azure active directory

Azure AD pozwala zarządzać tożsamościami i dostępem w chmurze. Umożliwia wdrożenie logowania jednokrotnego (SSO) do dowolnej aplikacji sieci Web, chmurze i funkcjonującej lokalnie oraz wymuszanie uwierzytelniania wieloskładnikowego za pomocą modelu SaaS. Azure AD współdziała z wieloma platformami i urządzeniami, jest integrowane z lokalną usługą Active Directory.