Anonimowe Ankiety Satysfakcji Systeo

Aplikacja do rezerwacji biurek w firmie. Wsparcie w stopniowym powrocie pracowników do firmy.

Aplikacja do rezerwacji biurek w firmie dla Office 365. Możliwość obsługi aplikacji  w Microsoft Teams.

System rezerwacji biurek, czyli tak zwanych Hot Desk umożliwia zarządzanie liczbą pracowników znajdujących się w danym momencie w biurze oraz pozwala zachować bezpieczną odległość pomiędzy pracownikami. Aplikacja ma na celu wsparcie w stopniowym powrocie pracowników do firmy i pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa sanitarnego. Nie musisz inwestować w dodatkowe licencje. Obsługa rezerwacji biurek realizowana jest na bazie twojego środowiska Office 365 (Microsoft 365).

Cechy aplikacji:

  • Rezerwacja biurek w firmie przez pracowników tzw. Hot Desk
  • Zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego podczas powrotu pracowników do firmy
  • Zarządzanie liczbą pracowników w firmie
  • Możliwość dołączenia ankiety o aktualnym stanie zdrowia pracownika
  • Obsługa w ramach posiadanych licencji Office 365
  • Łatwość obsługi narzędzia, znajome środowisko Office 365
  • Szybkie wdrożenie narzędzia (około 3 tygodni)
  • Możliwa rozbudowa funkcjonalna

Dla kogo

Dla wszystkich pracowników w firmie, dla działu administracji i kadry menadżerskiej.

 Rezerwacja biurek hot desk systeo mobile

Opis

Narzędzie umożliwia zarezerwowanie przez pracownika biurka z dostępnej listy biurek w firmie. W aplikacji Rezerwacja Biurek zawarte są informacje takie jak numer piętra, numer pokoju, numer biurka, jego opis a także link do podglądu schematu piętra. Do każdego biurka może zostać podpięte indywidualne zdjęcie jego podglądu. 

Pracownik wybiera dzień (datę), w którym chce zarezerwować dane biurko. Istnieje także możliwość rezerwacji biurka na kilka dni do przodu. W aplikacji może zostać dodana opcjonalnie ankieta o stanie zdrowia pracownika. Wówczas, aby biurko mogło zostać zarezerwowane, pracownik musi wypełnić i zapisać ankietę. Przy zarezerwowanych biurkach wyświetlane są dane pracownika, który dokonał rezerwacji. Pracownik ma możliwość podglądu swoich rezerwacji w określonym zakresie dat (data do +2 miesiące) oraz anulowania swoich rezerwacji. Na liście „Moje rezerwacje”, w momencie pojawienia się w biurze pracownik klika w aplikacji przycisk „Zajmij biurko”, funkcja zmienia wówczas status biurka na „Zajęte”. W tym momencie istnieje możliwość zintegrowania aplikacji z pomiarem czasu pracy. Przycis„Zajmij biurko” zmienia się na Zwolnij biurko a po jego kliknięciu biurko zmienia status na Wolne. W tym momencie czas pracy się zatrzymuje a biurko wraca do obiegu jako wolne nawet w tym samym dniuaplikacji użytkownicy mają możliwość wyświetlenia zajętych biurek w danym dniu dzięki czemu można wyszukać osoby, które fizycznie są w biurze

Administrator aplikacji ma możliwość przydzielenia wybranej grupy pracowników do konkretnego biurka, dzięki czemu tylko pracownicy z grupy będą mogli zarezerwować dane biurko. Do biurka będzie można przypisać tylko jedną zdefiniowaną grupę. Administrator ma także możliwość zmiany statusu biurka na nieaktywny wówczas biurko nie będzie dostępne na liście biurek do rezerwacji.

Użytkownicy mogą także uruchamiać i korzystać z aplikacji z poziomu Microsoft Teams.