administracja aplikacje systeo

GOTOWE NARZĘDZIE JUŻ W TYM SAMYM MIESIĄCU

Tworzymy narzędzia do obsługi procesów HR w ramach platformy Office 365 / Microsoft 365. Aplikacje do obsługi dowolnego procesu personalnego Twoja firma może mieć już w tym samym miesiącu. Oferujemy szybkie wdrożenie, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. W kolejnych etapach rozbudowujemy narzędzie i dopasowujemy je do potrzeb Twojej organizacji. Obsługa procesów personalnych w ramach Office 365 powoduje znaczne usprawnienie i automatyzację codziennej pracy działu HR.

Co oferujemy:

  • Aplikacja do Planowania Urlopów - narzędzie do rejestracji oraz obsługi procesu planowania urlopów na następny rok
  • Aplikacja Nowy Pracownik - narzędzie usprawnia proces wdrożenia / onboardingu nowego pracownika w firmie
  • Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika - narzędzie usprawnia proces corocznej oceny okresowej w firmie
  • Aplikacja Ankiety Satysfakcji Pracowników - anonimowe badanie satysfakcji pracowników w firmie
  • Aplikacja e-Karta Obecności - tworzenie grafików obecności pracowników w firmie oraz w trybie zdalnym (Home Office)
  • Aplikacja Karta Pracy - rozliczanie pracy w trybie zdalnym (Home Office) bądź w biurze dla przełożonego
  • Aplikacja Nadgodziny - rejestracja i rozliczanie nadgodzin pracowników
  • Intranet – platforma komunikacyjna i centrum danych firmowych
  • Obsługa innych procesów HR na życzenie – aplikacje w Office 365 budowane przez nas pod dedykowane zapotrzebowanie i wymagania klienta

Więcej szczegółów na temat rozwiązań dla działu personalnego twojej firmy:

Aplikacje Systeo 365 dla działu Personalnego

Nadgodziny
2020-11-15

Aplikacja pozwalająca w prosty sposób na rejestrację nadgodzin pracowników. Możliwość obsługi...

Karta pracy zdalnej
2020-11-11

Aplikacja wspiera rozliczanie pracy w trybie zdalnym (Home Office) bądź w biurze dla przełożonego. Możliwość...

e-Karta Obecności
2020-07-07

Tworzenie grafików obecności pracowników w firmie oraz w trybie zdalnym (Home Office).

Ankiety Satysfakcji Pracowników
2020-06-02

Anonimowe ankiety satysfakcji pracowników z możliwością porównania odpowiedzi w poprzednich latach.

Ocena okresowa pracownika
2020-06-01

Aplikacja Ocena okresowa pracownika na bazie platformy Office 365. Możliwość wyznaczenia nowych...

Planowanie urlopów
2020-05-11

Rejestracja oraz obsługa procesu planowania urlopów na następny rok.

Intranet SharePoint
2019-05-30

Idealnie zbudowany intranet to centrum danych, informacji, platformy e-lerningowe, podłączone...