Aplikacja Ocena okresowa pracownika na bazie platformy Office 365. Możliwość obsługi aplikacji w Microsoft Teams.

Narzędzie pozwala w łatwy sposób przeprowadzić ocenę roczną pracowników. Dzięki aplikacji możesz zautomatyzować proces oceny pracowniczej w Twojej firmie. Nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa ocen okresowych realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365.

 • Usprawnienie i automatyzacja procesu oceny pracowniczej
 • Ocena celów z poprzedniego okresu
 • Możliwość dołączania komentarzy i ocen dla pracownika i przełożonego do każdego z celów
 • Wstępna ocena celów dla pracownika i przełożonego jeszcze przed przeprowadzeniem rozmowy
 • Lista zdefiniowanych celów obowiązkowych i opcjonalnych w zależności od obszaru pracownika
 • Lista wyznaczonych celów rozwojowych.
 • Określanie planów rozwoju pracownika na najbliższy rok
 • Generowanie raportów i powiadomienia o statusach przeprowadzanych rozmów dla zarządu i działu HR
 • Zdalne przeprowadzanie ocen pracowniczych
 • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach
 • Możliwość późniejszej analizy danych z przeprowadzonych rozmów z pracownikami
 • Bezpieczeństwo i zgodność z RODO
 • Obsługa w ramach posiadanych licencji Office 365
 • Łatwość obsługi narzędzia, znajome środowisko Office 365
 • Szybkie wdrożenie narzędzia (około 4 tygodni )
 • Możliwa rozbudowa funkcjonalna

ocena pracownika na tablet

Dla kogo 

Dla wszystkich pracowników w firmie, dla kadry menadżerskiej i działu HR

Opis

Narzędzie umożliwia dokonanie procesu oceny okresowej pracownika przez przełożonego za pomocą dedykowanego formularza.
Proces oceny pracownika rozpoczyna się w momencie utworzenia formularza przez przełożonego. Przełożony dokonuje wstępnej oceny pracownika na podstawie określonych dla firmy celów, w module szablon celów. Przed rozmową z przełożonym pracownik dokonuje własnej oceny na bazie wcześniej wyznaczonych celów.

W następnym etapie przeprowadzana jest rozmowa przełożonego z pracownikiem. Podczas rozmowy przełożony ma możliwość zatwierdzenia lub skorygowania swojej oceny. Zatwierdzone oceny są widoczne dla pracownika. Na bazie cząstkowych ocen zostaje wyliczona ocena całościowa i wstawiona do formularza.

Po ocenie poprzednich celów, przełożony z pracownikiem mają możliwość pobrania zeszłorocznych planów rozwoju oraz ustalenia nowych planów rozwoju. Do celów można dołączyć takie parametry jak KPI lub czynniki ograniczające.

Po rozmowie rocznej zarówno przełożony jak pracownik dopisują swój komentarz do rozmowy. Po wpisaniu komentarza każda ze stron zamyka formularz oceny rocznej. Po zamknięciu rozmowy rocznej przez każdą ze stron, zostanie przesłany raport do przełożonego osoby oceniającej swojego pracownika oraz do działu HR.

Użytkownicy mogą także uruchamiać i korzystać z aplikacji z poziomu Microsoft Teams.

Galeria - ocena pracownika

Nowa rozmowa
Nowa rozmowa
Ocena celów przez pracownika
Ocena celów przez pracownika
Ocena przez przełożonego
Ocena przez przełożonego
Wyznaczenie nowych celów obowiązkowych
Wyznaczenie nowych celów obowiązkowych
Wyznaczenie celów indywidualnych
Wyznaczenie celów indywidualnych
Wyznaczenie celów rozwojowych
Wyznaczenie celów rozwojowych
Lista rozmwów
Lista rozmwów
Komentarz do rozmowy
Komentarz do rozmowy
Schemat procesu
Schemat procesu
Urządzenia mobilne
Urządzenia mobilne

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Aplikacje Systeo 365 dla działu ADMINISTRACJI

Rezerwacja Biurek
2020-09-14

Aplikacja do rezerwacji biurek w firmie. Wsparcie w stopniowym powrocie pracowników do firmy.

Miejsca parkingowe
2020-09-09

Aplikacja Parking na bazie platformy Office 365. Aplikacja umożliwia zarezerwowanie miejsca na...

Obieg Faktur i Korespondencji
Obieg Fakur
2020-08-03

Elektroniczny obieg faktur i dokumentów przychodzących dla platformy Office 365.

Wniosek o zakup
Wniosek o zakup
2019-09-08

  Narzędzie wspierające decyzje o zakupach pracowników przez przełożonych.

Aplikacje Systeo 365 dla działu Personalnego

Nadgodziny
2020-11-15

Aplikacja pozwalająca w prosty sposób na rejestrację nadgodzin pracowników. Możliwość obsługi...

Karta pracy zdalnej
2020-11-11

Aplikacja wspiera rozliczanie pracy w trybie zdalnym (Home Office) bądź w biurze dla przełożonego. Możliwość...

e-Karta Obecności
2020-07-07

Tworzenie grafików obecności pracowników w firmie oraz w trybie zdalnym (Home Office).

Ankiety Satysfakcji Pracowników
2020-06-02

Anonimowe ankiety satysfakcji pracowników z możliwością porównania odpowiedzi w poprzednich latach.

Ocena okresowa pracownika
2020-06-01

Aplikacja Ocena okresowa pracownika na bazie platformy Office 365. Możliwość wyznaczenia nowych...

Planowanie urlopów
2020-05-11

Rejestracja oraz obsługa procesu planowania urlopów na następny rok.

Intranet SharePoint
2019-05-30

Idealnie zbudowany intranet to centrum danych, informacji, platformy e-lerningowe, podłączone...

Aplikacje Systeo 365 dla działu Sprzedaży

Foto Dokumentacja
2019-10-21

Narzędzie wspierające przekazywanie informacji za pomocą fotografii wykonanych przez aparat w...

Aplikacje Systeo 365 dla działu Jakości

Audyty wewnętrzne
2019-10-20

Aplikacja Wewnętrzne Audyty Jakości pozwala na zarządzanie procesem audytów w jednym miejscu, w...