewniając lepszą przejrzystość wizualną. Zastosowanie kafelków 16:9 i spójne rozmieszczenie uczestników audio i wideo na tej samej scenie zapewnia płynne wrażenia. Włączanie i wyłączanie wideo nie spowoduje ponownego renderowania całej sceny. Główny obszar przeznaczony dla aktywnego mówcy jest również wykorzystywany do udostępniania treści, umożliwiając płynne przejścia podczas prezentacji. Speaker View jest szczególnie skuteczny w scenariuszach z ograniczoną liczbą kluczowych mówców i dużą publicznością, takich jak szkolenia czy wykłady - zwłaszcza z perspektywy studenta. Możesz wybrać opcję „Widok głośnika” w „Widok” na pasku narzędzi spotkania. Ten widok nie jest ustawiony jako widok domyślny.


Kontrola włączania/wyłączania filtrowania wulgaryzmów dla napisów na żywo
Masz teraz nową opcję, aby wyłączyć filtrowanie wulgaryzmów i zobaczyć napisy bez zmian. Możesz kontrolować tę opcję za pomocą opcji Ustawienia w aplikacji Zespoły > Podpisy i transkrypcje > Filtruj wulgarne słowa w podpisach spotkań.

Aby włączyć napisy na żywo, dołącz do spotkania lub rozpocznij rozmowę. Wybierz ikonę Więcej na pasku narzędzi spotkania > Język i mowa > Włącz napisy na żywo. Aby zmienić język mówiony, kliknij trzy kropki w okienku napisów na żywo u dołu ekranu.

Wsparcie Breakout Rooms na VDI
Obsługa organizatora w Breakout Rooms dla użytkowników VDI jest teraz włączona. Pokoje grupowe umożliwiają organizatorom spotkań dzielenie głównych spotkań na mniejsze sesje w celu prowadzenia skoncentrowanych dyskusji.

Nowe podsumowanie spotkania
Microsoft Teams pomaga nadrobić zaległości w zawartości spotkania z karty „Szczegóły” spotkania, która zawiera łącza do transkrypcji spotkania, nagrania i wszelkich ręcznych notatek. Teraz idziemy o krok dalej dzięki nowemu i ulepszonemu środowisku podsumowań spotkań, dostępnemu dla wszystkich użytkowników aplikacji Teams. Nowe podsumowanie spotkania będzie dostępne na karcie „Podsumowanie” i umożliwi oglądanie nagrania spotkania bezpośrednio w aplikacji Teams, a także udostępnianie wspólnie utworzonych notatek ze spotkań, transkryptów spotkań i udostępnionych treści.

Awatary dla Microsoft Teams
Awatary dla Microsoft Teams zapewniają potrzebną przerwę od kamery, jednocześnie umożliwiając efektywną współpracę. Możesz dodać nową warstwę wyboru do swoich spotkań i reprezentować się tak, jak chcesz, dzięki konfigurowalnym awatarom i reakcjom.

 
 
Zmień kolejkę połączeń i automatyczne powitania i ogłoszenia przez autoryzowanych użytkowników w Teams Phone
Aby dostosować się do zmieniających się środowisk, użytkownicy Teams Phone muszą dostosować swoje kolejki połączeń/pozdrowienia i ogłoszenia automatycznej sekretarki. Jest to wymagane częściej niż to, co zwykle może obsłużyć dział pomocy technicznej IT. Teraz dzięki zarządzanym przez użytkownika powitaniom CQ/AA dla użytkowników końcowych Teams, autoryzowani użytkownicy identyfikowani przez administratorów dzierżawy Teams mogą zmieniać powitania i ogłoszenia dla swoich kolejek połączeń i automatycznych asystentów bez opuszczania Teams.
 
