Nasze narzędzie jest zintegrowane z kalendarzem i zasobami Microsoft Exchange

PRACA HYBRYDOWA

Rezerwacja Salek Konferencyjnych

Aplikacja do rezerwacji salek konferencyjnych w firmie dla Office 365. Możliwość obsługi aplikacji w Microsoft Teams.

Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia zarządzanie rezerwacją salek i sal konferencyjnych oraz efektywne planowanie spotkań w firmie. Rezerwacja salek konferencyjnych on-line daje możliwość zarezerwowania sali w wybranym terminie oraz przedziale godzinowym z poziomu aplikacji oraz zapewnia podgląd dotyczący rezerwacji poszczególnych salek w danym dniu. Rezerwacja Salek Konferencyjnych jest także możliwa przy użyciu zainstalowanego przed daną salą tabletu, wyświetlającego szczegóły planowanych spotkań. System do rezerwacji salek konferencyjnych w firmie jest zintegrowana z pocztą Microsoft Outlook oraz komunikatorem Microsoft Teams i realizowany na bazie Twojego środowiska Microsoft 365 (Office 365). Aby skorzystać z systemu rezerwacji salek konferencyjnych nie musisz więc inwestować w dodatkowe licencje. Istnieje także możliwość zintegrowania systemu Rezerwacji Salek Konferencyjnych  z naszą aplikacją Rezerwacja Biurek, aby sprawnie zarządzać biurkami w firmie.
Integracja z kalendarzem
Rezerwacja salek i tworzenie spotkań bezpośrednio w kalendarzu firmowym
Prezentacja salek
Dostęp do informacji o salach, ich parametrach oraz możliwość dołączenia zdjęć podglądowych
Dodatkowe wsparcie
Automatyczne zamawianie serwisu kawowego lub cateringu
Tablet przed salą
Szybka rezerwacja, potwierdzanie spotkania, prezentacja agendy spotkań z poziomu tabletu

Opis Aplikacji

System Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia rezerwację i zarządzanie salkami oraz salami konferencyjnymi w firmie. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji system wyświetla listę sal w firmie. W aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych użytkownicy mają dostęp do informacji dotyczących poszczególnych sal (dostępność, numer sali, położenie, wyposażenie) oraz zdjęć podglądowych sal konferencyjnych. Po dokonaniu rezerwacji sali użytkownik może zaprosić inne osoby do uczestnictwa w spotkaniu. Do zaproszonych użytkowników automatycznie zostanie wysłany plik z dodaniem terminu do ich kalendarza. Aplikacja Rezerwacja Salek Konferencyjnych umożliwia także dodanie rezerwacji do kalendarza w zintegrowanej poczcie e-mail Microsoft Outlook.
Istnieje możliwość określenia w aplikacji dostępności danej sali konferencyjnej tylko dla określonej grupy lub grup pracowników. System do rezerwacji salek konferencyjnych w firmie umożliwia anulowanie rezerwacji w dowolnym momencie przed planowanym spotkaniem.
Dodatkowo istnieje możliwość rezerwacji wolnej salki na szybkie spotkanie „ad hoc” z poziomu tabletu zainstalowanego przed salą konferencyjną, na którym wyświetlane są także informacje dotyczące wszystkich rezerwacji dla danej sali.
NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Nasza Propozycja

Wsparcie
Do każdego wdrożenia oferujemy umowę serwisową, która zapewni nasze wsparcie
Zasoby Exchange
Nasze narzędzie integruje się z zasobami (salami)utworzonymi w ramach Exchange on-line
Koszty
Opłata za aplikację jest jednorazowa i uzależniona od ilości salek oraz użytkowników
Gwarancja
Na wszystkie nasze rozwiązania dajemy 12 miesięcy gwarancji
Bezpieczeństwo
Państwa środowisko Office 365 gwarantuje bezpieczne logowanie do aplikacji
Office365
Aplikacja jest przeznaczona dla środowiska Office 365. Dzięki temu nie musisz kupować kolejnych licencji

Galeria aplikacji

Karta produktu i cena bazowa

Po wypełnieniu formularza prześlemy Ci opis produktu oraz cenę bazową aplikacji Rezerwacja Salek Konferencyjnych