Audyty Wewnętrzne ISO

Audyty Wewnętrzne ISO dla Microsoft Teams i Office 365.

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO to aplikacja wspierająca przeprowadzanie audytów wewnętrznych w dziale jakości. Dzięki aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO możesz zautomatyzować proces audytów w Twojej firmie. Aby korzystać z aplikacji Audyty Wewnętrzne ISO nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa audytów realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365 (Microsoft 365). Obsługa naszego systemu do audytów wewnętrznych jest także możliwa w aplikacji Microsoft Teams.

Najważniejsze cechy i zalety:

  • Cały proces audytów wewnętrznych ISO obsługiwany w jednym narzędziu
  • Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące audytów wewnętrznych ISO w przejrzystej aplikacji
  • Łatwa koordynacja poszczególnych audytów wewnętrznych niezależnie od stopnia zaawansowania
  • Przejrzystość przeprowadzania procesu dla wszystkich audytorów
  • Obsługa w ramach posiadanych licencji Microsoft Office 365
  • Łatwość obsługi aplikacji Audyty wewnętrzne ISO, znajome środowisko MS Teams / Office 365
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach
  • Szybkie wdrożenie aplikacji (około 3 - 4 tygodni) 
  • Możliwość rozbudowania aplikacji Audyty wewnętrzne ISO i dostosowania jej do indywidualnych potrzeb firmy

Dla kogo?

Aplikacja Audyty wewnętrzne ISO jest przeznaczona dla działów jakości, koordynatorów i pełnomocników zarządu ds. jakości, audytorów wewnętrznych, zarządu.

Audyty Wewnętrzne korzyści systeo

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO - Opis:

Aplikacja Audyty Wewnętrzne ISO pozwala na zarządzanie procesem audytów w jednym miejscu, w przejrzysty sposób, krok po kroku. Aplikacja pozwala na działanie etapowe, obsługując kolejne audyty wewnętrzne niezależnie od stopnia ich wykonania. Osoba koordynująca działania związane z audytami wewnętrznymi, tworzy listę audytów do przeprowadzenia w firmie. Opisuje cel audytu, obszar wykonania oraz to kiedy audyt ma zostać przeprowadzony. Do przeprowadzenia audytu mogą zgłosić się potencjalni audytorzy. Domyślnie do jednego audytu może być przypisany tylko jeden audytor. W ten sposób całą listę audytów możemy koordynować z poziomu aplikacji, a nie jak wcześniej z poziomu maila.

W następnym kroku audytor tworzy plan przeprowadzenia audytu. Aplikacja Audyty wewnętrzne ISO pozwala również na przesłanie planu audytu do koordynatora działań ds. jakości celem akceptacji jego poprawności. Po zaakceptowaniu planu audytor przystępuje do utworzenia listy pytań, wspierających przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Po akceptacji listy pytań przez koordynatora ds. jakości, audytor może rozpocząć audyt wewnętrzny, wpierając się kartami niezgodności, w których opisuje wszystkie zaobserwowane nieprawidłowości. Kierownik audytowanej komórki określa w każdej karcie niezgodności przyczyny powstałych nieprawidłowości oraz opis planowanych działań korygujących. Działania te podlegają ostatecznej ocenie przez koordynatora ds. jakości.

Po zakończeniu audytu wewnętrznego, audytor tworzy raport. Określa w nim ilość zaobserwowanych niegodności, opisuje obserwacje z audytu oraz funkcjonowanie wdrożonych działań korygujących. Raport zawiera również ocenę audytowanej komórki. Ostatnim elementem aplikacji Audyty wewnętrzne ISO jest ocena audytora przez kierownika komórki audytowanej. Ocenę tą kierownik wykonuje odpowiadając na wcześniej przygotowane pytania. Średnia z ocen jest przesyłana do koordynatora ds. działań jakościowych.

Aplikacja Audyty wewnętrzne ISO może zostać dostosowana do Państwa wymogów funkcjonalnych dla procesu zarządzania jakością w firmie. 

Galeria - audyty wewnętrzne

Ocena audytora
Ocena audytora
Raport z audytu
Raport z audytu
Karta niezgodności
Karta niezgodności
Pytania do audytu
Pytania do audytu
Plan audytu
Plan audytu
Nowy audyt
Nowy audyt
Ekran startowy
Ekran startowy

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.