Autonomiczna baza danych

SAMOWYSTARCZALNA BAZA DANYCH W CHMURZE
Oferując pierwszą na świecie autonomiczną bazę danych, Oracle wyznacza nowy standard zarządzania danymi. Autonomous Database upraszcza infrastrukturę oraz eliminuje błędy ludzkie i ręczne zarządzanie, pomagając zapewnić wyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa, a także większą sprawność operacyjną przy niższych kosztach.

autonomous database oracle

Autonomous Database to baza danych w chmurze, która wykorzystuje samouczenie się maszyn w celu wyeliminowania pracy ludzkiej związanej z optymalizowaniem, zabezpieczeniami, kopiami zapasowymi, aktualizacjami i innymi rutynowymi zadaniami zarządzania tradycyjnie wykonywanymi przez administratorów baz danych (DBA).

Oracle Autonomous Database: Jak to działa?

W porównaniu z tradycyjną technologią baz danych chmura autonomicznej bazy danych oferuje większą dostępność, większe bezpieczeństwo i niższe koszty operacyjne.

 • Samoobsługa oznacza, że baza danych może automatycznie udostępniać lub wdrażać bazy danych, monitorować je, tworzyć ich kopie zapasowe, odzyskiwać je oraz rozwiązywać dotyczące ich problemy. Oznacza to również natychmiastowe zwiększanie lub ograniczanie mocy obliczeniowej lub pojemności pamięci masowej bez przestojów.
 • Automatyczne naprawianie odnosi się do adaptacyjnego wykrywania zagrożeń i zapobiegania im dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz automatycznego szyfrowania danych. Samoobsługowa baza danych może również automatycznie stosować poprawki dotyczące bezpieczeństwa.
 • Samodzielnie naprawiające się bazy danych są automatycznie chronione przed przestojami. Dzięki dostępności do 99,995 procent w samodzielnie naprawiającej się bazie danych miesięczny czas przestoju jest krótszy niż 2,5 minuty, z uwzględnieniem planowanej konserwacji.

Autonomiczna baza danych ma trzy nadrzędne cele:

 • Zapewnienie maksymalnego czasu pracy i wydajności bazy danych
 • Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa bazy danych, w tym poprawek i pakietów naprawczych
 • Wyeliminowanie ręcznych, podatnych na błędy zadań zarządzania związanych z automatyzacją
 • Umożliwienie administratorom baz danych zastosowania ich wiedzy do działań o wyższych priorytetach (przykładowo modelowanie danych, pomoc programistom w zakresie architektury danych oraz planowanie przyszłej wydajności — generuje większą wartość biznesową.)

pasek systeo

Do wdrożenia autonomicznych baz danych potrzeba kilku podstawowych technologii, które mogą obsługiwać rutynową konserwację, skalowalność, zabezpieczenia, optymalizację baz danych i inne zadania bez pomocy administratora bazy danych.

 • Zwiększanie lub zmniejszanie zasobów: Serwer bazy danych oparty na chmurze może w razie potrzeby natychmiast zwiększyć lub zmniejszyć zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci. Klient może na przykład przejść od 8 rdzeni przeznaczonych na przetwarzanie w bazie danych do 16 rdzeni, aby zwiększyć skalę przetwarzania na koniec kwartału, a następnie wrócić do tańszych 8 rdzeni. Można nawet wyłączyć wszystkie zasoby obliczeniowe w weekend, aby obniżyć koszty, a następnie uruchomić je ponownie w poniedziałek rano.
 • Poprawki bazy danych: Wiele włamań do danych odbywa się przez luki w zabezpieczeniach systemu, dla których była już dostępna poprawka zabezpieczeń lub luki w zabezpieczeniach, ale nie została jeszcze zastosowana. Autonomiczna baza danych zastosuje poprawki, przenosząc je na serwery w chmurze, w kolejności zaplanowanej w celu wyeliminowania przestojów w firmie.
 • Samouczenie się maszyn: Autonomiczna baza danych integruje funkcje monitorowania, zarządzania i analizy, które wykorzystują techniki samouczenia się maszyn i sztucznej inteligencji. Celem jest zautomatyzowanie optymalizacji bazy danych, zapobieganie awariom aplikacji i wzmocnienie zabezpieczeń w całej aplikacji bazodanowej.

Zalety usługi chmury bazy danych w porównaniu do starszych baz danych znajdujących się w centrum danych klientów to:

 • Szybkość - Bazy danych i hurtownie danych mogą być tworzone w chmurze w ciągu zaledwie kilku minut — zamiast dni lub tygodni. \
 • Prostota - Bazy danych w chmurze można skonfigurować tak, aby były w pełni autonomiczne i aby można je było łatwo wykorzystywać w chmurze lub aplikacjach lokalnych za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API).
 • Elastyczność - Bazy danych w chmurze mogą niezależnie dodawać nowe zasoby obliczeniowe i/lub zasoby pamięci masowej, zgodnie z wymogami rozwoju firmy i bez konieczności przestojów. Podobnie zasoby te mogą być niezależnie zmniejszane dynamicznie (dzięki czemu można zaoszczędzić pieniądze), gdy nie będą już potrzebne.
 • Bezpieczeństwo - Zabezpieczenia w bazie danych w chmurze blokują wewnętrznych i zewnętrznych hakerów dzięki wielowarstwowym mechanizmom kontrolnym i najlepszym praktykom.
 • Zgodność - Dostęp do bazy danych w chmurze jest przez cały czas monitorowany i rejestrowany na potrzeby inspekcji i kontroli.