Microsoft uznany za lidera w dziedzinie platform aplikacji niskokodowych klasy Enterprise

Microsoft został liderem w Gartner Magic Quadrant 2021.  Jego oferta LCAP  (low-code application platform) to Microsoft Power Apps, która obejmuje uprawnienia do usług Power Automate i Dataverse.  Razem tworzą one część platformy Power Platform.  Zróżnicowanie rynkowe firmy Microsoft opiera się na jej kompletnej ofercie Power Platform, która wraz z usługą Power BI do analiz biznesowych i Power Virtual Agents dla chatbotów uzupełnia Power Apps o usługi Microsoft Office 365, Dynamics 365 i Azure. Power apps początkowo jako narzędzie używane przez developerów wyewoluował do takiej formy, która umożliwiłaby współpracę między jednostką biznesową i działem IT.

Liderzy LCAP w przedsiębiorstwach wykazują zarówno dobre wyniki (szczególnie w zakresie wyników biznesowych), jak i silną wizję (w zakresie strategii produktowych i wprowadzania na rynek).  Dostawcy ci wyróżniają się na wysoce konkurencyjnym rynku globalnym i obsługują szeroką gamę organizacji i zastosowań aplikacji dzięki swojej solidnej ofercie LCAP.  Tegorocznym liderem według Gartner Digital został Microsoft.

Ankieta Gartner Reimagining Technology Work Survey z 2021 r. została przeprowadzona za pośrednictwem platformy internetowej w marcu 2021 r. wśród ponad 6000 pracowników reprezentujących różne funkcje, poziomy, branże i regiony.  Ankieta została opracowana wspólnie przez zespół badaczy Gartnera i została zrecenzowana, przetestowana i administrowana przez zespół Gartner’s Quantitative Analytics and Data Science. W ankiecie zbadano, w jakim stopniu pracownicy spoza działu IT byli zaangażowani w dostosowywanie i budowanie rozwiązań analitycznych lub technologicznych, rodzaje wykonywanych czynności, zespoły i struktury, w których pracowali, oraz rodzaje otrzymywanego wsparcia.

Działalność Microsoft jest zróżnicowana geograficznie i ma klientów ze wszystkich branż i wielkości przedsiębiorstw. Szacujemy, że Microsoft Power Apps ma największą bazę użytkowników spośród wszystkich LCAP, głównie ze względu na powszechne korzystanie z Office 365 i Dynamics w przedsiębiorstwach.

Silne strony Microsoft

  • Innowacja

Microsoft ma wyłączną licencję OpenAI na komercjalizację Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) w Power Apps i zastosowanie go do nowego języka wyrażeń Power FX o otwartym kodzie źródłowym.  Dzięki temu programiści mogą po prostu generować zapytania i logikę za pomocą instrukcji w języku naturalnym.  Takie podejście do programowania oparte na sztucznej inteligencji może zmienić zasady gry na rynku LCAP.

  • Zrozumienie rynku i szybkość reakcji

Zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania klientów i wykorzystania Power Apps w celu zwiększenia elastyczności i szybkości programowania.  Firma Microsoft skutecznie umieściła usługi Power Apps w celu łączenia deweloperów obywatelskich z profesjonalnymi deweloperami, łącząc usługi Power Apps z platformą Azure, Visual Studio Code i GitHub. Rozszerzyło także kontrolę administracyjną IT na potrzeby zarządzania całą dzierżawą, w tym głębszą analizę i bardziej szczegółową kontrolę nad zasadami zapobiegania utracie danych.

  • Model biznesowy i ogólna rentowność

Firma Microsoft wykorzystała platformę Microsoft 365 i usługi Teams do rozpowszechnienia korzystania z Power Apps w tempie nieporównywalnym z innymi dostawcami LCAP.  W przeglądzie Gartner Peer Insights jako czynnik nr 2 przy wyborze produktu firmy Microsoft wymieniono istniejące wcześniej relacje.  Biorąc pod uwagę synergiczny charakter tych produktów, długoterminowa rentowność Power Apps jest silna.

Na co trzeba zwrócić uwagę?

  • Ceny

Bezpłatna wersja usługi Power Apps jest dostępna z niektórymi wersjami licencji pakietu Office i Dynamics, ale klienci firmy Gartner zgłaszali problemy związane z nadzorem dotyczące złożoności cen za każdym razem, gdy rozszerzyli korzystanie z pełnej wersji platformy. Trzeba na to zwrócić uwagę przede wszystkim, gdy do implementacji wprowadzane są zewnętrzne łączniki i dodatkowi użytkownicy końcowi w planach na aplikację lub na użytkownika.

  •  Logika biznesowa i przepływ pracy

Zaobserwowano wzrost liczby klientów, którzy chcą używać usług Power Apps i Power Automate do automatyzacji złożonych procesów biznesowych, co rozszerza ograniczenia narzędzi. Aby zażegnać problem firma Microsoft dodała Process Advisor do eksploracji procesów.

Firma Systeo jest wiodącym Partnerem Microsoft w zakresie technologii low-code w Polsce. Zbudowaliśmy i  wdrożyliśmy dziesiątki aplikacji opartych o usługi Microsoft Power Platform. Wierzymy, że tworzone przez Systeo aplikacje low-code mogą usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy oraz wesprzeć pracowników w codziennych procesach. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi referencjami udzielonymi przez dotychczasowych klientów naszej firmy, które znajdziesz tutaj.

 

Źródło: Gartner Reprint