Koszty utrzymania aplikacji to nie tylko sprzęt i licencje. Często nie bierze się pod uwagę relacji zakupu aplikacji i sprzętu w stosunku do kosztów utrzymania środowiska. Aby środowiska serwerowe były bezpieczne należy pamiętać o ich zasilaniu, chłodzeniu, backupie, ochronie antywirusowej, wykwalikowanej kadrze technicznej. To wszystko są miesięczne koszty i to wcale nie małe. Jeśli do tego doliczymy starzenie się sprzętu i licencji oprogramowania to okazuje się, że wynajem jest całkiem dobrą i skuteczną opcją.
Co ważne w usłudze Azure mamy zawsze do dyspozycji najnowszą wersję oprogramowania.

chmura normal

Platforma Microsoft Azure to rosnąca kolekcja zintegrowanych usług w chmurze: analizy, obliczenia, bazy danych, technologie mobilne, sieć, magazyn i platformy www, maszyny wirtualne — umożliwiająca szybsze działanie, osiąganie lepszych wyników i obniżenie kosztów.
34 data center na całym świecie, w tym od września 2016 nowe 2 regiony w Niemczech. Oznacza to, że fizycznie od serwerowni dzielą nas już nie tysiące a tylko parę set kilometrów.

azure schema normal

Platfoma Azure to ponad 700 różnych usług, miedzy innymi:

 • Wirtualne maszyny
 • Przestrzeń plików
 • Usługi sieciowe, routing, VPN
 • Bazy SQL,
 • Silniki BI,
 • Streaming mediów,
 • Zarządzanie ruchem sieciowym
 • BigData,
 • Usługi hybrydowe
 • Backup

To tylko część ogromnych możliwości z ponad 60 typów unikalnych usług.
Dodatkowo platforma Azure to również usługi Open Source. Co ważne, w ramach usługi Azure otrzymamy również wsparcie dla tych platform czy systemów z firmy Microsoft lub partnerów współpracujących z Microsoft.

azure open normal

Microsoft Azure to różne poziomy usług.
Schemat obsługi aplikacji, można przyjąć, że jest taki sam. Niezależnie czy jest to własna serwerownie i tak potrzebujemy bazy danych, warstwy komunikacyjnej, systemu operacyjnego, środowiska wirtualnego czy samej infrastruktury sprzętowej. Firma Microsoft w rozwiązaniu Azure wspiera ten sam schemat, ale na trzech różnych, opcjonalnych poziomach.

azure uslugi normal

 • SaaS – możemy skorzystać z gotowych dedykowanych aplikacji w chmurze jak Office 365, Power BI i wiele innych
 • PaaS – to platforma na skorzystanie z usług takich jak baza danych SQL, gdzie mamy gotowe środowisko do uruchamiania własnych aplikacji
 • IaaS – to warstwa infrastruktury, gdzie możemy uruchomić własne rozwiązania już od poziomu systemu operacyjnego.

Rozwiązanie hybrydowe.

Firma Microsoft opracowała swoje rozwiązanie Azure, czyli w chmurze w taki sposób, że odzwierciedla ona wszystkie usługi dostępne w oprogramowaniu w lokalnych instalacjach. Pozwala to na łatwe przenoszenie usług do chmury czy łączenie tych usług.

azure hybryda normal2

Działy IT w podejściu do chmury.

Posiadając własną infrastrukturę często nie posiadamy już dodatkowych zasobów czy wolnych przestrzeni na nowe rozwiązania. Serwerownia jest w większości przypadków budowana na miarę potrzeb. Dlatego, gdy pojawia się od strony biznesu nowy pomysł na narzędzie lub rozwiązanie, często biznes zderza się z argumentem ‘dodatkowe koszty, licencje, sprzęt, wsparcie techniczne’ itp. Doprowadza to do sytuacji, że IT traktowane jest jako koszt, który w przypadku dodatkowych potrzeb i tak ich nie realizuje, a IT widzi to z perspektywy dorzucania kolejnych obowiązków.
Chmura rozwiązuje ten problem. W kilka chwil możemy uruchomić potrzebne zasoby. Dział IT przestaje być czarną dziurą potrzeb i kosztów, a jego prace można przekierunkować na innowacyjność i rozwój, a nie tylko na utrzymanie obecnego stanu rzeczy.

Biznes w podejściu do chmury

Biznes nie zna się na utrzymaniu i zarządzaniu zasobami informatycznymi. Biznes najczęściej ma pomysł na innowacje, nowe rozwiązania lub aplikacje. Nie chce czekać kilku tygodni na zakończenie negocjacji i zakup serwerów, licencji, uruchomienie. Sytuacja na rynku zmienia się zbyt dynamicznie, aby czekać. Biznes chce zwiększenia przewagi konkurencyjnej, zmniejszenia ryzyka wejścia w nowe inwestycje. Chce zwiększenia satysfakcji i efektywności zespołu.

Bezpieczeństwo czyli to co wzbudza najwięcej emocji.

FIZYCZNE:

 • Procedury bezpieczeństwa (9 poziomów)
 • Nadmiarowe zasilanie od różnych dostawców, backup bateryjny, generatory na ropę, chłodzenie, zabezpieczenia przeciwpożarowe…
 • Brak pojedynczego punktu awarii

LOGICZNE:

 • Szyfrowanie danych i autoryzacja

HTTPS

 • Izolacja warstw w aplikacji
 • Separacja maszyn wirtualnych

ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI:

 • Wiele DC w różnych lokalizacjach
 • Klient może wskazać konkretną lokalizację przechowywania danych
 • Dane replikowane wiele razy (minimum trzy kopie danych)

CERTYFIKATY

 • ISO/IEC 27001:2005
 • SAS70 TypeI oraz TypeII
 • CyberTrust
 • EU Data ProtectionDirective (95/46/EC)
 • HIPAA BAA
 • SSAE 16 ISAE 3402

Ważnym elementem usługi jest możliwość wyboru w jakim regionie (data center) nasze dane mają być przechowywane.

Poziom SLA – 99,99%

Jak rozliczamy Microsoft Azure

azure koszt normal

Krok4: Przenieś Komunikacje z Klientami

Back to top