Co nowego w Microsoft Teams? 07.2022

Microsoft Teams  - podsumowanie nowości |  Lipiec 2022

W kolejnym artykule z cyklu „Co nowego w Teams?” przedstawiamy, jakie aktualizacje i ulepszenia Microsoft wprowadził w lipcu. Od teraz możesz łączyć się z dowolnymi osobami w Twoim zespole i w ich języku, a dzięki integracji aplikacji Microsoft Teams z LinkedIn bliżej poznać swoich współpracowników. Sprawdź jakie jeszcze nowości przygotował dla użytkowników Microsoft w naszym artykule.

Co nowego?

Ulepszenia Microsoft Forms w spotkaniach aplikacji Teams

Microsoft Teams ma teraz jeszcze silniejsze powiązanie z Microsoft Forms. Microsoft wprowadził szereg nowych funkcji w ankietach dotyczących spotkań usługi Teams. Oto krótkie podsumowanie:

 • Zamieniono aplikację „Formularze” w usłudze Teams na nową aplikację o nazwie „Ankiety”, co znacznie ułatwi użytkownikom znajdowanie i dodawanie ankiet do czatów i spotkań.  Aplikację „Sondaże” będzie można zobaczyć podczas wyszukiwania w sklepie z aplikacjami Teams (za pomocą paska bocznego lub górnego paska nawigacyjnego spotkania) lub z menu rozwijanego rozszerzenia wiadomości.
 • Wprowadzono ulepszenia interfejsu użytkownika w okienku sugestii ankiety, w tym możliwość:
 •  Zmiany pozycji listy sugerowanych ankiet z dołu na boczny panel
 •  Zapewnienia punktu wejścia na stronie portalu ankiet, gdzie użytkownicy mogą w razie potrzeby pokazać/ukryć panel boczny
 •  Zapewnienia widoku wyników ankiety (wcześniej pokazywał tylko widok głosowania), który pozwala twórcy ankiety zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądać dla uczestników spotkania po jej uruchomieniu

 • Możesz teraz zobaczyć listę swoich ostatnio utworzonych ankiet, dzięki czemu ponownie wykorzystasz swoje poprzednie ankiety na nowych spotkaniach i zaoszczędzisz czas.

thumbnail image 3 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

 • Nowa animacja ankiety pojawia się po wpisaniu odpowiedzi, zapewniając dynamiczne potwierdzenie, że głosy zostały pomyślnie oddane.

thumbnail image 4 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

 • Dodano nowy typ pytania w ankiecie – „Ocena”, który umożliwia wyrażanie opinii na podstawie ocen na przeskalowanych symbolach.

thumbnail image 5 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

 • Ulepszono widok wyników ankiety, aby był bardziej intuicyjny i czytelny, dzięki wzbogaceniom, takim jak wskazanie koloru i dynamiczne wyniki.

thumbnail image 6 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

Usuń połączenie z historii

Usprawnij widok dzięki możliwości ukrywania połączeń z listy historii połączeń w aplikacji Teams na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne

Ogłoszenie o nagraniu rozmowy odtwarzane w Twoim domyślnym języku

Powiadomienia o nagrywaniu połączeń będą teraz odtwarzane w domyślnym języku dla połączeń aplikacji Teams z lub na numer telefonu. Obie strony usłyszą ogłoszenie w tym samym języku, w tym samym czasie, zarówno dla scenariuszy nagrywania standardowego, jak i zgodności.

