azure storage

Storage zapewnia zmniejszenie obciążenia, podczas zarządzania centrum danych. Jest to zestaw rozwiązań odpowiadających na różne potrzeby (File Storage, Disk Storage, magazyn obiektów blob, Queue Storage, Table Storage), zapewniający praktycznie nieograniczoną skalowalność i elastycznie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb. Dzięki temu Storage zapewnia niższe koszty i płatność tylko za niezbędne elementy. Azure storage to trwałe oraz wysoce dostępne i skalowalne rozwiązanie umożliwiające magazynowanie danych w chmurze.