Nowoczesna obsługa procesów HR

hr aplikacje

GOTOWE NARZĘDZIE JUŻ W TYM SAMYM MIESIĄCU

Tworzymy narzędzia do obsługi procesów HR w ramach platformy Office 365 / Microsoft 365. Aplikacje do obsługi dowolnego procesu personalnego Twoja firma może mieć już w tym samym miesiącu. Oferujemy szybkie wdrożenie, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. W kolejnych etapach rozbudowujemy narzędzie i dopasowujemy je do potrzeb Twojej organizacji. Obsługa procesów personalnych w ramach Office 365 powoduje znaczne usprawnienie i automatyzację codziennej pracy działu HR.

Co oferujemy:

  • Aplikacja do Planowania Urlopów - narzędzie do rejestracji oraz obsługi procesu planowania urlopów na następny rok
  • Aplikacja Nowy Pracownik - narzędzie usprawnia proces wdrożenia / onboardingu nowego pracownika w firmie
  • Aplikacja Ocena Okresowa Pracownika - narzędzie usprawnia proces corocznej oceny okresowej w firmie
  • Aplikacja Ankiety Satysfakcji Pracowników - anonimowe badanie satysfakcji pracowników w firmie
  • Intranet – platforma komunikacyjna i centrum danych firmowych
  • Obsługa innych procesów HR na życzenie – aplikacje w Office 365 budowane przez nas pod dedykowane zapotrzebowanie i wymagania klienta

Więcej szczegółów na temat rozwiązań dla działu personalnego twojej firmy:

Anonimowe Ankiety Satysfakcji Systeo

Anonimowe ankiety satysfakcji pracowników z możliwością porównania odpowiedzi w poprzednich latach.

Nowy Pracownik

Aplikacja wspierająca proces wdrożenia nowego pracowanika w firmie.

 

planowanie urlopów systeo

Rejestracja oraz obsługa procesu planowania urlopów na następny rok.

 

ocena okresowa systeo

Aplikacja Ocena okresowa pracownika na bazie platformy Office 365. Możliwość wyznaczenia nowych celów. Podsumowanie zadań z poprzedniego okresu. 

intranet systeo sharepoint komunikacja office365

Idealnie zbudowany intranet to centrum danych, informacji, platformy e-lerningowe, podłączone obiegi dokumentów i niektóre dane o pracownikach oraz wyjście do pozostałych systemów informatycznych w firmie.