Rozszerzenia licencji na telefony obszaru wspólnego

Oferta telefonów do użytku wspólnego została rozszerzona, aby obsłużyć szerszą gamę scenariuszy dla klientów bez zwiększania ceny. Zabezpieczenia, zarządzanie punktami końcowymi i funkcje poczty głosowej oparte na chmurze są dostępne w ramach następujących planów usług dodanych do licencji telefonu wspólnego:

 •  Plan Premium usługi Azure Active Directory 1
 •  Microsoft Intune
 •  Exchange Online — plan 2 (tylko poczta głosowa w chmurze)
 • W centrum administracyjnym można sprawdzić, czy licencja na telefon do użytku wspólnego jest aktywowana dla usługi Azure Active Directory — plan Premium 1, usługi Microsoft Intune i usługi Exchange Online — plan 2.
 • Aby zarejestrować urządzenia w usłudze Intune, sprawdź wymagania w sekcji „Konfigurowanie” usługi Intune w celu zarejestrowania urządzeń z systemem Android Teams.  Jeśli masz skonfigurowaną automatyczną rejestrację w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager i nie chcesz automatycznie rejestrować urządzenia usługi Teams, musisz cofnąć przypisanie licencji usługi Intune lub skonfigurować strukturę grupowania, która pomija te urządzenia podczas automatycznej rejestracji.

Ponadto dla obsługiwanych modeli urządzeń telefonicznych Teams z licencją Common Area Phone i najnowszą aktualizacją aplikacji Teams (wersja minimalna — 1449/1.0.94.202061702) dostępne są następujące funkcje połączeń:

 •  Zaparkuj i odzyskaj połączenie
 •  Poczta głosowa w chmurze za pośrednictwem usługi Exchange Online Plan 2
 •  Kolejki połączeń
 •  Obsługa automatyczna
 •  Odbieranie połączeń grupowych
 •  Zasady przekazywania

Aby korzystać z funkcji połączeń na obsługiwanych modelach urządzeń telefonicznych aplikacji Teams, należy włączyć ustawienie „Połączenia zaawansowane” w centrum administracyjnym aplikacji Teams lub na urządzeniu telefonicznym aplikacji Teams i zalogować się za pomocą konta telefonu wspólnego. 

thumbnail image 7 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

Sprawdź panele Microsoft Teams

Za pomocą nowego przycisku „Zarządzaj” na panelu zespołów, zarezerwowany pokój zespołów można teraz wyrejestrować lub zwolnić bezpośrednio z panelu za naciśnięciem jednego przycisku.  Ta funkcja zakończy rezerwację pokoju i przywróci pokój do inwentarza pokoju.

thumbnail image 8 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

Integracja z LinkedIn

Korzystaj z profili LinkedIn, teraz zintegrowanych z Teams, aby poznać swoich współpracowników, łączyć się bezpośrednio i budować głębsze relacje.  Na czacie, kanałach, rozmowach lub spotkaniach usługi Teams będziesz teraz mógł wyświetlać profil LinkedIn współpracownika, w tym jego aktualną rolę, przeszłe doświadczenia i inne informacje.

thumbnail image 13 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

Automatyczne grupowanie dostępne dla postów na kanale

Podczas tworzenia posta wiadomości w kanale zespołu użytkownicy mogą teraz powiadamiać wszystkich właścicieli zespołu, wymieniając „@Właściciele zespołu”, eliminując potrzebę wymieniania poszczególnych właścicieli zespołu.  „Właściciele zespołu” są automatycznie grupowane i nie wymagają żadnej ręcznej konserwacji.

thumbnail image 14 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

Zbiorcze usuwanie poszczególnych przypisanych zasad

Administratorzy mogą zbiorczo czyścić indywidualne przypisania zasad od użytkowników, aby ci użytkownicy mogli dziedziczyć prawidłowe zasady za pomocą przypisania zasad grupy lub globalnego ustawienia domyślnego w całej organizacji.  Poszczególne zasady mają zawsze priorytet, aby wyczyścić te indywidualne zasady i upewnić się, że użytkownicy otrzymują właściwe zasady, stworzyliśmy tę procedurę, aby wyczyścić je wszystkie w jednej operacji.

 thumbnail image 15 of blog post titled 
	
	
	 
	
	
	
				
		
			
				
						
							What’s New in Microsoft Teams | July 2022

 

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/what-s-new-in-microsoft-teams-july-2022/ba-p/3583944