Rozszerzony widok karty profilu
Rozszerzony widok, który jest już dostępny w innych środowiskach M365, takich jak Outlook, trafia do Teams. Na czatach, kanałach, rozmowach telefonicznych lub spotkaniach w usłudze Teams możesz łatwo wyszukiwać bogatsze dane profilowe i dowiedzieć się więcej o tym, z kim współpracują, w tym informacje kontaktowe, stanowisko oraz ich profil LinkedIn i informacje, takie jak daty urodzin lub aktualizacje kariery, pomagając w kształtowaniu osobistych znajomości. Będziesz także mieć łatwy dostęp do schematu organizacyjnego ich współpracowników z profilu, a po zakończeniu przeglądania będą mogli po prostu zamknąć i kontynuować w Teams od miejsca, w którym przerwali.
Twórz spotkania offline w aplikacji Teams
Możesz teraz planować spotkania osobiste, na przykład gdy spotkanie nie wymaga bycia online, takie jak spotkanie osobiste lub przerwa na lunch. W kalendarzu Teams będzie można łatwo wyłączyć przełącznik online, aby utworzyć spotkanie offline. Spotkania offline nie będą zawierać wątków czatu ani innych funkcji spotkań, takich jak przycisk dołączania do spotkania lub możliwości nagrywania.

Nowa zakładka „notatki” podczas tworzenia kanału standardowego
Podczas tworzenia nowego kanału standardowego w usłudze Teams organizacje, które włączyły OneNote, aplikację M365 do robienia notatek, automatycznie zobaczą utworzoną nową kartę „Notatki”. Każdy zespół będzie miał dedykowany skoroszyt programu OneNote w kanale, co ułatwi grupom roboczym bezproblemową współpracę. Członkowie zespołu będą mogli dodawać swoje notatki, edytować, dołączać pliki, przywoływać i wyszukiwać notatki dotyczące kanałów w programie OneNote na dowolnej platformie.

Nowe środowisko aplikacji plików w usłudze Teams
Nowe środowisko aplikacji plików w usłudze Teams obejmuje zaktualizowany panel nawigacyjny, który umożliwia szybsze odnajdywanie, uzyskiwanie dostępu, pobieranie i łatwe udostępnianie dokumentów i plików z czatów, kanałów lub spotkań. Nowe środowisko aplikacji plików w usłudze Teams jest teraz obsługiwane przez usługę OneDrive, zapewniając spójność i znajomość sposobu przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do plików na platformie Microsoft 365.
 
 
Śledź i wstrzymuj automatyczne aktualizacje oprogramowania sprzętowego dla urządzeń z systemem Android Teams w centrum administracyjnym Teams
Administratorzy mogą teraz łatwo śledzić, które oprogramowanie układowe jest wdrażane dzięki automatycznym aktualizacjom za pośrednictwem centrum administracyjnego Teams i kiedy. Ponadto automatyczne aktualizacje można tymczasowo wstrzymać, dając czas na sprawdzenie scenariuszy itp. Dotyczy pokoi Teams na Androidzie oraz telefonów, paneli i wyświetlaczy Teams opartych na systemie Android.
 
 
Domyślne kontrolki układu spotkania dla Microsoft Teams Rooms na Androida
Administratorzy IT mogą wybrać domyślny układ spotkania, wybierając pomiędzy samą zawartością a treścią + galerią, gdy rozpoczyna się udostępnianie treści, aby zapewnić ustandaryzowane środowisko, które jest łatwe dla użytkowników. Klienci usług Standard, Premium i Pro mogą również wybrać układ Front Row jako domyślny.
 
Rozszerzona, łatwiejsza interoperacyjność
Klienci korzystający z usługi Teams Rooms mają większą funkcjonalność i więcej możliwości prowadzenia produktywnych spotkań z użytkownikami innych usług. Jak ogłoszono na początku tego roku, klienci korzystający z usługi Microsoft Teams Rooms mają teraz kolejną opcję bezpośredniego dołączenia gościa jednym dotknięciem za pośrednictwem Blue Jeans by Verizon. Direct Guest Join umożliwia klientom BlueJeans Rooms dołączanie do spotkania Microsoft Teams z BlueJeans Room za pośrednictwem nowszych urządzeń z systemem Windows i Android. I odwrotnie, klienci Teams Rooms będą mogli dołączyć do spotkania BlueJeans z ich Teams Rooms i zintegrowanego kontrolera.
 
