Obsługa Onboardingu dla Office 365. Możliwość obsługi aplikacji w Microsoft Teams.

Usprawnienie i automatyzacja procesu wprowadzania nowego pracownika do firmy. Obsługa Onboardingu realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365. Bez konieczności inwestowania w dodatkowe licencje. 

Nowy Pracownik OnBoarding Office365 Systeo

Zatrudnienie nowego pracownika to wyzwanie zarówno dla świeżo zatrudnionej osoby jak i dla firmy, która ją przyjmuje. Proces ten wymaga zaangażowania nie tylko działu kadr, ale często także pracowników innych działów. Zlecenie takich działań w twojej firmie możesz przeprowadzić za pomocą aplikacji Nowy pracownik wdrażanej przez nas w oparciu o narzędzia Office 365. Aplikacja nie wymaga zakupu dodatkowych licencji.

nowy pracownik office 365 systeo

Rys. 1.1 OnBoarding ekran startowy

Dla kogo

Dla działów pracownicy (HR), informatyki (IT), BHP, finansów (FI), administracji

Zastosowanie

Aplikacja informuje poszczególne działy w firmie o zatrudnieniu nowego pracownika. Wymaga od poszczególnych działów wykonania określonych działań np. IT – utworzenie adresu e-mail, BHP - zapisanie na szkolenie BHP

Działanie

diagram wdrozenie pracownika systeo office365

Rys.1.2 Diagram procesu

Pracownik działu HR wpisuje na listę nowego pracownika.

Automatycznie zostaje wysłana wiadomość e-mail do działu IT z prośbą o utworzenie adresu e-mail.  Po pozytywnej odpowiedzi z działu IT automatycznie zostaje wysłana wiadomość do działu BHP z prośbą zapisanie nowego pracownika na szkolenie BHP.

W przypadku gdy dział IT z jakiejś przyczyny odmówił utworzenia adresu e-mail proces powiadamiania pozostałych działów zostaje zatrzymany. W takiej sytuacji pracownik działu HR może edytować wpis z nowym pracownikiem i zmienić jego status na ‘Mail: ponowna prośba’. Dział IT dostanie ponowną prośbę o utworzenie adresu e-mail. Po pozytywnej odpowiedzi działu IT, mechanizm wyśle prośbę o ustalenie terminu szkolenia do działu BHP.

Dział BHP również ma możliwość udzielenia odmownej odpowiedzi. Podobnie jak w sytuacji powyżej,  pracownik HR może  zmienić status nowego pracownika na ‘BHP: ponowna prośba’. Dział BHP  dostanie ponowną prośbę o zaplanowanie szkolenia. Proces obsługi nowego pracownika kończy się  gdy wszystkie działy udzielą pozytywnej odpowiedzi. Wpis z nowym  pracownikiem otrzyma statusy: ‘Mail: utworzony’ i ‘BHP: zaplanowane’.

Przykładowe ekrany

nowy pracownik OnBoarding Systeo Office365

Rys.1.3 Lista nowych pracowników

nowy pracownik formularz onboarding

Rys.1.4 Rejestracja nowego pracownika

nowy pracownikmail BHP

Rys.1.5 Potwierdzenie z działu jakości o planowanym szkoleniu

To podstawowa wersja procesu obsługi nowego pracownika w firmie. Narzędzie pozwala na przesłanie prośby o dane związane z przyjęciem nowego pracownika do poszczególnych działów w firmie dzięki Office 365. Istnieje możliwość dodania nowych działów lub zadań do celem przygotowania środowiska pracy dla nowego pracownika.

Zalety:

  • Usprawnienie i automatyzacja procesu wprowadzania nowego pracownika do firmy
  • Łatwość obsługi narzędzia - znajome środowisko Office 365
  • Szybkie wdrożenie
  • Brak konieczności zakupu dodatkowych licencji
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach

Aplikacje Systeo 365

Dla admnistracji, biura zarządu

wniosek o zakup office365kancelaria wwwparking systeoRezerwacja Biurek Hot Desk Office365 Systeo Obieg faktur systeo365

Dla działów personalnych (HR)

ocena okresowa SMPlanowanie Urlopów Systeo kwadratSysteo nowy pracownik Onboarding Office365intranet systeo sharepoint komunikacjaAnkiety Satysfakcji Pracowników Systeoe karta Obecności SYSTEO

Dla działów sprzedaży (SD)

reklamacje banerfoto dokumentacja dla Office365 Systeo

Dla marketingu

konferencja systeo intro

Dla działów jakość (QM)

audyty systeo mini