e-Karta Obecności Pracowników dla Office 365. Możliwość obsługi aplikacji w Microsoft Teams.

Narzędzie wspiera proces rejestracji obecności pracowników w organizacji oraz pracy w trybie zdalnym (Home Office). Aplikacja daje możliwość tworzenia grafików obecności pracowników na każdy tydzień pracy a także pozwala na rejestrację czasu pracy.Nie musisz inwestować w dodatkowelicencje. Obsługa procesu realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365.

Cechy aplikacji:

  • Grafiki obecności pracowników – rejestracja pracy w organizacji lub pracy trybie zdalnym (Home Office)
  • Lepsza kontrola i monitorowanie obecności pracowników 
  • Rejestracja czasu pracy
  • Dostęp do informacji na różnych urządzeniach 
  • Obsługa w ramach posiadanych licencji Office 365  
  • Łatwość obsługi narzędzia, znajome środowisko Office 365 
  • Szybkie wdrożenie narzędzia 
  • Możliwa rozbudowa funkcjonalna

Dla kogo

Dla wszystkich pracowników w firmie, działów HR, kadr oraz zarządu.

ankieta satysfakcji tablet

Opis

Narzędzie rejestrujące obecność pracowników w organizacji oraz pracę w trybie zdalnym (Home Office). Aplikacja e-Karta Obecności daje możliwość tworzenigrafików obecności pracowników. Przełożony tworzy w aplikacji plany pracy (harmonogramy) dla swojego działu lub zespołu na cały tydzień pracy. e-Karta Obecności umożliwia przeglądanie listy obecności pracowników, którą można przefiltrować według wybranych kryteriów takich jak data, pracownik czy dział. Pracownicy mają możliwość zgłaszania w aplikacji rodzaju pracy - “Praca z biura” lub “Praca z domu” z poziomu urządzeń mobilnych.

Aplikacja zawiera umożliwia także rejestrację czasu pracy. Pracownik z poziomu urządzenia mobilnego w module Rejestracja czasu pracy wybiera projekt w ramach, którego zaczyna prowadzić działania i klika przycisk Czas START. Po zakończeniu działań nad danym projektem pracownik klika Czas STOP. Aplikacja zlicza czas pracy dla wszystkich projektów realizowanych przez pracownika. Narzędzie pozwala zatem na monitorowanie czasu pracy pracowników i lepszą kontrolę nad efektywnością realizowanych zadań

Użytkownicy mogą także uruchamiać i korzystać z aplikacji z poziomu Microsoft Teams.

Galeria - e-Karta

Mój zespół
Mój zespół
Lista obecności
Lista obecności
Harmonogram pracy
Harmonogram pracy
Rejestracja czasu pracy
Rejestracja czasu pracy
Lista projektów i obecności
Lista projektów i obecności

Kontakt i wycena

Po wysłaniu zapytania prześlemy Państwu dokładny opis aplikacji oraz wstępną wycenę.

Aplikacje Systeo 365

Dla admnistracji, biura zarządu

wniosek o zakup office365kancelaria wwwparking systeoRezerwacja Biurek Hot Desk Office365 Systeo Obieg faktur systeo365

Dla działów personalnych (HR)

ocena okresowa SMPlanowanie Urlopów Systeo kwadratSysteo nowy pracownik Onboarding Office365intranet systeo sharepoint komunikacjaAnkiety Satysfakcji Pracowników Systeoe karta Obecności SYSTEO

Dla działów sprzedaży (SD)

reklamacje banerfoto dokumentacja dla Office365 Systeo

Dla marketingu

konferencja systeo intro

Dla działów jakość (QM)

audyty systeo mini