Od maja 2023 r. klienci Cloud Video Interop (CVI) mogą szybciej i łatwiej dołączać do spotkań Microsoft Teams Rooms dzięki nowemu sposobowi dołączania gości SIP. Zniknie kłopot związany z zarządzaniem współrzędnymi spotkania w zaproszeniu, dzięki czemu spotkania w usłudze Teams będą jeszcze bardziej płynne. Platforma Teams Rooms umożliwi wszystkim czterem certyfikowanym partnerom CVI oferowanie licencjonowanym klientom tego doświadczenia. Dowiedz się więcej o partnerach i ofertach Cloud Video Interop (CVI) tutaj.
 
Wirtualna recepcja na certyfikowanych wyświetlaczach Teams
Wirtualna recepcja umożliwia personelowi witanie i obsługę gości lub pracowników za pośrednictwem połączenia wideo na wyświetlaczu Teams. Jest używany głównie w przypadkach użycia wirtualnej recepcji i pomocy technicznej. Administratorzy IT mogą łatwo skonfigurować Virtual Front Desk z informacjami kontaktowymi i trasami. Ta funkcja jest teraz dostępna w ramach licencji Teams Shared Device.
 
 
Ustawienia administratora dotyczące zajętości są teraz honorowane na urządzeniach telefonicznych Teams
W centrum administracyjnym usługi Teams administratorzy mogą włączyć ustawienie połączeń "zajęty, gdy zajęty", które będzie również wyświetlane na urządzeniach telefonicznych (z wyłączeniem opcji kontrolowanej przez użytkownika). "Busy on busy" pozwala skonfigurować sposób obsługi połączeń przychodzących, gdy użytkownik jest już w trakcie połączenia lub konferencji lub ma zawieszone połączenie. Nowe lub przychodzące połączenia mogą być odrzucane sygnałem zajętości lub przekierowywane odpowiednio do ustawień nieodebranego połączenia użytkownika, podczas gdy odbiorca otrzyma powiadomienie o nieodebranym połączeniu. Zapowiedziana w zeszłym miesiącu dla komputerów stacjonarnych i Internetu, funkcja ta jest teraz dostępna na urządzeniach Teams Phone.
 
Nowy widżet niewydanego zobowiązania dotyczącego użycia platformy Azure
Nowy widżet w centrum administracyjnym Microsoft Teams (TAC) pomaga administratorom szybko przeglądać niewydane zobowiązanie do wykorzystania Microsoft Azure (MACC), które mogą zastosować przy zakupie aplikacji Teams, które kwalifikują się do korzyści platformy Azure. Będzie dostępny tylko dla organizacji, które mają istniejącą umowę MACC z firmą Microsoft.
 
Blokuj dostęp do odczytu czatu spotkania anonimowych użytkowników
Ta funkcja opiera się na możliwości blokowania dostępu anonimowych użytkowników do zapisu na spotkaniach wewnętrznych, blokując również anonimowym użytkownikom dostęp do czatu. Odbywa się to poprzez wyłączenie dostępu do odczytu oprócz istniejącego wyłączonego dostępu do zapisu. Administratorzy IT mogą włączyć to ustawienie dla użytkowników wewnętrznych z Centrum administracyjnego Teams lub za pośrednictwem programu PowerShell. Uczestnicy tego samego spotkania, którzy mają dostęp do czatu spotkania, zostaną powiadomieni, że uczestnicy zewnętrzni mogą nie widzieć czatu, gdy to ustawienie jest aktywne.
 
Pulpit nawigacyjny do czatu
Ta funkcja zaktualizuje istniejącą stronę szczegółów czatu, aby zapewnić więcej informacji i ułatwić znajdowanie treści udostępnionych na czacie.
 
Panel kondycji połączenia
Panel kondycji połączenia w usłudze Teams w środowisku VDI i w sieci Web pomaga identyfikować i rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić podczas spotkania lub połączenia w usłudze Teams. W tym widoku dostępne są dane dotyczące jakości sieci, dźwięku, udostępniania ekranu i wychodzącego wideo.
 
Sugestie aplikacji według zadań w sklepach kontekstowych
Użytkownicy nieustannie myślą o zadaniach, które muszą wykonać, takich jak utworzenie ankiety w aplikacji Teams. Teraz sugestie aplikacji będą organizowane według zadań obsługiwanych przez aplikacje, a nie konwencjonalnych kategorii (produktywność, zarządzanie projektami). W rezultacie nowa kategoryzacja zmniejszy ilość czasu, który trzeba poświęcić na naukę o tych aplikacjach - pomagając im pracować bardziej efektywnie. Sugestie aplikacji oparte na zadaniach zostaną dodane do sklepów kontekstowych Tabs, Messaging Extension i Bots.
 
Wspólny widok sceniczny
Dzięki Collaborative Stageview zawartość aplikacji jest otwierana w nowym oknie aplikacji Teams, w którym można wchodzić w interakcję z zawartością i czatować z innymi członkami zespołu obok siebie. Scena współpracy umożliwia udostępnianie linków i współpracę nad zawartością bezpośrednio z poziomu aplikacji Teams.
 
Bezdotykowa instalacja aplikacji
Funkcja Microsoft Teams Zero-touch App Install (ZTI) umożliwia administratorom i użytkownikom usprawnienie zarządzania i korzystania z aplikacji w ich organizacjach. ZTI automatycznie instaluje aplikacje w usłudze Teams dla użytkowników po zalogowaniu się do aplikacji SaaS przy użyciu poświadczeń usługi Azure AD, przestrzegając kontroli dostępu do aplikacji ustawionych przez administratorów. Zmniejsza to ręczne procesy i koszty administracyjne. Administratorzy mogą bezproblemowo dodawać aplikacje, z których użytkownicy korzystali poza Teams, maksymalizując wartość istniejących licencji SaaS. Dzięki ZTI użytkownicy unikają wyszukiwania aplikacji i mogą nadal korzystać z tych samych narzędzi w Teams, aby pozostać w toku pracy bez przełączania kontekstu.
 
Teams Premium- co nowego ?
Microsoft Teams: Dwukierunkowy czat w lobby dotyczący spotkań wirtualnych
Dwukierunkowy czat lobby Virtual Appointments, aby umożliwić klientom i moderatorom czat przed spotkaniami B2C.
 
Inteligentne podsumowanie spotkania
Inteligentne podsumowanie wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby automatycznie zapewnić kompleksowy przegląd spotkania, pomagając zaoszczędzić czas na nadrabianiu zaległości i koordynowaniu kolejnych kroków. Zobaczysz wygenerowane notatki ze spotkań, zalecane zadania i spersonalizowane wyróżnienia, które pomogą Ci szybko znaleźć najważniejsze dla Ciebie informacje, nawet jeśli przegapisz spotkanie. Nagrania ze spotkań są niesamowitym narzędziem do nadrobienia zaległości w dyskusjach, ale poświęcenie czasu na ich obejrzenie w całości to więcej niż małe wyzwanie. Sprawnie poruszaj się po częściach nagrania, które są dla Ciebie najistotniejsze, dzięki spersonalizowanym znacznikom osi czasu, automatycznie generowanym rozdziałom na podstawie programu PowerPoint Live oraz znacznikom osi czasu prelegentów. Dzięki inteligentnemu podsumowaniu możesz skupić się na samej dyskusji na spotkaniu, a nie na robieniu notatek. Notatki generowane przez sztuczną inteligencję pozwalają zobaczyć kluczowe punkty i wnioski po spotkaniu, automatycznie tworzone i obsługiwane przez GPT. Kontynuacja jest łatwa dzięki automatycznie sugerowanym zadaniom i działaniom generowanym przez sztuczną inteligencję.
 
Excel na żywo dla GCCH
Usługa Excel Live jest teraz dostępna dla GCCH. Dzięki „Excel Live” możesz udostępniać i współpracować nad skoroszytem programu Excel podczas spotkania. Jest to przydatne, gdy chcesz wykonać pracę ze współpracownikami na spotkaniu. Bezproblemowo przekształca płótno okna spotkania w skoroszyt programu Excel do współpracy bez konieczności przechodzenia między oknami lub ekranami. Wybierz plik, który chcesz udostępnić, nadaj uprawnienia uczestnikom spotkania i zezwól wszystkim uczestnikom spotkania na edytowanie dokumentu z poziomu okna spotkania.

 

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/what-s-new-in-teams-may-2023/ba-p/3835500